RAIFFEISEN REALITNÍ FOND

Fond je vhodný pro investory, kteří chtějí získat výhody plynoucí z investic do nemovitostí, ale nemají dostatečný kapitál nebo možnost nemovitost vlastnit a spravovat.

 • Investice do kvalitních a prověřených nemovitostí

 • Rozložení rizika investice do více realitních objektů zejména v ČR

 • Jednoduché investování už od 500 Kč, maximální investice do 10 milionů Kč

Vývoj aktuální hodnoty fondu

 

Název fondu: Raiffeisen realitní fond

ISIN: CZ0008475100

Hodnota: 1,0976 CZK

Typ fondu:  

ISIN: CZ0008475100

Podrobné informace o produktu

Aktuální hodnota podílového listu / Aktuální hodnoty fondu
Statut fondu 
Klíčové informace pro investory 
Aktuální report portfolio manažera fondu 
Informace o Raiffeisen investiční společnosti

ISIN    CZ0008475100 
typ fondu speciální fond nemovitostí
měna CZK
doporučený investiční horizont 5 let
vstupní poplatek 1,5 %
výstupní poplatek 3 % z odkupované částky, pokud byly podílové listy drženy 3 roky nebo méně, poté 0 %
poplatek za obhospodařování 2,5 % z nemovitostních aktiv;
0,4 % z ostatních aktiv
průměrný management fee 1,68 %
NAV k 31. 12. 2019 1,0976 CZK

*Poplatek, který není v tabulce uveden, není účtován.

Investiční strategie
Raiffeisen realitní fond investuje především do nemovitostních společností a nemovitostí, v menší míře také do nástrojů peněžního trhu a dluhopisů denominovaných v českých korunách. Rozložení investic bude prováděno v souladu s nařízením vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování. Regionálně se fond bude orientovat především na nemovitosti v České republice, další investice mohou být realizovány i v rámci zemí Evropské unie či OECD. Fond bude rozkládat svůj majetek mezi tyto typy nemovitostí: zejména administrativní a maloobchodní centra, retailové parky a logistické objekty. Při výběru nemovitostí bude kladen důraz na vhodné zastoupení renomovaných nájemníků z různých odvětví ve snaze eliminovat rizika koncentrace v jednotlivých sektorech hospodářství. Dále bude kladen důraz na kvalitu objektů, lokality a nájemních smluv.

Profil investora
Typický investor by si měl být vědom charakteristických vlastností aktiv v majetku fondu, tj. hlavně nižší likviditu vyžadující čas pro prodej za nejlepší cenu v délce i několika měsíců. Investor by měl být schopen akceptovat období negativního vývoje, proto se nedoporučuje nabývat podílové listy např. na úvěr.

Upozornění pro investory
Odkoupení podílových listů je v souladu se ZISIF realizováno nejdéle do dvou let. V současné době posíláme podílníkům peníze za odkup zpravidla do 90 dnů.
Fond není vhodný pro pravidelné investování. Investiční společnost za účelem dosažení maximálního výnosu a zajištění stability fondu vydává podílové listy pouze ve stanovených objemech a období.

Raiffeisen realitní fond H-Park

H-Park Brno

Lokalita: Brno, Heršpická
V majetku fondu: od 5. 12. 2017
Pronajímatelná plocha: cca 7 500 m2
Webová stránka: www.hpark.eu

Raiffeisen realitní fond Galerie Písek

Galerie Písek

Lokalita: Písek, Hradišťská
V majetku fondu: od 31. 7. 2018
Pronajímatelná plocha: cca 7 100 m2
Webová stránka: www.galeriepisek.cz

Raiffeisen realitní fond Panattoni Pilsen Park West

Plzeň Park West

Lokalita: Plzeň, Úherce
V majetku fondu: od 24. 5. 2019
Pronajímatelná plocha: cca 29 900 m2

Jak investovat

 • 1.

  Domluvte si schůzku

  Kontaktujte nás. Domluvte si schůzku se svým poradcem nebo nám na sebe nechte kontakt v kontaktním formuláři níže.

 • 2.

  Seznamte se s dokumentací

  Stačí se seznámit s Produktovými podmínkami (Předsmluvní dokumentace) a podepsat Komisionářskou smlouvu na kterékoliv pobočce Raiffeisenbank.

 • 3.

  Majetkový účet

  Po podpisu smlouvy vám otevřeme tzv. majetkový účet, na kterém budou evidovány veškeré nakoupené podílové listy jednotlivých fondů.

 • 4.

  Zadejte pokyn

  Nákup fondu můžete provést společně s vaším poradcem nebo sami z pohodlí domova pomocí internetové aplikace RBroker dostupné z vašeho internetového bankovnictví.

Máte o naší nabídku zájem? Nechte nám na sebe kontakt.

Zavoláme vám, jakmile to bude možné. Rádi vám odpovíme na všechny dotazy  a v případě zájmu s vámi rovnou sepíšeme smlouvu.

Toto pole je povinné
Zadaná hodnota je příliš dlouhá
Zadaná hodnota je příliš dlouhá
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Zadaná hodnota je příliš dlouhá
Zadaná hodnota je příliš dlouhá
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Zadejte ve formátu +420777666555
Zadejte ve formátu +420777666555
Toto pole je povinné
Zadaná hodnota je příliš dlouhá
Zadaná hodnota je příliš dlouhá
Zadejte platný email
Zadejte platný email
Zadejte platný email
Toto pole je povinné
 
* Vyplněním a odesláním údajů souhlasím s tím, aby Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČO 49240901, zpracovávala mnou vyplněné údaje, a to pro účely nabídky produktů a služeb Raiffeisenbank a.s., která může být učiněna také telefonicky či e-mailem. Tento souhlas uděluji na dobu pěti let. Beru na vědomí, že poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné, mohu souhlas kdykoliv písemně odvolat a že mám právo požádat Raiffeisenbank a.s. o informaci, jaké údaje o mě zpracovává, a o opravu údajů.
 
 
 

Upozornění pro investory

Údaje v grafu vývoje aktuální hodnoty fondu zobrazují aktuální hodnotu podílových listů a zahrnují poplatky účtované na úrovni fondu, vyjma vstupních a výstupních poplatků, popř. poplatků účtovaných distributorem.  Zdrojem dat je Raiffeisen investiční společnost a.s. Údaje se týkají minulosti, výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem a nezaručuje stejnou výkonnost i v budoucím období. Fond není garantovaným produktem. Hodnota investice může kolísat a návratnost původně investované částky není zaručena. Klient nese plně riziko své investice. Další informace jsou k dispozici ve sdělení klíčových informací a ve statutu fondu. Fond investuje převážně do nemovitostí, podrobnosti o investiční strategii naleznete v čl. 9 statutu fondu.