zavřít panel

Víte, že přes vyhledávání najdete i pobočky?
Stačí zadat město nebo adresu.

Možná, že hledáte...

Informace pro investory

Uvedené termíny jsou stanoveny předběžně, tzn. mohou být změněny nebo doplněny v průběhu celého roku.

 Finanční kalendář 2024

Datum

Událost

1. leden Uzavřené období
31. leden Předběžné výsledky hospodaření za rok 2023
22. únor Oznámení RB výsledků hospodaření za rok 2023
25. březen Rozhodný den pro výroční valnou hromadu
4. duben Konání výroční valné hromady
9. duben Ex date k výplatě dividendy
10. duben Rozhodný den pro výplatu dividendy
2. duben Uzavřené období
11. duben Datum výplaty dividendy
2. květen Oznámení RB výsledků hospodaření za první kvartál 2024
30. června Uzavřené období
30, červenec Oznámení RB pololetních výsledků hospodaření 2024
30, září Uzavřené období
30, říjen Oznámení RB výsledků hospodaření za třetí kvartál 2024

Uzavřené období - je období 30 kalendářních dnů před oznámením průběžné finanční zprávy nebo zprávy na konci roku Raiffeisenbank a.s. (dále jen "Emitent"). Během tohoto období, osoba s řídicí pravomocí Emitenta se nesmí přímo ani nepřímo podílet na obchodech na svůj vlastní účet či na účet třetí strany v souvislosti s akciemi či dluhovými nástroji Emitenta nebo deriváty či jinými s nimi souvisejícími finančními nástroji vydanými Emitentem.