zavřít panel

Víte, že přes vyhledávání najdete i pobočky?
Stačí zadat město nebo adresu.

Možná, že hledáte...

Podílové fondy

Začněte investovat bez zbytečných poplatků

Podílové fondy představují jednoduchý způsob zhodnocení finančních prostředků, a to bez nutnosti sledovat finanční trhy. Svěřte své prostředky zkušeným odborníkům a nechte je pracovat za vás. Ať už jste opatrný nebo ostřílený investor, z naší nabídky investičních strategií si vyberete. Nyní jsou navíc vybrané fondy bez vstupních a výstupních poplatků.

Nabídka podílových fondů


Dluhopisové fondy

Dluhopisové fondy jsou vhodné pro opatrnější investory k naplňování jejich krátkodobých a střednědobých cílů. Jejich výnosy bývají dlouhodobě vyšší než u spořicích účtů nebo termínovaných vkladů, riziko cenových výkyvů je malé.

Fond                                                                                           MěnaRiziková třídaVstupní poplatekVýstupní poplatek
Raiffeisen fond dluhopisové stability CZK 2 0,1 % 0 %
Raiffeisen fond dluhopisových trendů CZK 2 1 % 0 %
Raiffeisen fond high-yield dluhopisů CZK 3 1 % 0 %
Fond                                                                                           MěnaRiziková třídaPoplatek za nákup*Poplatek za odkup**
Raiffeisen - Euro - ShortTerm - Rent EUR 2 0,5 % 0 %
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent USD 2 0,5 % 0 %
Raiffeisen - Europa - HighYield EUR 3 1,5 % 0 %
Raiffeisen - ESG - Euro - Rent EUR 2 1,5 % 0 %
Raiffeisen - Inflationsschutz - Anleihen EUR 2 1,5 % 0 %
Raiffeisen - Nachhaltigkeit - EmergingMarkets - LocalBonds EUR 3 2 % 0 %
Raiffeisen - Global - Fundamental - Rent EUR 3 1,5 % 0 %
Raiffeisen - ESG - Global - Rent EUR 3 1,5 % 0 %
Raiffeisen - Osteuropa - Rent EUR 3 1,5 % 0 %
BNP Paribas Euro Corporate Bond CZK 2 1 % 0 %
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities CZK 3 1 % 0 %
BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond CZK 2 1 % 0 %
BNP Paribas Global Convertible CZK 3 1 % 0 %
BNP Paribas Global High Yield Bond CZK 3 1 % 0 %
Fidelity European High Yield CZK 3 1 % 0 %
Fidelity Global High Yield CZK 3 1 % 0 %
Fidelity Global Income CZK 2 1 % 0 %
Goldman Sachs Emerging Markets Debt CZK 3 1 % 0 %
Goldman Sachs Global Yield Opportunities CZK 2 1 % 0 %
Goldman Sachs Czech Crown Bond CZK 2 1 % 0 %
Templeton Global Bond CZK 3 1 % 0 %
Templeton Global Total Return USD 3 1 % 0 %
BlackRock Fixed Income Global Opportunities USD 3 1 % 0 %
BlackRock Asian Tiger Bond USD 3 1 % 0 %
BlackRock Global Corporate Bond USD 3 1 % 0 %
Franklin U.S. Government USD 2 1 % 0 %
*Poplatek inkasuje banka za zprostředkování pokynu k nákupu podílových listů daného Fondu.
**Poplatek inkasuje banka za zprostředkování pokynu k odkupu podílových listů daného Fondu.

Máte o naší nabídku zájem? Nechte nám na sebe kontakt.

Zavoláme vám, jakmile to bude možné. Rádi vám odpovíme na všechny dotazy.

Nepovinné

Upozornění pro investory

Výše je uveden seznam investičních fondů spravovaných společností Raiffeisen investiční společností a.s., Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H, Goldman Sachs Asset Management, FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Franklin Templeton International Services S.à r.l., BlackRock (Luxembourg) S.A. nebo BNP Paribas Asset Management.

Úplné názvy investičních fondů a další informace, včetně informací o způsobu vydávání a odkupování podílových listů fondů, poplatcích a rizicích v nich obsažených, Sdělení klíčových informací a statuty fondů jsou pro fondy spravované Raiffeisen investiční společností a.s. k dispozici v češtině a pro fondy spravované ostatními investičními společnostmi v angličtině (statut) a češtině (klíčové informace pro investory) na internetových stránkách www.rb.cz nebo www.investice.rb.cz. Upozornění pro investory s jinou domácí měnou, než je měna fondu: Upozorňujeme na to, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Specifická upozornění k jednotlivým fondům Raiffeisen investiční společnosti a.s. a výkonnostním poplatkům uplatňovaným ve vztahu k nim naleznete v částech webových stránek www.rb.cz věnovaných těmto fondům.

Finanční nástroje typu podílové listy fondu kolektivního investování (resp. investování do nich) nejsou bankovním vkladem a nejsou pojištěny v rámci fondu pojištění vkladů. Obchodování s finančními nástroji je spojeno s řadou rizikových faktorů, které mohou mít vliv na výnosnost nebo ztrátovost investice do daného finančního nástroje. Hodnota částky investované do finančního nástroje a výnos z něho mohou stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Očekávaná výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Raiffeisenbank a.s. neposkytuje daňové/účetní/právní poradenství, a proto odpovědnost spojená s daňovými/účetními/právními důsledky investování do finančních nástrojů zůstává plně na investorovi. Poskytování investičních služeb Raiffeisenbank a.s. není určeno pro osoby ze Spojených států amerických (tzv. US person).