RAIFFEISEN STRATEGIE PROGRESIVNÍ

Investice je vhodná zejména pro klienty, kteří očekávají z dlouhodobého pohledu zajímavější výnos a jsou ochotni nést vyšší riziko možných výkyvů. Prostředky fondu jsou investovány především do akcií firem vyplácejících dividendu, což jsou zpravidla velké stabilní společnosti.

  Proč investovat do Raiffeisen strategie progresivní?

  • Pro odvážné investory

  • Dynamická investice do společností po celém světě

  • Žádné vstupní ani výstupní poplatky

  • Investice již od 500 Kč

  • Snadná dostupnost finančních prostředků

  • Doporučený investiční horizont 7 let

  Vývoj aktuální hodnoty fondu

   

  Název fondu: Raiffeisen strategie progresivní

  ISIN: CZ0008475027

  Hodnota: 0,9968 CZK

  Typ fondu:  

  ISIN: CZ0008475027

  Fond je zařazen do rizikové skupiny 5

  Nízké riziko
  Nížší výnos
  Vysoké riziko
  Vyšší výnos
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7

  Podrobné informace o produktu

  Aktuální hodnota podílového listu
  Statut fondu 
  Klíčové informace pro investory
  Aktuální report portfolio manažera fondu 
  Informace o Raiffeisen investiční společnosti

  ISIN    CZ0008475027
  typ fondu dynamický smíšený
  měna CZK
  vstupní poplatek 0 %
  poplatek za obhospodařování 1,5 %
  výkonnostní poplatek 10 %

  *Poplatek, který není v tabulce uveden, není účtován.

  Investiční strategie
  Raiffeisen strategie progresivní investuje převážně do akciových, v menší míře také do dluhopisových, nástrojů v rámci celého světa. Fond se snaží svou investiční strategií o vytvoření zisku nejen z růstu hodnoty cenných papírů, ale také na základě vyplacených dividend. Prostředky fondu jsou investovány především do akcií firem vyplácejících dividendu, což jsou zpravidla velké stabilní společnosti, které část svého vytvořeného zisku vyplácí svým akcionářům. Akciová část fondu bude zaměřena globálně, aktuálně tedy větší část majetku fondu bude investována do Spojených států a Evropy, dále také do rozvíjejících se trhů a Pacifiku. Fond vznikl 13. února 2017 a svým zaměřením je korunovým dynamickým smíšeným fondem.

  Profil investora
  Typický investor by měl být obeznámen s riziky spojenými s investováním (zejména tržní riziko, úvěrové riziko, riziko nedostatečné likvidity a riziko rozvíjejících se trhů) a měl by být připraven přijmout riziko možné ztráty plynoucí z investice.

  Rizikovost
  Fond byl zařazen do rizikové skupiny 5 podle syntetického ukazatele rizika a výnosu (SRRI).

  Jak investovat

  • 1.

   Domluvte si schůzku

   Kontaktujte nás. Domluvte si schůzku se svým poradcem nebo nám na sebe nechte kontakt v kontaktním formuláři níže.

  • 2.

   Seznamte se s dokumentací

   Stačí se seznámit s Produktovými podmínkami (Předsmluvní dokumentace) a podepsat Komisionářskou smlouvu na kterékoliv pobočce Raiffeisenbank.

  • 3.

   Majetkový účet

   Po podpisu smlouvy vám otevřeme tzv. majetkový účet, na kterém budou evidovány veškeré nakoupené podílové listy jednotlivých fondů.

  • 4.

   Zadejte pokyn

   Nákup fondu můžete provést společně s vaším poradcem nebo sami z pohodlí domova pomocí internetové aplikace RBroker dostupné z vašeho internetového bankovnictví.

  Máte o naší nabídku zájem? Nechte nám na sebe kontakt.

  Zavoláme vám, jakmile to bude možné. Rádi vám odpovíme na všechny dotazy  a v případě zájmu s vámi rovnou sepíšeme smlouvu.

  Toto pole je povinné
  Zadaná hodnota je příliš dlouhá
  Zadaná hodnota je příliš dlouhá
  Toto pole je povinné
  Toto pole je povinné
  Toto pole je povinné
  Toto pole je povinné
  Zadaná hodnota je příliš dlouhá
  Zadaná hodnota je příliš dlouhá
  Toto pole je povinné
  Toto pole je povinné
  Toto pole je povinné
  Toto pole je povinné
  Zadejte ve formátu +420777666555
  Zadejte ve formátu +420777666555
  Toto pole je povinné
  Zadaná hodnota je příliš dlouhá
  Zadaná hodnota je příliš dlouhá
  Zadejte platný email
  Zadejte platný email
  Zadejte platný email
  Toto pole je povinné
   
  * Vyplněním a odesláním údajů souhlasím s tím, aby Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČO 49240901, zpracovávala mnou vyplněné údaje, a to pro účely nabídky produktů a služeb Raiffeisenbank a.s., která může být učiněna také telefonicky či e-mailem. Tento souhlas uděluji na dobu pěti let. Beru na vědomí, že poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné, mohu souhlas kdykoliv písemně odvolat a že mám právo požádat Raiffeisenbank a.s. o informaci, jaké údaje o mě zpracovává, a o opravu údajů.
   
   
   

  Upozornění pro investory

  Údaje v grafu vývoje aktuální hodnoty fondu zobrazují aktuální hodnotu podílových listů a zahrnují poplatky účtované na úrovni fondu, vyjma vstupních a výstupních poplatků, popř. poplatků účtovaných distributorem.  Zdrojem dat je Raiffeisen investiční společnost a.s. Údaje se týkají minulosti, výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem a nezaručuje stejnou výkonnost i v budoucím období. Fond není garantovaným produktem. Hodnota investice může kolísat a návratnost původně investované částky není zaručena. Klient nese plně riziko své investice. Další informace jsou k dispozici ve sdělení klíčových informací a ve statutu fondu.