zavřít panel

Víte, že přes vyhledávání najdete i pobočky?
Stačí zadat město nebo adresu.

Možná, že hledáte...

Raiffeisen - Nachhaltigkeit - Dollar - ShortTerm - Rent

Otevřený podílový fond, ISIN AT0000785456

Fond je určen pro investory, kteří chtějí krátkodobě a diverzifikovaně investovat do dluhopisů vydávaných v dolarových měnách. Tato investice je konzervativní. Fond je vhodný pro investory, kteří jsou připraveni investovat své prostředky v horizontu alespoň 3 roky.

Investice již od 100 Kč

Riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a jejích výnosů

Návratnost není zaručena, minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí.

Aktivní správa fondu

O investice pečují odborníci s dlouhodobými zkušenostmi.

Podrobné informace o produktu

Fond je svým zaměřením dluhopisovým fondem. Fond usiluje o dosahování pravidelných výnosů a investuje minimálně 51 % majetku do dluhopisů denominovaných v dolarových měnách (USD, CAD, NZD a AUD) s maximální dobou splatnosti 5 let. Průměrná zbývající doba splatnosti portfolia (bez započítání případných investic do fondů) nesmí překročit tři roky. Emitenty dluhopisů a nástrojů peněžního trhu v portfoliu fondu mohou být mj. vlády, nadnárodní instituce nebo i podniky. Víc než 35 % majetku může fond investovat do cenných papírů a nástrojů peněžního trhu, které jsou vydávány nebo garantovány Spojenými státy americkými. V rámci své investiční strategie může fond investovat do derivátů a využívat je k zajištění.

Upozornění pro investory investující v jiné měně, než je měna fondu - USD: Výnosy mohou v důsledku výkyvů měnových kurzů stoupat nebo klesat.

Vývoj aktuální hodnoty fondu

Fond je zařazen do rizikové třídy 2 (SRI)

Nízké riziko

Vysoké riziko

1
2
3
4
5
6
7

Máte o naší nabídku zájem? Nechte nám na sebe kontakt.

Zavoláme vám, jakmile to bude možné. Rádi vám odpovíme na všechny dotazy.

Nepovinné

Upozornění pro investory

Výše uvedená prezentace nepředstavuje nabídku nákupu nebo prodeje jakéhokoli finančního instrumentu. Před učiněním jakéhokoli investičního rozhodnutí je na odpovědnosti každého investora obstarat si o zamýšlené investici podrobné informace. Investice nejsou bankovním vkladem a nejsou pojištěny v rámci fondu pojištění vkladů. Čím vyšší je očekávaný výnos, tím vyšší je potenciální riziko. Doba trvání investice ovlivňuje míru rizika. Výnos rovněž kolísá vzhledem k výkyvům
měnových kurzů. Hodnota investované částky a výnos z ní mohou stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Vzhledem k nepředvídatelným výkyvům a událostem na finančních trzích a riziku investičních nástrojů nemusí být zajištěno dosažení stanoveného investičního cíle klienta. Od výnosů z investic musí být odečteny odměna a náklady Raiffeisenbank a. s. sjednané ve smluvní dokumentaci, případně odměna a poplatky uvedené v sazebníku odměn a poplatků Raiffeisenbank a. s. Zdanění majetku klienta vždy závisí na osobních poměrech klienta a může se měnit. Raiffeisenbank a. s. neposkytuje daňové, právní ani účetní poradenství, a proto odpovědnost spojená s důsledky investování zůstává plně na klientovi. Nabídka investiční služby nesmí být předložena klientovi, který je definován jako US person.