zavřít panel
Toto pole je povinné

Víte, že přes vyhledávání najdete i pobočky?
Stačí zadat město nebo adresu.

FRANKLIN DIVERSIFIED CONSERVATIVE

Otevřený podílový fond, ISIN LU1402199910

Investičním cílem fondu je dosáhnout kombinaci příjmů a dlouhodobého zhodnocení kapitálu, s cílem dosáhnout určitého výnosu nad Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) během rolovaného tříletého období.

Minimální investice již od 100 CZK nebo ekvivalent v cizí měně

Riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a jejích výnosů. Návratnost není zaručena, minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí.

Aktivní správa fondu - o investice pečují odborníci s dlouhodobými zkušenostmi

Vývoj aktuální hodnoty fondu

Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Zdroj informací: Franklin Templeton International Services S.à r.l.


Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výkonů. Do výnosů nejsou zahrnuty odměna a další náklady Raiffeisenbank a.s. sjednané investiční smlouvou. případně odměna a poplatky uvedené v sazebníku odměn a poplatků Raiffeisenbank a.s. Výnos investice rovněž kolísá kvůli výkyvům měnových kurzů.

Fond je zařazen do rizikové třídy 3 (SRI)

Nízké riziko
Vysoké riziko
1
2
3
4
5
6
7

Podrobné informace o produktu

ISIN    LU1402199910
typ fondu Smíšený fond
měna CZK
poplatek za nákup*
1 %
poplatek za obhospodařování 1,45 %

*Poplatek inkasuje banka za zprostředkování pokynu k nákupu podílových listů daného Fondu.

Upozornění pro investory

Výše uvedená prezentace nepředstavuje nabídku nákupu nebo prodeje jakéhokoli finančního instrumentu. Před učiněním jakéhokoli investičního rozhodnutí je na odpovědnosti každého investora obstarat si o zamýšlené investici podrobné informace. Investice nejsou bankovním vkladem a nejsou pojištěny v rámci fondu pojištění vkladů. Čím vyšší je očekávaný výnos, tím vyšší je potenciální riziko. Doba trvání investice ovlivňuje míru rizika. Výnos rovněž kolísá vzhledem k výkyvům
měnových kurzů. Hodnota investované částky a výnos z ní mohou stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Vzhledem k nepředvídatelným výkyvům a událostem na finančních trzích a riziku investičních nástrojů nemusí být zajištěno dosažení stanoveného investičního cíle klienta. Od výnosů z investic musí být odečteny odměna a náklady Raiffeisenbank a. s. sjednané ve smluvní dokumentaci, případně odměna a poplatky uvedené v sazebníku odměn a poplatků Raiffeisenbank a. s. Zdanění majetku klienta vždy závisí na osobních poměrech klienta a může se měnit. Raiffeisenbank a. s. neposkytuje daňové, právní ani účetní poradenství, a proto odpovědnost spojená s důsledky investování zůstává plně na klientovi. Nabídka investiční služby nesmí být předložena klientovi, který je definován jako US person.