POVINNĚ UVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

Informace k  emisím cenných papírů a dluhopisů, další oznámení a výsledky hospodaření Raiffeisenbank

Transparetní účty
Transparetní účty

Přehled transparentních účtů Raiffeisenbank.

Informace trvale přístupné spotřebiteli
Informace trvale přístupné spotřebiteli

Povinně uveřejňované informace o úvěrových produktech dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.

Transparentní veřejné zakázky
Transparentní veřejné zakázky

Jsme členem Koalice pro transparentní podnikání. Ta je volným sdružením, které usiluje o kultivaci podnikatelského prostředí v České republice.

Oznámení
Oznámení

Oznámení o výplatě výnosu a jmenovité hodnoty z dluhopisů a certifikátů Raiffeisenbank a. s.

Pojištění vkladů
Pojištění vkladů

Institucionální zajištění ochrany vkladatelů prostřednictvím Garančního systému finančního trhu.

EMIR
EMIR

Nařízení EMIR s sebou přináší povinnosti, které se týkají finančních institucí a jejich klientů, zejména v rámci EU. Projděte si naše shrnutí.

Informace k MiFID
Informace k MiFID

Směrnice MiFID je v České republice implementována do zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.

Emise korporátních dluhopisů
Emise korporátních dluhopisů

Přehled emisí korporátních dluhopisů klientů Raiffeisenbank

Emise cenných papírů Raiffeisenbank
Emise cenných papírů Raiffeisenbank

Přehled emisí dluhopisů Raiffeisenbank

Datové schránky
Datové schránky

Uzavřete s námi Dohodu o elektronické komunikaci

Výsledky hospodaření
Výsledky hospodaření

Podívejte se na přehled hospodaření

Informace k PRIIPS
Informace k PRIIPS

Jednotná pravidla pro formát a obsah Sdělení klíčových informací (tzv. KID dokument) pro investiční produkty

Společný standard pro oznamování
Společný standard pro oznamování

Jednotná platforma pro automatickou výměnu informací pro daňové účely s cílem zamezení daňovým únikům.