zavřít panel
Toto pole je povinné

Víte, že přes vyhledávání najdete i pobočky?
Stačí zadat město nebo adresu.

POVINNĚ UVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

Informace k  emisím cenných papírů a dluhopisů, další oznámení a výsledky hospodaření Raiffeisenbank

COVID III

COVID III

Seznam příjemců úvěrů podle zákona č. 228 ze dne 29. dubna 2020 o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s.

Transparetní účty

Transparetní účty

Přehled transparentních účtů Raiffeisenbank.

Informace trvale přístupné spotřebiteli

Informace trvale přístupné spotřebiteli

Povinně uveřejňované informace o úvěrových produktech dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.

Transparentní veřejné zakázky

Transparentní veřejné zakázky

Jsme členem Koalice pro transparentní podnikání. Ta je volným sdružením, které usiluje o kultivaci podnikatelského prostředí v České republice.

Oznámení

Oznámení

Oznámení o výplatě výnosu a jmenovité hodnoty z dluhopisů a certifikátů Raiffeisenbank a. s.

Pojištění vkladů

Pojištění vkladů

Institucionální zajištění ochrany vkladatelů prostřednictvím Garančního systému finančního trhu.

EMIR

EMIR

Nařízení EMIR s sebou přináší povinnosti, které se týkají finančních institucí a jejich klientů, zejména v rámci EU. Projděte si naše shrnutí.

Informace k MiFID

Informace k MiFID

Směrnice MiFID je v České republice implementována do zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.

Emise korporátních dluhopisů

Emise korporátních dluhopisů

Přehled emisí korporátních dluhopisů klientů Raiffeisenbank

Emise cenných papírů Raiffeisenbank

Emise cenných papírů Raiffeisenbank

Přehled emisí dluhopisů Raiffeisenbank

Datové schránky

Datové schránky

Uzavřete s námi Dohodu o elektronické komunikaci

Výsledky hospodaření

Výsledky hospodaření

Podívejte se na přehled hospodaření

Informace k PRIIPS

Informace k PRIIPS

Jednotná pravidla pro formát a obsah Sdělení klíčových informací (tzv. KID dokument) pro investiční produkty

Společný standard pro oznamování

Společný standard pro oznamování

Jednotná platforma pro automatickou výměnu informací pro daňové účely s cílem zamezení daňovým únikům.