zavřít panel
Toto pole je povinné

Víte, že přes vyhledávání najdete i pobočky?
Stačí zadat město nebo adresu.

RAIFFEISEN - NACHHALTIGKEIT - SOLIDE

Otevřený podílový fond, ISIN AT0000A1VP59

Smíšený fond vhodný i pro pravidelné investice. Fond investuje do finančních instrumentů, jejichž emitenti byli na základě sociálních, ekologických a etických kritérií klasifikováni jako dlouhodobě udržitelní.

Minimální investice již od 100 CZK nebo ekvivalent v cizí měně

Riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a jejích výnosů. Návratnost není zaručena, minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí.

Aktivní správa fondu - o investice pečují odborníci s dlouhodobými zkušenostmi

Vývoj aktuální hodnoty fondu

Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Zdroj informací: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H


Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výkonů. Do výnosů nejsou zahrnuty odměna a další náklady Raiffeisenbank a.s. sjednané investiční smlouvou. případně odměna a poplatky uvedené v sazebníku odměn a poplatků Raiffeisenbank a.s. Výnos investice rovněž kolísá kvůli výkyvům měnových kurzů.

Fond je zařazen do rizikové třídy 2 (SRI)

Nízké riziko

Vysoké riziko

1
2
3
4
5
6
7

Podrobné informace o produktu

Investiční strategie

Fond je zaměřením smíšeným fondem. Investuje do akcií a dluhopisů vydávaných podniky resp. emitenty, jež jsou na základě sociálních, ekologických a etických kritérií klasifikovány jako dlouhodobě udržitelné. Fond zároveň neinvestuje do určitých oborů - například do zbrojení nebo genové techniky - ani do podniků, u kterých se lze domnívat, že porušují pracovní a lidská práva.

 

Upozornění pro investory investující v jiné měně, než je měna fondu - EUR: Výnosy mohou v důsledku výkyvů měnových kurzů stoupat nebo klesat.

Máte o naší nabídku zájem? Nechte nám na sebe kontakt.

Zavoláme vám, jakmile to bude možné. Rádi vám odpovíme na všechny dotazy.

Toto pole je povinné
Zadaná hodnota je příliš krátká
Zadaná hodnota je příliš dlouhá
Toto pole je povinné
Zadaná hodnota je příliš krátká
Zadaná hodnota je příliš dlouhá
Toto pole je povinné
Zadejte ve formátu 777666555
Zadejte předvolbu
Nepovinné
Toto pole je povinné
Zadejte platný email

Upozornění pro investory

Výše uvedená prezentace nepředstavuje nabídku nákupu nebo prodeje jakéhokoli finančního instrumentu. Před učiněním jakéhokoli investičního rozhodnutí je na odpovědnosti každého investora obstarat si o zamýšlené investici podrobné informace. Investice nejsou bankovním vkladem a nejsou pojištěny v rámci fondu pojištění vkladů. Čím vyšší je očekávaný výnos, tím vyšší je potenciální riziko. Doba trvání investice ovlivňuje míru rizika. Výnos rovněž kolísá vzhledem k výkyvům
měnových kurzů. Hodnota investované částky a výnos z ní mohou stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Vzhledem k nepředvídatelným výkyvům a událostem na finančních trzích a riziku investičních nástrojů nemusí být zajištěno dosažení stanoveného investičního cíle klienta. Od výnosů z investic musí být odečteny odměna a náklady Raiffeisenbank a. s. sjednané ve smluvní dokumentaci, případně odměna a poplatky uvedené v sazebníku odměn a poplatků Raiffeisenbank a. s. Zdanění majetku klienta vždy závisí na osobních poměrech klienta a může se měnit. Raiffeisenbank a. s. neposkytuje daňové, právní ani účetní poradenství, a proto odpovědnost spojená s důsledky investování zůstává plně na klientovi. Nabídka investiční služby nesmí být předložena klientovi, který je definován jako US person.