Reklamace

Raiffeisenbank je banka inspirovaná klienty, a protože chceme zůstat Vašimi spolehlivými partnery, vždy uvítáme Vaše otázky, přání i doporučení.
Méně příjemné situace pro nás představují příležitost k upevnění vztahu a inspiraci ke změně.

Na koho se můžete obrátit a jak nás můžete kontaktovat?

    Upřednostňujete osobní přístup?
    Navštivte svého osobního bankéře nebo přijďte na kteroukoliv pobočku Raiffeisenbank.

    Rádi řešíte záležitosti telefonicky?
    24 hodin denně, 365 dní v roce je Vám k dispozici bezplatná linka 800 900 900
    (+420 417 941 444 při volání ze zahraničí).

    Vyhovuje vám více elektronická komunikace?
    Kontaktujte nás na emailové adrese reklamace@rb.cz.

    Preferujete písemnou komunikaci?
    Pak poštu adresujte na Raiffeisenbank, a.s.,
    Reklamace, tř. Kosmonautů  1082/29, 779 00 Olomouc.

 

Otázky a odpovědi 

Kdy můžeme hovořit o reklamaci?
Pokud při využívání našich služeb či při jednání s bankou nastala situace, která Vám způsobila komplikace či zcela znemožnila další využívání našich služeb. Kdykoli potřebujete konzultaci, rádi vám poradíme. Neváhejte navštívit svého bankéře na pobočce, zavolat na naše Call centrum nebo nám napište email.

Musím vždy reklamaci sepsat písemně?
Přijetí reklamace bankou není podmíněno písemnou formou. Komunikujte s námi tak, jak Vám to vyhovuje.

Co po podání reklamace bude následovat?
Po podání reklamace se Vaší situací začne intenzivně zabývat pracovník banky, který od Vás reklamaci přijal. Pokud situace vyžaduje komplexnější investigaci, může být Vaše reklamace předána k prověření na specializované oddělení Reklamace.

Kde se můžu informovat o průběhu řešení mé reklamace?
Pokud potřebujete zjistit stav řešení Vaší reklamace, využijte ideálně stejný kontakt jako při podání reklamace. Neváhejte se na nás kdykoli obrátit.

Kdy obdržím vyjádření od Raiffeisenbank?
U každé reklamace usilujeme o kvalitní a objektivní řešení v co nejkratším termínu. I pro reklamace v Raiffeisenbank platí zákonná lhůta. V některých případech je banka při řešení reklamace závislá na třetích stranách (např. reklamace transakcí platební kartou), v takových případech může být řešení reklamace delší.

Jak mě banka bude se stanoviskem k reklamaci kontaktovat?
Reakce banky na Vaši reklamaci bude předána stejným komunikačním kanálem jako při podání reklamace, popř. jiným preferovaným způsobem určeným při podání reklamace.

Doporučení, jak předcházet nepříjemným situacím

Buďte opatrní na svou platební kartu a PIN. Po její ztrátě, krádeži či prozrazení PIN nás ihned kontaktujte. Mějte pod kontrolou zůstatek svého účtu, nepoužívaný účet není účtem zrušeným. Pravidelně navštěvujte svůj účet přes internetové bankovnictví nebo čtěte svůj výpis z účtu. Sledujte produktové novinky zasílané do vnitřní schránky eKonta či formou příloh k výpisům. Nechávejte si stvrzenky z bankomatů, od plateb u obchodníků a z hotovostních operací na pokladně pobočky.

Reklamační řád

Účelem Reklamačního řádu je stanovit náležitosti a podmínky řešení reklamací a stížností podaných Raiffeisenbank a.s.

Mimosoudní řešení sporů

V případě, že vás výsledek, jakým byla Vaše stížnost vyřešena, neuspokojuje a v záležitosti, které se vaše stížnost týkala, vůči Raiffeisenbank a.s. vystupujete jako spotřebitel (tj. jako fyzická osoba jednající mimo rámec podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu Vašeho povolání), můžete se obrátit se na finančního arbitra. Finanční arbitr však nerozhoduje ve všech záležitostech - pouze v těch, které by jinak spadaly do pravomoci českého soudu, a u kterých mu k tomu byla svěřena příslušná pravomoc. Výčet oblastí, ve kterých je finanční arbitr oprávněn spory rozhodovat, je uveden níže. Finanční arbitr sídlí na adrese Legerova 69, 110 00 Praha 1. Více informací a kontaktních údajů je k dispozici na internetových stránkách finančního arbitra.

Finanční arbitr může, pakliže by spor spadal jinak do pravomoci českého soudu, rozhodovat spory mezi spotřebitelem a:

poskytovatelem platebních služeb při poskytování platebních služeb,

vydavatelem elektronických peněz při vydávání a zpětné výměně elektronických peněz,

věřitelem nebo zprostředkovatelem při nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru nebo jiného úvěru, zápůjčky, či obdobné finanční služby,

osobou obhospodařující nebo provádějící administraci fondu kolektivního investování nebo nabízející investice do fondu kolektivního investování nebo srovnatelného zahraničního investičního fondu při obhospodařování nebo provádění administrace fondu kolektivního investování nebo nabízení investic do fondu kolektivního investování nebo srovnatelného zahraničního investičního fondu,

pojistitelem nebo pojišťovacím zprostředkovatelem při nabízení, poskytování nebo zprostředkování životního pojištění,
f) osobou provozující směnárenskou činnost při provádění směnárenského obchodu,

stavební spořitelnou nebo zprostředkovatelem při nabízení, poskytování nebo zprostředkování stavebního spoření,

obchodníkem s cennými papíry, vázaným zástupcem, obhospodařovatelem investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu nebo investičním zprostředkovatelem při poskytování investičních služeb nebo při výkonu činností podle § 11 odst. 1 písm. c) až f) zákona o investičních společnostech a investičních fondech.

Hlas našich reklamujících, přesto spokojených klientů:

" Dobrý den, velice Vám děkuji, takto jsem si představoval objasnění mé situace. Děkuji. " A.S., Střední Čechy
 
" Dobrý den, jsem opravdu rád, že Váš profesionální a flexibilní přístup napravil můj dojem o přístupu pracovníků Raiffeisenbank k mé záležitosti. " K.N., Severní Morava
 
" Srdečně Vás zdravím.
Děkuji za pozitivní vyřízení mé reklamace, které mne potěšilo.
Když mi konkurenční banka naúčtovala za vedení nového účtu založeného na konci měsíce za celé předchozí období, i přes následnou další finanční ztrátu jsem tento zrušil. Z principu.
Vážím si Vašeho přístupu, kdy mi šlo skutečně opět o princip. Rád vaši "naši" banku dále doporučím a zaslouží si svá ocenění, kterých se jí dostalo.
Hodně úspěchů! " J.R., Jižní Čechy

SPOJTE SE S NÁMI V POBOČCE

Navštivte jednu z našich poboček, naši bankéři se o vás postarají.

Všechny pobočky