zavřít panel
Toto pole je povinné

Víte, že přes vyhledávání najdete i pobočky?
Stačí zadat město nebo adresu.

RAIFFEISEN FOND UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

Pokud hledáte fond určený pro pravidelné měsíční vklady nebo si chcete vytvořit rezervu na důchod, bydlení či pro děti, máme fond právě pro vás. Fond je vhodný pro investory, kteří jsou připraveni investovat své prostředky v horizontu alespoň 5 let a jsou ochotni akceptovat kolísání hodnoty investice.

Jednoduché investování už od 100 Kč

Vysoká likvidita a snadná dostupnost finančních prostředků

Aktivní správa fondu - o investice pečují odborníci s dlouhodobými zkušenostmi

Vývoj aktuální hodnoty fondu

Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Fond je zařazen do rizikové třídy 3 (SRI)

Nízké riziko
Vysoké riziko
1
2
3
4
5
6
7

Podrobné informace o produktu

Aktuální hodnota podílového listu 

Statut fondu

Klíčové informace pro investory

Aktuální report portfolio manažera fondu

Informace o Raiffeisen investiční společnosti 

ISIN    CZ0008474400
typ fondu smíšený
měna CZK
vstupní poplatek 0 %
poplatek za obhospodařování 1,4 %
výkonnostní poplatek 10 %

*Poplatek, který není v tabulce uveden, není účtován.

Máte o naší nabídku zájem? Nechte nám na sebe kontakt.

Zavoláme vám, jakmile to bude možné. Rádi vám odpovíme na všechny dotazy  a v případě zájmu s vámi rovnou sepíšeme smlouvu.

Toto pole je povinné
Zadaná hodnota je příliš krátká
Zadaná hodnota je příliš dlouhá
Toto pole je povinné
Zadaná hodnota je příliš krátká
Zadaná hodnota je příliš dlouhá
Toto pole je povinné
Zadejte ve formátu 777666555
Zadejte předvolbu
Toto pole je povinné
Zadejte platný email

Upozornění pro investory

Údaje v grafu vývoje aktuální hodnoty fondu zobrazují aktuální hodnotu podílových listů a zahrnují poplatky účtované na úrovni fondu, vyjma vstupních a výstupních poplatků, popř. poplatků účtovaných distributorem. Zdrojem dat je Raiffeisen investiční společnost a.s. Údaje se týkají minulosti, výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem a nezaručuje stejnou výkonnost i v budoucím období. Hodnota investice může kolísat a návratnost původně investované částky není zaručena. Další informace jsou k dispozici ve sdělení klíčových informací a ve statutu fondu.

Může být uplatněn výkonnostní poplatek až 20% z kladného hospodářského výsledku před zdaněním za účetní období, splatný na konci tohoto období.

Raiffeisen fond udržitelného rozvoje investuje min. 85 % čisté hodnoty aktiv do řídícího fondu Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix.