zavřít panel
Toto pole je povinné

Víte, že přes vyhledávání najdete i pobočky?
Stačí zadat město nebo adresu.

RAIFFEISEN ZÁŘIJOVÝ ZAJIŠTĚNÝ FOND

Podílový fond určený pro všechny investory, kteří chtějí vědět, kolik mohou získat za rok. Čtvrté zajištěné období je od 30. září 2022 do 26. září 2023 a zajištěná hodnota je 105,3 %.

MÁM ZÁJEM

Fond je zařazen do rizikové třídy 2 (SRI)

Nízké riziko
Vysoké riziko
1
2
3
4
5
6
7

Vývoj aktuální hodnoty fondu

Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Podrobné informace o produktu

Základní informace o fondu

První zajištěná hodnota byla 101 % za zajištěné období od 1. října 2019 do 30. září 2020, fond vynesl 101 %.

Druhá zajištěná hodnota byla 100,1 % za zajištěné období od 30. září 2020 do 30. září 2021, fond vynesl 100,25 %.

Třetí zajištěná hodnota je 100,4 % za zajištěné období od 30. září 2021 do 30. září 2022, fond vynesl 101,49 %.

Čtvrtá zajištěná hodnota je 105,3 % za zajištěné období od 30. září 2022 do 26. září 2023.

Pátá zajištěná hodnota je 104,8 % za zajištěné období od 30. září 2023 do 30. září 2024.

Aktuální hodnota podílového listu 

Statut fondu

Klíčové informace pro investory

Aktuální report portfolio manažera

Informace o Raiffeisen investiční společnosti 

Oznámení o změně názvu, zajištěné hodnoty a způsobu jejího stanovení

 

ISIN    CZ0008475910
typ fondu smíšený zajištěný
měna CZK
vstupní poplatek 5 %; od 1. - 29. 9. 2023 snížený na 0 %
výstupní poplatek 5 %; od 1. - 29. 9. 2023 snížený na 0 %
poplatek za obhospodařování 0,5 %
výkonnostní poplatek 0 %

*Poplatek, který není v tabulce uveden, není účtován.

Máte o naší nabídku zájem? Nechte nám na sebe kontakt.

Zavoláme vám, jakmile to bude možné. Rádi vám odpovíme na všechny dotazy.

Toto pole je povinné
Zadaná hodnota je příliš krátká
Zadaná hodnota je příliš dlouhá
Toto pole je povinné
Zadaná hodnota je příliš krátká
Zadaná hodnota je příliš dlouhá
Toto pole je povinné
Zadejte ve formátu 777666555
Zadejte předvolbu
Nepovinné
Toto pole je povinné
Zadejte platný email

Upozornění pro investory

Údaje v grafu vývoje aktuální hodnoty fondu zobrazují aktuální hodnotu podílových listů a zahrnují poplatky účtované na úrovni fondu, vyjma vstupních a výstupních poplatků, popř. poplatků účtovaných distributorem. Zdrojem dat je Raiffeisen investiční společnost a.s. Údaje se týkají minulosti, výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem a nezaručuje stejnou výkonnost i v budoucím období. Hodnota investice může kolísat a návratnost původně investované částky není zaručena. Další informace jsou k dispozici ve sdělení klíčových informací a ve statutu fondu.

Může být uplatněn výkonnostní poplatek až 20% z kladného hospodářského výsledku před zdaněním za účetní období, splatný na konci tohoto období.

Zajištěný výnos investice (ve statutu fondu vyjádřen jako zajištěná hodnota podílového listu) nezahrnuje vstupní a výstupní poplatky a jeho dosažení je závislé hlavně na schopnosti emitentů dluhopisů a protistran dostát svým závazkům. Investiční společnost negarantuje dosažení zajištěného výnosu investice a žádná formální záruka za jeho dosažení není poskytována.