RAIFFEISEN FOND UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

Pokud hledáte fond určený pro pravidelné měsíční vklady nebo si chcete vytvořit rezervu na důchod, bydlení či pro děti, máme fond právě pro vás. Fond je vhodný pro investory, kteří jsou připraveni investovat své prostředky v horizontu alespoň 8 let a jsou ochotni akceptovat kolísání hodnoty investice.

 • Jednoduché investování - pravidelné investice od 500 Kč nebo jednorázově od 10 000 Kč

 • Vysoká likvidita a snadná dostupnost finančních prostředků

 • Aktivní správa fondu - o investice pečují odborníci s dlouhodobými zkušenostmi

Vývoj aktuální hodnoty fondu

 

Název fondu: Raiffeisen fond udržitelného rozvoje

ISIN: CZ0008474400

Hodnota: 1,0339 CZK

Typ fondu: flexibilní smíšený

ISIN: CZ0008474400

Fond je zařazen do rizikové skupiny 4

Nízké riziko
Nížší výnos
Vysoké riziko
Vyšší výnos
1
2
3
4
5
6
7

Podrobné informace o produktu

Aktuální hodnota podílového listu / historie
Statut fondu 
Klíčové informace pro investory / Key investor information
Aktuální report portfolio manažera fondu / Product sheet
Informace o Raiffeisen investiční společnosti 

ISIN    CZ0008474400
typ fondu smíšený
měna CZK
vstupní poplatek 1 %
poplatek za obhospodařování 1,2 %
výkonnostní poplatek 10 %

*Poplatek, který není v tabulce uveden, není účtován.

Fond je ideální pro pravidelné měsíční vklady investorů díky aktivní správě fondu a vyhledávání zajímavých investičních příležitostí v delším časovém horizontu.  

Korunový flexibilní smíšený fond investuje min. 85 % svého majetku do eurového řídícího fondu Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix a zbývajících max. 15 % majetku do finančních derivátů (za účelem zajištění) a nástrojů peněžního trhu (vkladů) v české nebo cizí měně. Měnově nezajištěný majetek ve fondu nesmí přesáhnout 50 % hodnoty majetku fondu. Řídící fond, obhospodařovaný společností Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h., investuje min. 51 % majetku do akcií podniků ze Severní Ameriky, Evropy nebo Asie a do dluhopisů, jejichž emitenti mají sídlo tamtéž. Zaměřuje se na podniky (emitenty), které jsou na základě sociálních, ekologických a etických kritérií klasifikovány jako dlouhodobě udržitelné. Řídící fond neinvestuje do zbrojení, „zelené“ genové techniky a do podniků porušujících pracovní a lidská práva.

Investor by měl být obeznámen s riziky spojenými s investováním do akcií a dluhopisů, zejména tržní riziko, měnové riziko, úrokové riziko, úvěrové riziko a riziko nedostatečné likvidity.

Fond byl zařazen do rizikové skupiny 4 podle syntetického ukazatele rizika a výnosu (SRRI).

Jak investovat

 • 1.

  Seznamte se s dokumentací

  Stačí se seznámit s Předsmluvní dokumentací a podepsat Komisionářskou smlouvu, na kterékoliv pobočce Raiffeisenbank.

 • 2.

  Majetkový účet

  Po podpisu smlouvy vám otevřeme tzv. majetkový účet, na kterém budou evidovány veškeré nakoupené podílové listy jednotlivých fondů.

 • 3.

  Zadejte příkaz

  Investovat můžete jednoduše pomocí jednorázového nebo trvalého příkazu z běžného účtu.

 • 4.

  Minimální investice je 500 Kč

  Minimální částka investice je od 500 Kč, minimální částka jednorázové investice je 10 000 Kč.

 • 5.

  Zadání platby

  Pro zadání platby potřebujete zadat číslo účtu dle zasílané měny investice, specifický symbol dle typu fondu a variabilní symbol, kterým je vždy rodné číslo, popř. přidělené rodné číslo, resp. IČ. Konkrétní údaje potřebné pro zadání příkazu k nákupu podílových fondů naleznete zde.

Oznámení pro podílníky - ke dni 1.10.2017 (den, k němuž byla zapsána změna druhu podílových listů do seznamu podílníků) došlo ke sloučení tříd A1 (Kapitalizační) a A4 (Pravidelných investic) ve fondu Raiffeisen fond udržitelného rozvoje, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Oznámení pro podílníky - pozastavení vydávání a odkupování podílových listů


Na základě rozhodnutím představenstva Raiffeisen investiční společnosti a.s. došlo s účinností k 21. 3. 2016 ke změně statutu fondu. Fond změnil původní název z Raiffeisen fond pravidelných investic na Raiffeisen fond udržitelného rozvoje. Celé znění oznámení najdete ZDES účinností od 1. 2. 2017 dochází ke změně názvu řídícího fondu z původního názvu „Raiffeisen-Nachhaltigkeitsfonds-Mix“ na nový název „Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix“. Změna bude promítnuta do statutu fondu a do sdělení klíčových informací v rámci každoroční aktualizace na konci prvního čtvrtletí roku 2017. Je možné, že původní název řídícího fondu se bude po určitou dobu vyskytovat v produktových a smluvních materiálech distributora, které byly vytvořeny před datem účinnosti změny.


Rozhodnutím rakouského Úřadu pro dozor nad finančním trhem došlo 10. 12. 2014 ke sloučení s fondy Raiffeisen – Český balancovaný fond a Raiffeisen-CZK-LifeCycle Fund 2040.

Oznámení o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů / Bekanntgabe über die Aussetzung der Ausgabe und des Ankaufs von Anteilsscheinen

Upozornění pro investory

Údaje v grafu vývoje aktuální hodnoty fondu zobrazují aktuální hodnotu podílových listů a zahrnují poplatky účtované na úrovni fondu, vyjma vstupních a výstupních poplatků, popř. poplatků účtovaných distributorem.  Zdrojem dat je Raiffeisen investiční společnost a.s. Údaje se týkají minulosti, výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem a nezaručuje stejnou výkonnost i v budoucím období. Fond není garantovaným produktem. Hodnota investice může kolísat a návratnost původně investované částky není zaručena. Klient nese plně riziko své investice. Další informace jsou k dispozici ve sdělení klíčových informací a ve statutu fondu.

Máte o fondy zájem? Nechte nám na sebe kontakt.

Zavoláme vám, jakmile to bude možné. Rádi vám odpovíme na všechny dotazy  a v případě zájmu s vámi rovnou sepíšeme smlouvu.

Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Zadejte ve formátu +420777666555
Zadejte ve formátu +420777666555
Toto pole je povinné
Zadejte platný email
Zadejte platný email
Zadejte platný email
Aby bylo možné odeslat formulář, je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů
 
* Vyplněním a odesláním údajů souhlasím s tím, aby Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČO 49240901, zpracovávala mnou vyplněné údaje, a to pro účely nabídky produktů a služeb Raiffeisenbank a.s., která může být učiněna také telefonicky či e-mailem. Tento souhlas uděluji na dobu pěti let. Beru na vědomí, že poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné, mohu souhlas kdykoliv písemně odvolat a že mám právo požádat Raiffeisenbank a.s. o informaci, jaké údaje o mě zpracovává, a o opravu údajů.