zavřít panel

Víte, že přes vyhledávání najdete i pobočky?
Stačí zadat město nebo adresu.

Možná, že hledáte...

Dokumenty

 Fondy Raiffeisen investiční společnosti

                                                                                               Statut Klíčové informaceAktuální report portfolio manažeraMěsíční informacePololetní zprávaVýroční zpráva
Raiffeisen chráněný fond zde zde   zde    
Raiffeisen březnový zajištěný fond zde zde zde zde zde zde
Raiffeisen fond alternativní zde zde zde zde zde zde
Raiffeisen fond amerických akcií zde zde zde zde zde zde
Raiffeisen fond dluhopisové stability zde zde zde zde zde zde
Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí zde zde zde zde zde zde
Raiffeisen fond dluhopisových trendů zde zde zde zde zde zde
Raiffeisen fond emerging markets akcií zde zde zde zde zde zde
Raiffeisen fond evropských akcií zde zde zde zde zde zde
Raiffeisen fond globálních trhů zde zde zde zde zde zde
Raiffeisen fond high-yield dluhopisů zde zde zde zde zde zde
Raiffeisen fond udržitelného rozvoje zde zde zde zde zde zde
Raiffeisen květnový zajištěný fond zde zde zde zde zde zde
Raiffeisen realitní fond zde zde zde zde zde zde
Raiffeisen strategie balancovaná zde zde zde zde zde zde
Raiffeisen strategie konzervativní zde zde zde zde zde zde
Raiffeisen strategie progresivní zde zde zde zde zde zde
Raiffeisen zářijový zajištěný fond zde zde zde zde zde zde

 Fondy Raiffeisen Capital Management

 Statut, klíčové informace, aktuální report portfolio manažera, pololetní zpráva, výroční zpráva
Raiffeisen - Active - Commodities zde
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent zde
Raiffeisen - Dynamic - Assests zde
Raiffeisen - Nachhaltigkeit - EmergingMarkets - Aktien zde
Raiffeisen - Nachhaltigkeit - EmergingMarkets - LocalBonds zde
Raiffeisen - Energie - Aktien zde
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien  zde
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien zde
Raiffeisen - Europa - HighYield zde
Raiffeisen - Europa - SmallCap (není možné nakoupit od 26. 7. 2021) zde
Raiffeisen - Euro - ShortTerm - Rent zde
Raiffeisen - ESG - Euro - Rent zde
Raiffeisen - Global - Fundamental - Rent zde
Raiffeisen - ESG - Global - Rent  zde
Raiffeisen - Health and Wellbeing - ESG - Aktien zde
Raiffeisen - Inflationschutz - Fonds zde
Raiffeisen - NewInfrastrukture - ESG - Aktien  zde
Raiffeisen - Nachhaltigkeit - Aktien zde
Raiffeisen - Nachhaltigkeit - Mix zde
Raiffeisen - Nachhaltigkeit - Momentum zde
Raiffeisen - Nachhltigkeit - Solide zde
Raiffeisen - Zentraleuropa - ESG - Aktien zde
Raiffeisen - Osteuropa - Rent zde
Raiffeisen - Pazifik - Aktien (není možné nakoupit od 26. 4. 2022) zde
Raiffeisen - Russland - Aktien zde
Raiffeisen - GlobalDividend - ESG - Aktien zde
Raiffeisen - Nachhaltigkeit - US - Aktien zde

Fondy mimo skupinu Raiffeisen

                                                                                               Statut Klíčové informaceMěsíční informacePololetní zprávaVýroční zpráva
BlackRock Asian Tiger Bond zde zde zde není není
BlackRock European Equity Income zde zde zde není není
BlackRock Fixed Income Global Opportunities zde zde zde není není
BlackRock Global Allocation zde zde zde není není
BlackRock Global Corporate Bond zde zde zde není není
BlackRock Global Multi-Asset Income zde zde zde není není
BlackRock Japan Flexible Equity zde zde zde není není
BlackRock Sustainable Energy zde zde zde není není
BlackRock World Healthscience zde zde zde není není
BlackRock World Real Estate Securities zde zde zde není není
           
BNP Paribas Aqua zde  zde  zde zde zde
BNP Paribas Disruptive Technology zde zde zde zde zde
BNP Paribas Ecosystem Restoration zde zde   neni zde zde
BNP Paribas Emerging Equity zde zde zde  zde zde
BNP Paribas Environmental Absolute Return Thematic Equity zde zde  zde  zde zde
BNP Paribas Euro Corporate Bond zde zde  zde  zde zde
BNP Paribas Euro Equity zde zde   zde zde zde
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities zde  zde zde  zde zde
BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond zde  zde  zde zde zde
BNP Paribas Global Convertible zde  zde zde  zde zde
BNP Paribas Global High Yield Bond zde  zde  zde zde zde
BNP Paribas Sustainable Global Low Vol Equity zde  zde  zde zde zde
BNP Paribas Multi-Asset Thematic zde zde zde zde zde
BNP Paribas US Growth zde zde  zde  zde zde
           
Fidelity America zde zde zde zde zde
Fidelity Asian Special Situations zde zde zde zde zde
Fidelity China Consumer zde zde zde zde zde
Fidelity Emerging Europe, Middle East and Africa zde zde zde zde zde
Fidelity Emerging Markets zde zde zde zde zde
Fidelity European High Yield zde zde zde zde zde
Fidelity Sustainable Consumer Brands zde zde zde zde zde
Fidelity Sustainable Demographics Fund zde zde zde zde zde
Fidelity Sustainable Demographics Fund
zde zde zde zde zde
Fidelity Global Dividend zde zde zde zde zde
Fidelity Global Financial Services zde zde zde zde zde
Fidelity Global High Yield zde zde zde zde zde
Fidelity Global Income zde zde zde zde zde
Fidelity Global Multi Asset Income zde zde zde zde zde
Fidelity Japan Advantage zde zde zde zde zde
Fidelity Latin America zde zde zde zde zde
Fidelity UK Special Situations Fund zde zde zde zde zde
Fidelity World zde zde zde zde zde
           
Franklin Diversified Balanced zde zde není zde zde
Franklin Diversified Conservative zde zde není zde zde
Franklin Diversified Dynamic zde zde není zde zde
Franklin India zde zde není zde zde
Franklin Technology zde zde není zde zde
Franklin U.S. Government zde zde není zde zde
Templeton Global Bond zde zde není zde zde
Templeton Global Income zde zde není zde zde
Templeton Global Total Return zde zde není zde zde
           
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity zde zde zde zde zde
Goldman Sachs Emerging Markets Debt zde zde zde zde zde
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income zde zde zde zde zde
Goldman Sachs Europe Equity zde zde zde zde zde
Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset zde zde zde zde zde
Goldman Sachs Global Yield Opportunities zde zde zde zde zde
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities zde zde zde zde zde
Goldman Sachs Global Equity Income zde zde zde zde zde
Goldman Sachs Global Social Impact Equity zde zde není zde zde
Goldman Sachs Global Sustainable Equity zde zde zde zde zde
Goldman Sachs Greater China Equity zde zde není zde zde
Goldman Sachs Global Health Care Equity zde zde zde zde zde
Goldman Sachs Czech Crown Bond zde zde zde zde zde
Goldman Sachs Central Europe Equity zde zde zde zde zde
Goldman Sachs Japan Equity zde zde zde zde zde
Goldman Sachs Patrimonial Aggressive zde zde zde zde zde
Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable zde zde zde zde zde
Goldman Sachs Global Smart Connectivity Equity zde zde zde zde zde
Goldman Sachs US Enhanced Equity zde zde zde zde zde

Produktové podmínky - archiv

Upozornění pro investory

Výše je uveden seznam investičních fondů spravovaných společností Raiffeisen investiční společností a.s., Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H, Goldman Sachs Asset Management, FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Franklin Templeton International Services S.à r.l., BlackRock (Luxembourg) S.A. nebo BNP Paribas Asset Management.

Úplné názvy investičních fondů a další informace, včetně informací o způsobu vydávání a odkupování podílových listů fondů, poplatcích a rizicích v nich obsažených, Sdělení klíčových informací a statuty fondů jsou pro fondy spravované Raiffeisen investiční společností a.s. k dispozici v češtině a pro fondy spravované ostatními investičními společnostmi v angličtině (statut) a češtině (klíčové informace pro investory) na internetových stránkách www.rb.cz nebo www.investice.rb.cz. Upozornění pro investory s jinou domácí měnou, než je měna fondu: Upozorňujeme na to, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Specifická upozornění k jednotlivým fondům Raiffeisen investiční společnosti a.s. a výkonnostním poplatkům uplatňovaným ve vztahu k nim naleznete v částech webových stránek www.rb.cz věnovaných těmto fondům.

Finanční nástroje typu podílové listy fondu kolektivního investování (resp. investování do nich) nejsou bankovním vkladem a nejsou pojištěny v rámci fondu pojištění vkladů. Obchodování s finančními nástroji je spojeno s řadou rizikových faktorů, které mohou mít vliv na výnosnost nebo ztrátovost investice do daného finančního nástroje. Hodnota částky investované do finančního nástroje a výnos z něho mohou stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Očekávaná výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Raiffeisenbank a.s. neposkytuje daňové/účetní/právní poradenství, a proto odpovědnost spojená s daňovými/účetními/právními důsledky investování do finančních nástrojů zůstává plně na investorovi. Poskytování investičních služeb Raiffeisenbank a.s. není určeno pro osoby ze Spojených států amerických (tzv. US person).