INFORMACE PRO INVESTORY

Uvedené termíny jsou stanoveny předběžně, tzn. mohou být změněny nebo doplněny v průběhu celého roku.

 Finanční kalendář 2019

DatumUdálost
8. leden Uzavřené období
6. únor Předběžné výsledky hospodaření za rok 2018
11. únor  Uzavřené období  
13. březen Oznámení RB výsledků hospodaření za rok 2018
14. březen RBI prezentace investorům v Londýně
15. duben Uzavřené období
15. květen Oznámení RB výsledků hospodaření za první kvartál 2019
3. červen Rozhodný den pro výroční valnou hromadu
13. červen Konání RB výroční valné hromady
19. červen Ex date k výplatě dividendy
21. červen Rozhodný den pro výplatu dividendy
24. červen Datum výplaty dividendy
9. červenec Uzavřené období
8. srpen Oznámení RB pololetních výsledků hospodaření 2019
15. říjen Uzavřené období
14. listopad Oznámení RB výsledků hospodaření za třetí kvartál 2019

 

Uzavřené období - je období 30-ti kalendářních dnů před oznámením průběžné finanční zprávy nebo zprávy na konci roku Raiffeisenbank a.s. (dále jen "Emitent"). Během tohoto období, osoba s řídicí pravomocí Emitenta se nesmí přímo ani nepřímo podílet na obchodech na svůj vlastní účet či na účet třetí strany v souvislosti s akciemi či dluhovými nástroji Emitenta nebo deriváty či jinými s nimi souvisejícími finančními nástroji vydanými Emitentem.