POJIŠTĚNÍ HYPOTÉKY

„Život přináší různé situace. V těch méně příjemných mě podrží pojištění schopnosti splácet. Je fajn mít jistotu, protože hypotéka je závazek na dlouho."

 • Ochrana před neschopností splácet v důsledku tížívých situacích

 • Snadné sjednání

 • Pokrytí již první splátky po vzniku pojistné události

 

Podrobné informace o produktu

Kdy Vám pojištění pomůže splácet hypoteční úvěr?

 • při výpadku nebo snížení příjmů v důsledku dlouhodobé pracovní neschopnosti nebo nedobrovolné ztráty zaměstnání
 • při neschopnosti splatit hypoteční úvěr v důsledku invalidity III. stupně nebo úmrtí

 

Jak Vám pojištění pomůže?

 • při pracovní neschopnosti nebo ztrátě zaměstnání Vám bude za každých 30 dní jejich trvání uhrazeno pojistné plnění ve výši měsíční splátky hypotéky (včetně poplatku za pojištění) a to až 12x za sebou
 • v případě úmrtí či invalidity III. stupně bude za pojištěného uhrazen celý nesplacený zůstat hypotéky

 

Víte, že pojištění se přizpůsobí Vaší životní situaci?

• Pojištění se vztahuje i na ztrátu zaměstnání sjednaného na dobu určitou.
• Pokud se například rozhodnete ukončit svůj pracovní poměr a začít podnikat (nebo aktuálně již podnikáte), nejste již dále zbytečně pojištěni pro nedobrovolnou ztrátu zaměstnání, ale místo toho se pojistná částka pro pojištění pracovní neschopnosti okamžitě zvyšuje na 150 % své původní hodnoty.

Cena pojištění

Poplatek za pojištění je 8,9% z měsíční splátky hypotečního úvěru.

 

Pojištění schopnosti splácet hypotéku si můžete sjednat, pokud:

 • jste mladší 65 let věku
 • nejste momentálně v pracovní neschopnosti
 • nejste invalidní (invalidity III. stupně)


Nárok na pojistné plnění vzniká v případy, kdy:

 • pracovní neschopnost trvá min. 30 kalendářních dní
 • nedobrovolná ztráta zaměstnání trvá min. 30 kalendářních dní a jste registrován/a na úřadu práce
 • dnem přiznání invalidity III. stupně, popř. dnem úmrtí

Jak nahlásit pojistnou událost

Pojistnou událost hlaste co nejdříve po jejím vzniku, ideálně telefonicky, kde Vám ochotně poradí, kde nalézt a jak vyplnit formuláře hlášení pojistné události. S detailnějšími informacemi ohledně potřebné dokumentace se také můžete podrobněji seznámit v Pojistných podmínkách