zavřít panel
Toto pole je povinné

Víte, že přes vyhledávání najdete i pobočky?
Stačí zadat město nebo adresu.

Nechte si vyplatit 101,5 % hodnoty své investice za zajištěné období od 31. května 2022
do 25. listopadu 2022. Fond je určen konzervativním investorům s přibližně 3letým investičním horizontem, kteří hledají příležitost pro umístění svých finančních prostředků.

Další zajištěné období je od 25. listopadu 2022 do 26. května 2023 a zajištěná hodnota je stanovená na 102,8 %.

Jednoduché investování už od 100 Kč.

Fond oceňujeme na konci každého měsíce.

Aktivní správa fondu - o investice pečují odborníci s dlouhodobými zkušenostmi

Vývoj aktuální hodnoty fondu

Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Fond je zařazen do rizikové skupiny 2

Nízké riziko
Nížší výnos
Vysoké riziko
Vyšší výnos
1
2
3
4
5
6
7

Podrobné informace o produktu

První zajištěná hodnota je 103 % za zajištěné období od 2. května 2019 do 31. května 2022, fond vynesl 103,37 %.
Druhá zajištěná hodnota je 101,5 % za zajištěné období od 31. května 2022 do 25. listopadu 2022.
Třetí zajištěná hodnota je 102,8 % za zajištěné období od 25. listopadu 2022 do 26. května 2023.
 

Oznámení o pozastavení obchodování

Statut fondu

Aktuální report portfolio manažera

Klíčové informace pro investory

Informace o Raiffeisen investiční společnosti

Oznámení o stanovení zajištěné hodnoty a zajištěného období

 ISIN CZ0008475860
 typ fondu smíšený zajištěný
 měna CZK
vstupní poplatek  3 %
výstupní poplatek 4 %; (0 % od 1. - 25. 11. 2022)
poplatek za
obhospodařování
0,6 %
výkonnostní poplatek  20 %

*Poplatek, který není v tabulce uveden, není účtován.

Máte o naší nabídku zájem? Nechte nám na sebe kontakt.

Zavoláme vám, jakmile to bude možné. Rádi vám odpovíme na všechny dotazy  a v případě zájmu s vámi rovnou sepíšeme smlouvu.

Toto pole je povinné
Zadaná hodnota je příliš krátká
Zadaná hodnota je příliš dlouhá
Toto pole je povinné
Zadaná hodnota je příliš krátká
Zadaná hodnota je příliš dlouhá
Toto pole je povinné
Zadejte ve formátu 777666555
Zadejte předvolbu
Toto pole je povinné
Zadejte platný email

 

Vyplněním a odesláním údajů souhlasím s tím, aby Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČO 49240901, zpracovávala mnou vyplněné údaje, a to pro účely nabídky produktů a služeb Raiffeisenbank a.s., která může být učiněna také telefonicky či e-mailem. Tento souhlas uděluji na dobu pěti let. Beru na vědomí, že poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné, mohu souhlas kdykoliv písemně odvolat a že mám právo požádat Raiffeisenbank a.s. o informaci, jaké údaje o mě zpracovává, a o opravu údajů.

Aby bylo možné odeslat formulář, je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Upozornění pro investory

Údaje v grafu vývoje aktuální hodnoty fondu zobrazují aktuální hodnotu podílových listů a zahrnují poplatky účtované na úrovni fondu, vyjma vstupních a výstupních poplatků, popř. poplatků účtovaných distributorem. Zdrojem dat je Raiffeisen investiční společnost a.s. Údaje se týkají minulosti, výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem a nezaručuje stejnou výkonnost i v budoucím období. Hodnota investice může kolísat a návratnost původně investované částky není zaručena. Další informace jsou k dispozici ve sdělení klíčových informací a ve statutu fondu.

Může být uplatněn výkonnostní poplatek až 20 % z kladného hospodářského výsledku před zdaněním za účetní období, splatný na konci tohoto období.

Zajištěná hodnota nezahrnuje vstupní a výstupní poplatky a její dosažení je závislé hlavně na schopnosti emitentů dluhopisů a protistran dostát svým závazkům. Investiční společnost negarantuje dosažení zajištěné hodnoty a žádná formální záruka za její dosažení není poskytována.