zavřít panel
Toto pole je povinné

Víte, že přes vyhledávání najdete i pobočky?
Stačí zadat město nebo adresu.

První zajištěná hodnota je 103,3 % za zajištěné období od 31. března 2022 do 28. března 2023.

Druhá zajištěná hodnota je 105 % za zajištěné období od 28. března 2023 do 31. března 2024.

Zajištěná hodnota 103,3 % za rok.

Jednoduché investování už od 100 Kč.

Aktivní správa fondu - o investice pečují odborníci s dlouhodobými zkušenostmi

Vývoj aktuální hodnoty fondu

Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Fond je zařazen do rizikové třídy 2 (SRI)

Nízké riziko

Vysoké riziko

1
2
3
4
5
6
7

Podrobné informace o produktu

První zajištěná hodnota je 103,3 % za zajištěné období od 31. března 2022 do 28. března 2023.
Druhá zajištěná hodnota je 105 % za zajištěné období od 28. března 2023 do 31. března 2024 (tj. 4,94 % p.a.).
 

Statut fondu

Klíčové informace pro investory

Informace o Raiffeisen investiční společnosti

Oznámení o stanovení zajištěné hodnoty a zajištěného období

 ISIN CZ0008476926
 typ fondu smíšený zajištěný
 měna CZK
vstupní poplatek  4 % 
výstupní poplatek 4 % 
poplatek za
obhospodařování
1,1 %
výkonnostní poplatek  0 %

*Poplatek, který není v tabulce uveden, není účtován.

Máte o naší nabídku zájem? Nechte nám na sebe kontakt.

Zavoláme vám, jakmile to bude možné. Rádi vám odpovíme na všechny dotazy  a v případě zájmu s vámi rovnou sepíšeme smlouvu.

Toto pole je povinné
Zadaná hodnota je příliš krátká
Zadaná hodnota je příliš dlouhá
Toto pole je povinné
Zadaná hodnota je příliš krátká
Zadaná hodnota je příliš dlouhá
Toto pole je povinné
Zadejte ve formátu 777666555
Zadejte předvolbu
Toto pole je povinné
Zadejte platný email

Upozornění pro investory

Údaje v grafu vývoje aktuální hodnoty fondu zobrazují aktuální hodnotu podílových listů a zahrnují poplatky účtované na úrovni fondu, vyjma vstupních a výstupních poplatků, popř. poplatků účtovaných distributorem. Zdrojem dat je Raiffeisen investiční společnost a.s. Údaje se týkají minulosti, výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem a nezaručuje stejnou výkonnost i v budoucím období. Hodnota investice může kolísat a návratnost původně investované částky není zaručena. Další informace jsou k dispozici ve sdělení klíčových informací a ve statutu fondu.

Může být uplatněn výkonnostní poplatek až 20 % z kladného hospodářského výsledku před zdaněním za účetní období, splatný na konci tohoto období.

Zajištěná hodnota nezahrnuje vstupní a výstupní poplatky a její dosažení je závislé hlavně na schopnosti emitentů dluhopisů a protistran dostát svým závazkům. Investiční společnost negarantuje dosažení zajištěné hodnoty a žádná formální záruka za její dosažení není poskytována.