INFORMACE PRO INVESTORY

Níže uvedené termíny jsou stanoveny předběžně, tzn. mohou být změněny nebo doplněny v průběhu celého roku.

 Finanční kalendář 2018

DatumUdálost
8. leden Uzavřené období
7. únor Raiffeisen Bank International AG oznámení předběžných výsledků hospodaření 2017
29. leden  Uzavřené období  
27. únor Oznámení RB výsledků hospodaření za rok 2017
15. duben Uzavřené období
15. květen Oznámení RB výsledků hospodaření za první kvartál 2018
21. červen Konání RB valné hromady
10. červenec Uzavřené období
9. srpen Oznámení RB pololetních výsledků hospodaření 2018
15. říjen Uzavřené období
16. říjen Konání mimořádné valné hromady
14. listopad Oznámení RB výsledků hospodaření za třetí kvartál 2018

 

Uzavřené období - je období 30-ti kalendářních dnů před oznámením průběžné finanční zprávy nebo zprávy na konci roku Raiffeisenbank a.s. (dále jen "Emitent"). Během tohoto období, osoba s řídicí pravomocí Emitenta se nesmí přímo ani nepřímo podílet na obchodech na svůj vlastní účet či na účet třetí strany v souvislosti s akciemi či dluhovými nástroji Emitenta nebo deriváty či jinými s nimi souvisejícími finančními nástroji vydanými Emitentem.