POVINNĚ UVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

Informace k  emisím cenných papírů a dluhopisů, další oznámení a výsledky hospodaření Raiffeisenbank

Banner
Informace o konání valné hromady

26. 4. 2019 v 9 hodin

Banner
Transparetní účty

Přehled transparentních účtů Raiffeisenbank.

Banner
Informace trvale přístupné spotřebiteli

Povinně uveřejňované informace o úvěrových produktech dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.

Banner
Transparentní veřejné zakázky

Jsme členem Koalice pro transparentní podnikání. Ta je volným sdružením, které usiluje o kultivaci podnikatelského prostředí v České republice.

Banner
Oznámení

Oznámení o výplatě výnosu a jmenovité hodnoty z dluhopisů a certifikátů Raiffeisenbank a. s.

Banner
Pojištění vkladů

Institucionální zajištění ochrany vkladatelů prostřednictvím Garančního systému finančního trhu.

Banner
EMIR

Nařízení EMIR s sebou přináší povinnosti, které se týkají finančních institucí a jejich klientů, zejména v rámci EU. Projděte si naše shrnutí.

Banner
Informace k MiFID

Směrnice MiFID je v České republice implementována do zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.

Banner
Emise korporátních dluhopisů

Přehled emisí korporátních dluhopisů klientů Raiffeisenbank

Banner
Emise cenných papírů Raiffeisenbank

Přehled emisí dluhopisů Raiffeisenbank

Banner
Datové schránky

Uzavřete s námi Dohodu o elektronické komunikaci

Banner
Výsledky hospodaření

Podívejte se na přehled hospodaření

Banner
Informace k PRIIPS

Jednotná pravidla pro formát a obsah Sdělení klíčových informací (tzv. KID dokument) pro investiční produkty

Banner
Společný standard pro oznamování

Jednotná platforma pro automatickou výměnu informací pro daňové účely s cílem zamezení daňovým únikům.