zavřít panel
Toto pole je povinné

Víte, že přes vyhledávání najdete i pobočky?
Stačí zadat město nebo adresu.

DOKUMENTY

Aktuální verze důležitých dokumentů k jednotlivým podílovým fondům.

 Fondy v CZK

                                                                                               Statut Klíčové informaceAktuální report portfolio manažeraMěsíční informacePololetní zprávaVýroční zpráva
Raiffeisen fond alternativní zde zde zde zde zde zde
Raiffeisen fond amerických akcií zde zde zde zde zde zde
Raiffeisen fond dluhopisové stability zde zde zde zde zde zde
Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí zde zde zde zde zde zde
Raiffeisen fond dluhopisových trendů zde zde zde zde zde zde
Raiffeisen fond emerging markets akcií zde zde zde zde zde zde
Raiffeisen fond evropských akcií zde zde zde zde zde zde
Raiffeisen fond globálních trhů zde zde zde zde zde zde
Raiffeisen fond high-yield dluhopisů zde zde zde zde zde zde
Raiffeisen fond udržitelného rozvoje zde zde zde zde zde zde
Raiffeisen privátní fond dynamický zde zde zde zde zde zde
Raiffeisen realitní fond zde zde zde zde zde zde
Raiffeisen roční zajištěný fond zde zde zde zde zde zde
Raiffeisen strategie balancovaná zde zde zde zde zde zde
Raiffeisen strategie konzervativní zde zde zde zde zde zde
Raiffeisen strategie progresivní zde zde zde zde zde zde
Raiffeisen zajištěný fond 103 zde zde zde zde zde zde

 Fondy v EUR a USD

 Statut, klíčové informace, aktuální report portfolio manažera, pololetní zpráva, výroční zpráva
Raiffeisen - Active - Commodities zde
Raiffeisen - Dollar - ShortTerm - Rent zde
Raiffeisen - Dynamic - Assests zde
Raiffeisen - Emerging Markets - Aktien zde
Raiffeisen - EmergingMarkets - LocalBonds zde
Raiffeisen - Energie - Aktien zde
Raiffeisen - Eurasien - Aktien   zde
Raiffeisen - Europa - Aktien zde
Raiffeisen - Europa - HighYield zde
Raiffeisen - Europa - SmallCap zde
Raiffeisen - Euro - ShortTerm - Rent zde
Raiffeisen - Euro - Rent zde
Raiffeisen - Global - Aktien zde
Raiffeisen - Global - Fundamental - Rent zde
Raiffeisen - Global - Rent  zde
Raiffeisen - HealthCare - Aktien zde
Raiffeisen - Inflationschutz - Fonds zde
Raiffeisen - Infrastruktur - Aktien  zde
Raiffeisen - Nachhaltigkeit - Aktien zde
Raiffeisen - Nachhaltigkeit - Mix zde
Raiffeisen - Nachhltigkeit - Solide zde
Raiffeisen - Osteuropa - Aktien zde
Raiffeisen - Osteuropa - Rent zde
Raiffeisen - Pazifik - Aktien zde
Raiffeisen - Russland - Aktien zde
Raiffeisen - TopDividende - Aktien zde
Raiffeisen - US - Aktien zde

Produktové podmínky - archiv

Produktové podmínky platné do 31. 12. 2020

Upozornění pro investory

Výše je uveden seznam investičních fondů spravovaných společností Raiffeisen investiční společností a.s. a společností Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Minulá výkonnost fondů nezaručuje stejnou výkonnost i v budoucím období. Hodnota investice může kolísat a návratnost původně investované částky není zaručena. Úplné názvy fondů a další informace, včetně informací o poplatcích a rizicích obsažených v investici, sdělení klíčových informací a statuty fondů jsou pro fondy spravované Raiffeisen investiční společností a.s. k dispozici v češtině na www.rfis.cz. Pro fondy spravované Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. naleznete tyto informace v angličtině (statut) a češtině (klíčové informace pro investory) na www.rcm-international.com.
Specifická upozornění k jednotlivým fondům Raiffeisen investiční společnosti a.s. a výkonnostním poplatkům uplatňovaných ve vztahu k nim naleznete v částech webových stránek věnovaných těmto fondům a zde.