zavřít panel
Toto pole je povinné

Víte, že přes vyhledávání najdete i pobočky?
Stačí zadat město nebo adresu.

Možná, že hledáte...

První zajištěná hodnota je 103,3 % za zajištěné období od 31. března 2022 do 28. března 2023, fond vynesl 103,37 %.

Druhá zajištěná hodnota je 105 % za zajištěné období od 28. března 2023 do 31. března 2024, fond vynesl 105, 09 %.

Třetí zajištěná hodnota je 103 % za zajištěné období 31. března 2024 do 31. března 2025.

Zajištěná hodnota

105 % za rok.

Riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a jejích výnosů

Návratnost není zaručena, minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí.

Aktivní správa fondu

 - o investice pečují odborníci s dlouhodobými zkušenostmi

Vývoj aktuální hodnoty fondu

Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Fond je zařazen do rizikové třídy 2 (SRI)

Nízké riziko

Vysoké riziko

1
2
3
4
5
6
7

Podrobné informace o produktu

První zajištěná hodnota je 103,3 % za zajištěné období od 31. března 2022 do 28. března 2023, fond vynesl 103,37 %.
Druhá zajištěná hodnota je 105 % za zajištěné období od 28. března 2023 do 31. března 2024 (tj. 4,94 % p.a.). Fond vynesl 105,09 %.
Třetí zajištěná hodnota je 103 % za zajištěné období 31. března 2024 do 31. března 2025.
 

Statut fondu

Aktuální report portfolio manažera

Klíčové informace pro investory

Informace o Raiffeisen investiční společnosti

Oznámení o stanovení zajištěné hodnoty a zajištěného období

 ISIN CZ0008476926
 typ fondu smíšený zajištěný
 měna CZK
vstupní poplatek  5 %
výstupní poplatek 5 %
poplatek za
obhospodařování
0,60 %
výkonnostní poplatek  0 %

*Poplatek, který není v tabulce uveden, není účtován.

Máte o naší nabídku zájem? Nechte nám na sebe kontakt.

Zavoláme vám, jakmile to bude možné. Rádi vám odpovíme na všechny dotazy.

Toto pole je povinné
Zadaná hodnota je příliš krátká
Zadaná hodnota je příliš dlouhá
Toto pole je povinné
Zadaná hodnota je příliš krátká
Zadaná hodnota je příliš dlouhá
Toto pole je povinné
Zadejte ve formátu 777666555
Zadejte předvolbu
Nepovinné
Toto pole je povinné
Zadejte platný email

Upozornění pro investory

Výše uvedená prezentace nepředstavuje nabídku nákupu nebo prodeje jakéhokoli finančního instrumentu. Před učiněním jakéhokoli investičního rozhodnutí je na odpovědnosti každého investora obstarat si o zamýšlené investici podrobné informace. Investice nejsou bankovním vkladem a nejsou pojištěny v rámci fondu pojištění vkladů. Čím vyšší je očekávaný výnos, tím vyšší je potenciální riziko. Doba trvání investice ovlivňuje míru rizika. Výnos rovněž kolísá vzhledem k výkyvům měnových kurzů. Hodnota investované částky a výnos z ní mohou stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Vzhledem k nepředvídatelným výkyvům a událostem na finančních trzích a riziku investičních nástrojů nemusí být zajištěno dosažení stanoveného investičního cíle klienta. Od výnosů z investic musí být odečteny odměna a náklady Raiffeisenbank a. s. sjednané ve smluvní dokumentaci, případně odměna a poplatky uvedené v sazebníku odměn a poplatků Raiffeisenbank a. s. Zdanění majetku klienta vždy závisí na osobních poměrech klienta a může se měnit. Raiffeisenbank a. s. neposkytuje daňové, právní ani účetní poradenství, a proto odpovědnost spojená s důsledky investování zůstává plně na klientovi. Nabídka investiční služby nesmí být předložena klientovi, který je definován jako US person.