ASSET MANAGEMENT

Nabízíme širokou škálu produktů střednědobého až dlouhodobého zhodnocování aktiv. Při řízení svěřených prostředků je využíváno instrumentů peněžních a kapitálových trhů při uplatnění moderních poznatků portfoliové teorie.