zavřít panel
Toto pole je povinné

Víte, že přes vyhledávání najdete i pobočky?
Stačí zadat město nebo adresu.

Možná, že hledáte...

Výhody pravidelného investování

Investice již od 100 Kč

  • Do podílových fondů můžete začít investovat i s malou částkou.
  • Vytvoříte si rezervu pro nečekané výdaje nebo splnění vašich přání.

Jednoduchost

  • Pravidelné investování do podílových fondů je dostupné i pro úplné investiční začátečníky.
  • Nemusíte být odborník ani sledovat finanční trhy, abyste s námi mohl/a investovat.

Vyšší výnosový potenciál

  • Z dlouhodobého hlediska je možný výnosový potenciál pravidelných investic do podílových fondů vyšší než u využívaných spořicích účtů nebo stavebního spoření, kde je míra výnosu omezená.

Flexibilita a dostupnost

  • Pravidelné investice můžete zadávat, upravovat i ukončovat online podle potřeby.
  • Nemusíte se bát nečekaných výdajů, investované peníze máte zpravidla do týdne dostupné.

Riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a jejích výnosů

Návratnost není zaručena, minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí.

TIP: Výhodou pravidelných investic je i průměrování nákupních cen

Když totiž finanční trhy klesají, zpravidla se snižují i ceny podílových listů a za pravidelně investovanou částku jich tak můžeme nakoupit více. Když naopak trhy rostou, obvykle se zvyšují i ceny jednotlivých podílových listů a za tu samou částku jich koupíme méně. Z dlouhodobého pohledu dochází díky těmto výkyvům u pravidelných investic k průměrování nákupní ceny. Díky tomu nemusíte řešit, kdy je nejlepší čas na to začít s investováním, protože u pravidelných investic je ten správný čas kdykoliv.

Chci pravidelně investovat

Jak postupovat?

Přihlaste se do bankovnictví

Přihlaste se do vašeho internetového bankovnictví a klikněte na sekci „Investice“, tím vstoupíte do aplikace RBroker.

Využijte aplikaci RBroker

aplikaci RBroker zvolte v levém horním menu „Pravidelná investice“. Následně si vyberte podílový fond, částku a frekvenci pro vaši pravidelnou investici a jednoduše certifikujte pokyn přes váš mobilní telefon.

Kontaktujte bankéře

V případě, že si nevíte rady, kontaktujte svého pečujícího bankéře, jehož jméno naleznete například ve vaší mobilní aplikaci v pravém spodním rohu "Kontakty".

 

Často se ptáte

 Upozornění pro investory

Úplné názvy investičních fondů a další informace, včetně informací o způsobu vydávání a odkupování podílových listů fondů, poplatcích a rizicích v nich obsažených, Sdělení klíčových informací a statuty fondů jsou pro fondy spravované Raiffeisen investiční společností a.s. k dispozici v češtině a pro podílové fondy spravované ostatními investičními společnostmi v angličtině (statuty podílových fondů) a češtině (dokument „Sdělení klíčových informací pro investory“) na internetových stránkách www.rb.cz nebo investice.rb.cz. Specifická upozornění k jednotlivým fondům Raiffeisen investiční společnosti a.s. a výkonnostním poplatkům uplatňovaným ve vztahu k nim naleznete v částech webových stránek www.rb.cz věnovaných těmto fondům a zde.

Finanční nástroje typu podílové listy vydanými podílovými fondy (resp. investování do nich) nejsou bankovním vkladem a nejsou pojištěny v rámci fondu pojištění vkladů. Obchodování s finančními nástroji je spojeno s řadou rizikových faktorů, které mohou mít vliv na výnosnost nebo ztrátovost investice do daného finančního nástroje. Hodnota částky investované do finančního nástroje a výnos z něho mohou stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Očekávaná výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Výnosnost investice do podílových listů daného podílového fondu denominovaných v určité měně může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat.

Raiffeisenbank a.s. neposkytuje daňové/účetní/právní poradenství, a proto odpovědnost spojená s daňovými/účetními/právními důsledky investování do finančních nástrojů zůstává plně na investorovi. Poskytování investičních služeb Raiffeisenbank a.s. není určeno pro osoby ze Spojených států amerických (tzv. US person).