zavřít panel
Toto pole je povinné

Víte, že přes vyhledávání najdete i pobočky?
Stačí zadat město nebo adresu.

Možná, že hledáte...

  • Nechte si vyplatit 102,1 % hodnoty své investice za zajištěné období od 31. května 2024 do 31. května 2025.

Fond je určen konzervativním investorům s přibližně 3letým investičním horizontem, kteří hledají příležitost pro umístění svých finančních prostředků.

Jednoduché investování

 už od 100 Kč.

Riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a jejích výnosů

Návratnost není zaručena, minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí.

Měsíční ocenění

Fond oceňujeme na konci každého měsíce.

Vývoj aktuální hodnoty fondu

Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Fond je zařazen do rizikové třídy 2 (SRI)

Nízké riziko
Vysoké riziko
1
2
3
4
5
6
7

Podrobné informace o produktu

První zajištěná hodnota je 103 % za zajištěné období od 2. května 2019 do 31. května 2022, fond vynesl 103,37 %.
Druhá zajištěná hodnota je 101,5 % za zajištěné období od 31. května 2022 do 25. listopadu 2022, fond vynesl 101,94 %.
Třetí zajištěná hodnota je 102,8 % za zajištěné období od 25. listopadu 2022 do 26. května 2023.
 Čtvrtá zajištěná hodnota je 105 % za zajištěné období od 31. května 2023 do 31. května 2024.
Pátá zajištěná hodnota je 102,1 % za zajištěné období od 31. května 2024 do 31. května 2025.
 

Statut fondu

Aktuální report portfolio manažera

Klíčové informace pro investory

Informace o Raiffeisen investiční společnosti

Oznámení o stanovení zajištěné hodnoty a zajištěného období

 ISIN CZ0008475860
 typ fondu smíšený zajištěný
 měna CZK
vstupní poplatek  0 % od 1. 5. - 31. 5. 2024; 5 % od 1. 6. 2024
výstupní poplatek 0 % od 1. 5. - 31. 5. 2024; 5 % od 1. 6. 2024
poplatek za
obhospodařování
0,6 %
výkonnostní poplatek  10 %

*Poplatek, který není v tabulce uveden, není účtován.

Máte o naší nabídku zájem? Nechte nám na sebe kontakt.

Zavoláme vám, jakmile to bude možné. Rádi vám odpovíme na všechny dotazy.

Toto pole je povinné
Zadaná hodnota je příliš krátká
Zadaná hodnota je příliš dlouhá
Toto pole je povinné
Zadaná hodnota je příliš krátká
Zadaná hodnota je příliš dlouhá
Toto pole je povinné
Zadejte ve formátu 777666555
Zadejte předvolbu
Nepovinné
Toto pole je povinné
Zadejte platný email

Upozornění pro investory

Výše uvedená prezentace nepředstavuje nabídku nákupu nebo prodeje jakéhokoli finančního instrumentu. Před učiněním jakéhokoli investičního rozhodnutí je na odpovědnosti každého investora obstarat si o zamýšlené investici podrobné informace. Investice nejsou bankovním vkladem a nejsou pojištěny v rámci fondu pojištění vkladů. Čím vyšší je očekávaný výnos, tím vyšší je potenciální riziko. Doba trvání investice ovlivňuje míru rizika. Výnos rovněž kolísá vzhledem k výkyvům měnových kurzů. Hodnota investované částky a výnos z ní mohou stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Vzhledem k nepředvídatelným výkyvům a událostem na finančních trzích a riziku investičních nástrojů nemusí být zajištěno dosažení stanoveného investičního cíle klienta. Od výnosů z investic musí být odečteny odměna a náklady Raiffeisenbank a. s. sjednané ve smluvní dokumentaci, případně odměna a poplatky uvedené v sazebníku odměn a poplatků Raiffeisenbank a. s. Zdanění majetku klienta vždy závisí na osobních poměrech klienta a může se měnit. Raiffeisenbank a. s. neposkytuje daňové, právní ani účetní poradenství, a proto odpovědnost spojená s důsledky investování zůstává plně na klientovi. Nabídka investiční služby nesmí být předložena klientovi, který je definován jako US person.