PODÍLOVÉ FONDY

Rádi byste dosáhli zajímavého zhodnocení, které nabízí investování na celosvětových finančních trzích, ale nemáte dostatek znalostí a času sledovat jejich vývoj? Stačí si vybrat z naší nabídky podílových fondů.

Naši klienti nejčastěji kupují:

 Fondy dluhopisové

Dluhopisové fondy jsou vhodné pro opatrnější investory k naplňování jejich krátkodobých a střednědobých cílů. Jejich výnosy bývají dlouhodobě vyšší než u spořicích účtů nebo termínovaných vkladů, riziko cenových výkyvů je malé.

Fondy v CZKFondy v EUR a USD

Fondy smíšené

Smíšené fondy jsou vhodné pro střednědobé až dlouhodobé investování v horizontu pěti až osmi let. Riziko cenových výkyvů je větší než u dluhopisů a závisí na poměru dluhopisové složky v portfoliu. V dlouhodobějším horizontu je možné očekávat výnos vyšší než u dluhopisových fondů.

Fondy v CZKFondy v EUR

Fondy akciové

Akciové fondy investují prostředky převážně do akcií a mohou tak dosáhnout v delším horizontu velice zajímavého zhodnocení, s čímž je spojeno i vyšší riziko cenových výkyvů.

Fondy v CZKFondy v EUR

Ostatní fondy