POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET K HYPOTÉCE

Máte hypotéku? Ochraňte sebe, své blízké i svůj majetek! Život je nevyzpytatelný, nevystavujte svoje nejbližší finanční zátěži plynoucí z nutnosti splácet váš hypoteční úvěr v nepříznivých životních situacích. Pojištění schopnosti splácet vám dodá klid.

 • Jistota splácení závazků z hypotečního úvěru i v případě neočekávaných životních událostí
 • Výhodnější cena pojištění oproti individuálně sjednanému životnímu pojištění
 • Volba rozsahu pojistného krytí
 • Možnost sjednání k novému i stávajícímu hypotečnímu úvěru
 • Rychlé a snadné sjednání

 

Ve spolupráci s UNIQA pojišťovnou, a.s. přinášíme pojištění schopnosti splácet, které si můžete sjednat k novým i již existujícím hypotečním úvěrům.

Pojištění vás zabezpečí proti riziku

 • ztráty zaměstnání nebo dlouhodobé pracovní neschopnosti, kdy za Vás pojišťovna převezme úhrady pravidelných splátek úvěru (max. 12 měsíčních splátek);
 • smrti a invalidity, kdy pojišťovna jednorázově uhradí nesplacený dluh.

 

Typy pojištění

Balíček A zahrnuje pojištění pro případ:

 • Smrti z jakékoliv příčiny
 • Invalidity III.stupně
 • Dlouhodobé pracovní neschopnosti

 

Balíček B zahrnuje pojištění pro případ:

 • Smrti z jakékoliv příčiny
 • Invalidity III.stupně
 • Dlouhodobé pracovní neschopnosti
 • Nedobrovolné ztráty zaměstnání

 

Podmínky pro sjednání

Pro vstup do pojištění typu A klient musí splňovat tyto podmínky:

 • klient je mladší 65-ti let, je dle svého vědomí zdráv
 • není v pravidelné lékařské péči či pod pravidelným lékařským dohledem v důsledku zjištěného chronického onemocnění a ani léčení nebo pravidelný lékařský dohled pro chronické onemocnění nebyl doporučen
 • není v léčení a/nebo v pracovní neschopnosti
 • za uplynulé 3 roky nebyl v pracovní neschopnosti / léčení delší než 30 po sobě jdoucích dní
 • nemá změněnou pracovní schopnost, nebyla přiznána invalidita

 

Pro vstup do pojištění typu B musí klient splňovat vše pro základní balíček a navíc:

 • je zaměstnán v pracovním poměru na dobu neurčitou
 • byl zaměstnán v pracovním poměru nepřetržitě též v předcházejících 12 měsících
 • není ve zkušební době
 • nedal ani mu nebyla dána výpověď
 • nezrušil ani mu nebyl zrušen pracovní poměr
 • neobdržel ani nezaslal návrh na skončení pracovního poměru dohodou
 • nepatří dle svého vědomí mezi okruh zaměstnanců, se kterými by mohl být během příštích 12 měsíců rozvázán pracovní poměr ( organizační změny, snižování počtu zaměstnanců apod.)

 

Co dělat v případě pojistné události?

Klient má povinnost nahlásit pojistnou událost nejpozději do 60 dnů po jejím vzniku. Doporučujeme však pojistnou událost hlásit co nejdříve!

Hlásit pojistnou událost můžete:

 • telefonicky na telefonní lince 488 125 125,
 • písemně na adrese:

UNIQA pojišťovna, a.s, sekce pojištění osob, Evropská 136, 160 12 Praha 6, nebo