zavřít panel
Toto pole je povinné

Víte, že přes vyhledávání najdete i pobočky?
Stačí zadat město nebo adresu.

Možná, že hledáte...

Povinně uveřejňované informace

Informace k  emisím cenných papírů a dluhopisů, další oznámení a výsledky hospodaření Raiffeisenbank

ESG a odpovědné investování

Prohlášení o hlavních nepříznivých dopadech investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti

COVID III

Seznam příjemců úvěrů podle zákona č. 228 ze dne 29. dubna 2020 o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s.

Transparetní účty

Přehled transparentních účtů Raiffeisenbank.

Informace trvale přístupné spotřebiteli

Povinně uveřejňované informace o úvěrových produktech dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.

Transparentní veřejné zakázky

Jsme členem Koalice pro transparentní podnikání. Ta je volným sdružením, které usiluje o kultivaci podnikatelského prostředí v České republice.

Oznámení

Oznámení o výplatě výnosu a jmenovité hodnoty z dluhopisů a certifikátů Raiffeisenbank a. s.

Pojištění vkladů

Institucionální zajištění ochrany vkladatelů prostřednictvím Garančního systému finančního trhu.

EMIR

Nařízení EMIR s sebou přináší povinnosti, které se týkají finančních institucí a jejich klientů, zejména v rámci EU. Projděte si naše shrnutí.

Informace k MiFID

Směrnice MiFID je v České republice implementována do zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.

Emise korporátních dluhopisů

Přehled emisí korporátních dluhopisů klientů Raiffeisenbank

Emise cenných papírů Raiffeisenbank

Přehled emisí dluhopisů Raiffeisenbank

Datové schránky

Uzavřete s námi Dohodu o elektronické komunikaci

Výsledky hospodaření

Podívejte se na přehled hospodaření

Informace k PRIIPS

Jednotná pravidla pro formát a obsah Sdělení klíčových informací (tzv. KID dokument) pro investiční produkty

Společný standard pro oznamování

Jednotná platforma pro automatickou výměnu informací pro daňové účely s cílem zamezení daňovým únikům.