zavřít panel
Toto pole je povinné

Víte, že přes vyhledávání najdete i pobočky?
Stačí zadat město nebo adresu.

RAIFFEISEN REALITNÍ FOND

Fond je vhodný pro investory, kteří chtějí získat výhody plynoucí z investic do nemovitostí, ale nemají dostatečný kapitál nebo možnost nemovitost vlastnit a spravovat.

Investice do kvalitních a prověřených nemovitostí

Rozložení rizika investice do více realitních objektů zejména v ČR

Jednoduché investování už od 500 Kč, maximální investice do 10 milionů Kč

Vývoj aktuální hodnoty fondu

Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Podrobné informace o produktu

Aktuální hodnota podílového listu / Aktuální hodnoty fondu
Statut fondu 
Klíčové informace pro investory 
Aktuální report portfolio manažera fondu 
Informace o Raiffeisen investiční společnosti

ISIN    CZ0008475100 
typ fondu speciální fond nemovitostí
měna CZK
doporučený investiční horizont 5 let
vstupní poplatek 1,5 %
výstupní poplatek 3 % z odkupované částky, pokud byly podílové listy drženy 3 roky nebo méně, poté 0 %
poplatek za obhospodařování 1,5 % z nemovitostních aktiv;
0,05 % z ostatních aktiv
průměrný management fee 0,92 %
NAV k 31. 10. 2020 1,1304 CZK

*Poplatek, který není v tabulce uveden, není účtován.

Máte o naší nabídku zájem? Nechte nám na sebe kontakt.

Zavoláme vám, jakmile to bude možné. Rádi vám odpovíme na všechny dotazy  a v případě zájmu s vámi rovnou sepíšeme smlouvu.

Toto pole je povinné
Zadaná hodnota je příliš krátká
Zadaná hodnota je příliš dlouhá
Toto pole je povinné
Zadaná hodnota je příliš krátká
Zadaná hodnota je příliš dlouhá
Toto pole je povinné
Zadejte ve formátu +420777666555
Toto pole je povinné
Zadejte platný email

Upozornění pro investory

Údaje v grafu vývoje aktuální hodnoty fondu zobrazují aktuální hodnotu podílových listů a zahrnují poplatky účtované na úrovni fondu, vyjma vstupních a výstupních poplatků, popř. poplatků účtovaných distributorem.  Zdrojem dat je Raiffeisen investiční společnost a.s. Údaje se týkají minulosti, výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem a nezaručuje stejnou výkonnost i v budoucím období. Fond není garantovaným produktem. Hodnota investice může kolísat a návratnost původně investované částky není zaručena. Klient nese plně riziko své investice. Další informace jsou k dispozici ve sdělení klíčových informací a ve statutu fondu. Fond investuje převážně do nemovitostí, podrobnosti o investiční strategii naleznete v čl. 9 statutu fondu.