zavřít panel
Toto pole je povinné

Víte, že přes vyhledávání najdete i pobočky?
Stačí zadat město nebo adresu.

Možná, že hledáte...

Goldman Sachs Global Social Impact Equity

Otevřený podílový fond, ISIN LU2661874672

Tento fond využívá aktivní správu k zacílení na
společnosti, které vytváří pozitivní sociální dopad a generují finanční výnos. Tento fond má dopadový investiční přístup. Fond se snaží prosazovat inkluzivní růst tak, že přispívá k vyšší kvalitě života a dovoluje lidem účast na ekonomickém rozvoji. Aby toho dosáhl, zaměřuje se zejména na několik témat splňujících tyto požadavky: ekonomické posilování rozvíjejících se komunit, bezpečná společnost, péče o zdraví a blahobyt. Fond je určen pro investory, kteří jsou připraveni investovat své prostředky v horizontu alespoň 7 let.

Minimální investice již od 100 CZK

Riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a jejích výnosů.

Návratnost není zaručena, minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí.

Aktivní správa fondu

O investice pečují odborníci s dlouhodobými zkušenostmi.

Podrobné informace o produktu

Tento fond využívá aktivní správu k zacílení na společnosti, které vytváří pozitivní sociální dopad a generují finanční výnos. Tento fond má dopadový investiční přístup. Fond se snaží prosazovat inkluzivní růst tak, že přispívá k vyšší kvalitě života a dovoluje lidem účast na ekonomickém rozvoji. Aby toho dosáhl, zaměřuje se zejména na několik témat splňujících tyto požadavky: ekonomické posilování rozvíjejících se komunit, bezpečná společnost, péče o zdraví a blahobyt.

Oznámení pro podílníky investičního fondu Goldman Sachs Global Health Care Equity o plánovaném sloučení s investičním fondem Goldman Sachs Global Social Impact Equity ke dni 6. 12. 2023.

Vývoj aktuální hodnoty fondu

Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Fond je zařazen do rizikové třídy 5 (SRI)

Nízké riziko

Vysoké riziko

1
2
3
4
5
6
7

Máte o naší nabídku zájem? Nechte nám na sebe kontakt.

Zavoláme vám, jakmile to bude možné. Rádi vám odpovíme na všechny dotazy.

Toto pole je povinné
Zadaná hodnota je příliš krátká
Zadaná hodnota je příliš dlouhá
Toto pole je povinné
Zadaná hodnota je příliš krátká
Zadaná hodnota je příliš dlouhá
Toto pole je povinné
Zadejte ve formátu 777666555
Zadejte předvolbu
Nepovinné
Toto pole je povinné
Zadejte platný email

Upozornění pro investory

Výše uvedená prezentace nepředstavuje nabídku nákupu nebo prodeje jakéhokoli finančního instrumentu. Před učiněním jakéhokoli investičního rozhodnutí je na odpovědnosti každého investora obstarat si o zamýšlené investici podrobné informace. Investice nejsou bankovním vkladem a nejsou pojištěny v rámci fondu pojištění vkladů. Čím vyšší je očekávaný výnos, tím vyšší je potenciální riziko. Doba trvání investice ovlivňuje míru rizika. Výnos rovněž kolísá vzhledem k výkyvům
měnových kurzů. Hodnota investované částky a výnos z ní mohou stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Vzhledem k nepředvídatelným výkyvům a událostem na finančních trzích a riziku investičních nástrojů nemusí být zajištěno dosažení stanoveného investičního cíle klienta. Od výnosů z investic musí být odečteny odměna a náklady Raiffeisenbank a. s. sjednané ve smluvní dokumentaci, případně odměna a poplatky uvedené v sazebníku odměn a poplatků Raiffeisenbank a. s. Zdanění majetku klienta vždy závisí na osobních poměrech klienta a může se měnit. Raiffeisenbank a. s. neposkytuje daňové, právní ani účetní poradenství, a proto odpovědnost spojená s důsledky investování zůstává plně na klientovi. Nabídka investiční služby nesmí být předložena klientovi, který je definován jako US person.