zavřít panel
Toto pole je povinné

Víte, že přes vyhledávání najdete i pobočky?
Stačí zadat město nebo adresu.

RAIFFEISEN ZÁŘIJOVÝ ZAJIŠTĚNÝ FOND

Podílový fond určený pro všechny investory, kteří chtějí vědět, kolik mohou získat za rok. Čtvrté zajištěné období je od 30. září 2022 do 26. září 2023 a zajištěná hodnota je 105,3 %.

MÁM ZÁJEM

Fond je zařazen do rizikové skupiny 2

Nízké riziko
Nížší výnos
Vysoké riziko
Vyšší výnos
1
2
3
4
5
6
7

Vývoj aktuální hodnoty fondu

Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Podrobné informace o produktu

Základní informace o fondu

První zajištěná hodnota byla 101 % za zajištěné období od 1. října 2019 do 30. září 2020, fond vynesl 101 %.

Druhá zajištěná hodnota byla 100,1 % za zajištěné období od 30. září 2020 do 30. září 2021, fond vynesl 100,25 %.

Třetí zajištěná hodnota je 100,4 % za zajištěné období od 30. září 2021 do 30. září 2022. Představenstvo předpokládá dosažení ročního výnosu ve výši 1 % k 30. 9. 2022 (tj. od 30. září 2021 do 30. září 2022).

Čtvrtá zajištěná hodnota je 105,3 % za zajištěné období od 30. září 2022 do 26. září 2023.

Oznámení o pozastavení obchodování

Aktuální hodnota podílového listu 

Statut fondu

Klíčové informace pro investory

Aktuální report portfolio manažera

Informace o Raiffeisen investiční společnosti 

Oznámení o změně názvu, zajištěné hodnoty a způsobu jejího stanovení

 

ISIN    CZ0008475910
typ fondu smíšený zajištěný
měna CZK
vstupní poplatek 5 %
výstupní poplatek 5 %
poplatek za obhospodařování 0,5 %
výkonnostní poplatek 20 %

*Poplatek, který není v tabulce uveden, není účtován.

Máte o naší nabídku zájem? Nechte nám na sebe kontakt.

Zavoláme vám, jakmile to bude možné. Rádi vám odpovíme na všechny dotazy  a v případě zájmu s vámi rovnou sepíšeme smlouvu.

Toto pole je povinné
Zadaná hodnota je příliš krátká
Zadaná hodnota je příliš dlouhá
Toto pole je povinné
Zadaná hodnota je příliš krátká
Zadaná hodnota je příliš dlouhá
Toto pole je povinné
Zadejte ve formátu 777666555
Zadejte předvolbu
Toto pole je povinné
Zadejte platný email

 

Vyplněním a odesláním údajů souhlasím s tím, aby Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČO 49240901, zpracovávala mnou vyplněné údaje, a to pro účely nabídky produktů a služeb Raiffeisenbank a.s., která může být učiněna také telefonicky či e-mailem. Tento souhlas uděluji na dobu pěti let. Beru na vědomí, že poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné, mohu souhlas kdykoliv písemně odvolat a že mám právo požádat Raiffeisenbank a.s. o informaci, jaké údaje o mě zpracovává, a o opravu údajů.

Aby bylo možné odeslat formulář, je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Upozornění pro investory

Údaje v grafu vývoje aktuální hodnoty fondu zobrazují aktuální hodnotu podílových listů a zahrnují poplatky účtované na úrovni fondu, vyjma vstupních a výstupních poplatků, popř. poplatků účtovaných distributorem. Zdrojem dat je Raiffeisen investiční společnost a.s. Údaje se týkají minulosti, výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem a nezaručuje stejnou výkonnost i v budoucím období. Hodnota investice může kolísat a návratnost původně investované částky není zaručena. Další informace jsou k dispozici ve sdělení klíčových informací a ve statutu fondu.

Může být uplatněn výkonnostní poplatek až 20% z kladného hospodářského výsledku před zdaněním za účetní období, splatný na konci tohoto období.

Zajištěný výnos investice (ve statutu fondu vyjádřen jako zajištěná hodnota podílového listu) nezahrnuje vstupní a výstupní poplatky a jeho dosažení je závislé hlavně na schopnosti emitentů dluhopisů a protistran dostát svým závazkům. Investiční společnost negarantuje dosažení zajištěného výnosu investice a žádná formální záruka za jeho dosažení není poskytována.