RAIFFEISEN - DOLLAR - SHORTTERM - RENT

Fond je určen pro investory, kteří chtějí krátkodobě a diverzifikovaně investovat do dluhopisů vydávaných v dolarových měnách. Tato investice je konzervativní. Fond je vhodný pro investory, kteří jsou připraveni investovat své prostředky v horizontu alespoň 3 roky.

 • Jednoduché investování - pravidelné investice od 20 EUR nebo jednorázově od 400 EUR

 • Vysoká likvidita a snadná dostupnost finančních prostředků

 • Aktivní správa fondu - o investice pečují odborníci s dlouhodobými zkušenostmi

Vývoj aktuální hodnoty fondu

 

Název fondu: Raiffeisen - Dollar ShortTerm Rent

CP ISIN kód: AT0000785456

Hodnota: 161,6400 USD

Typ fondu: dluhopisový

ISIN: AT0000785456

Fond je zařazen do rizikové skupiny 2

Nízké riziko
Nížší výnos
Vysoké riziko
Vyšší výnos
1
2
3
4
5
6
7

Podrobné informace o produktu

 

ISIN    AT0000785456
typ fondu dluhopisový
měna USD
vstupní poplatek  0,5 %
poplatek za obhospodařování  0,96 %

*Poplatek, který není v tabulce uveden, není účtován.

Parametry fondů
Aktuální report portfolio managera fondu, Klíčové informace pro investory, statut fondu, výroční zpráva, pololetní zpráva  
Informace k MiFID

 

Fond je svým zaměřením dluhopisovým fondem. Fond usiluje o dosahování pravidelných výnosů a investuje minimálně 51 % majetku do dluhopisů denominovaných v dolarových měnách (USD, CAD, NZD a AUD) s maximální dobou splatnosti 5 let. Průměrná zbývající doba splatnosti portfolia (bez započítání případných investic do fondů) nesmí překročit tři roky. Emitenty dluhopisů a nástrojů peněžního trhu v portfoliu fondu mohou být mj. vlády, nadnárodní instituce nebo i podniky. Víc než 35 % majetku může fond investovat do cenných papírů a nástrojů peněžního trhu, které jsou vydávány nebo garantovány Spojenými státy americkými. V rámci své investiční strategie může fond investovat do derivátů a využívat je k zajištění.
Fond byl zařazen do rizikové skupiny 1 podle syntetického ukazatele rizika a výnosu (SRRI).
Upozornění pro investory investující v jiné měně, než je měna fondu - USD: Výnosy mohou v důsledku výkyvů měnových kurzů stoupat nebo klesat.

Jak investovat

 • 1.

  Domluvte si schůzku

  Kontaktujte nás. Domluvte si schůzku se svým poradcem nebo nám na sebe nechte kontakt v kontaktním formuláři níže.

 • 2.

  Seznamte se s dokumentací

  Stačí se seznámit s Předsmluvní dokumentací a podepsat Komisionářskou smlouvu na kterékoliv pobočce Raiffeisenbank.

 • 3.

  Majetkový účet

  Po podpisu smlouvy vám otevřeme tzv. majetkový účet, na kterém budou evidovány veškeré nakoupené podílové listy jednotlivých fondů.

 • 4.

  Zadejte pokyn

  Nákup fondu můžete provést společně s vaším poradcem nebo sami z pohodlí domova pomocí internetové aplikace RBroker dostupné z vašeho internetového bankovnictví.

Máte o naší nabídku zájem? Nechte nám na sebe kontakt.

Zavoláme vám, jakmile to bude možné. Rádi vám odpovíme na všechny dotazy  a v případě zájmu s vámi rovnou sepíšeme smlouvu.

Toto pole je povinné
Zadaná hodnota je příliš dlouhá
Zadaná hodnota je příliš dlouhá
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Zadaná hodnota je příliš dlouhá
Zadaná hodnota je příliš dlouhá
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Zadejte ve formátu +420777666555
Zadejte ve formátu +420777666555
Toto pole je povinné
Zadaná hodnota je příliš dlouhá
Zadaná hodnota je příliš dlouhá
Zadejte platný email
Zadejte platný email
Zadejte platný email
Toto pole je povinné
 
* Vyplněním a odesláním údajů souhlasím s tím, aby Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČO 49240901, zpracovávala mnou vyplněné údaje, a to pro účely nabídky produktů a služeb Raiffeisenbank a.s., která může být učiněna také telefonicky či e-mailem. Tento souhlas uděluji na dobu pěti let. Beru na vědomí, že poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné, mohu souhlas kdykoliv písemně odvolat a že mám právo požádat Raiffeisenbank a.s. o informaci, jaké údaje o mě zpracovává, a o opravu údajů.
 
 
 

Upozornění pro investory

Údaje v grafu vývoje aktuální hodnoty fondu zobrazují aktuální hodnotu podílových listů a zahrnují poplatky účtované na úrovni fondu, vyjma vstupních a výstupních poplatků, popř. poplatků účtovaných distributorem.  Zdrojem dat je Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Údaje se týkají minulosti, výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem a nezaručuje stejnou výkonnost i v budoucím období. Fond není garantovaným produktem. Hodnota investice může kolísat a návratnost původně investované částky není zaručena. Klient nese plně riziko své investice. Další informace jsou k dispozici ve sdělení klíčových informací a ve statutu fondu.