zavřít panel
Toto pole je povinné

Víte, že přes vyhledávání najdete i pobočky?
Stačí zadat město nebo adresu.

BNP PARIBAS MULTI ASSET THEMATIC

Otevřený podílový fond, ISIN LU2373385702

Fond usiluje o dosažení střednědobých kapitálových výnosů z čisté hodnoty aktiv zavedením flexibilní strategie alokace aktiv prostřednictvím SKIPCP, a/nebo SKI, a/nebo ETF, s využitím akcií, vládních a korporátních dluhopisů, strukturovaných dluhopisů, komodit, kotovaných aktiv nemovitostí, peněžních nástrojů a nástrojů peněžního trhu. Doporučený horizont investování je alespoň 3 roky.

Minimální investice již od 100 CZK nebo ekvivalent v cizí měně

Riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a jejích výnosů.
Návratnost není zaručena, minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí.

Aktivní správa fondu - o investice pečují odborníci s dlouhodobými zkušenostmi

Vývoj aktuální hodnoty fondu

Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Zdroj informací: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT v Lucembursku

Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výkonů. Do výnosů nejsou zahrnuty odměna a další náklady Raiffeisenbank a.s. sjednané investiční smlouvou. případně odměna a poplatky uvedené v sazebníku odměn a poplatků Raiffeisenbank a.s. Výnos investice rovněž kolísá kvůli výkyvům měnových kurzů.

Fond je zařazen do rizikové třídy 3 (SRI)

Nízké riziko

Vysoké riziko

1
2
3
4
5
6
7

Podrobné informace o produktu

ISIN    LU2373385702
typ fondu Smíšený fond
měna CZK
poplatek za nákup*
1 %
poplatek za obhospodařování 1,25 %

*Poplatek inkasuje banka za zprostředkování pokynu k nákupu podílových listů daného Fondu.

Upozornění pro investory

Výše uvedená prezentace nepředstavuje nabídku nákupu nebo prodeje jakéhokoli finančního instrumentu. Před učiněním jakéhokoli investičního rozhodnutí je na odpovědnosti každého investora obstarat si o zamýšlené investici podrobné informace. Investice nejsou bankovním vkladem a nejsou pojištěny v rámci fondu pojištění vkladů. Čím vyšší je očekávaný výnos, tím vyšší je potenciální riziko. Doba trvání investice ovlivňuje míru rizika. Výnos rovněž kolísá vzhledem k výkyvům
měnových kurzů. Hodnota investované částky a výnos z ní mohou stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Vzhledem k nepředvídatelným výkyvům a událostem na finančních trzích a riziku investičních nástrojů nemusí být zajištěno dosažení stanoveného investičního cíle klienta. Od výnosů z investic musí být odečteny odměna a náklady Raiffeisenbank a. s. sjednané ve smluvní dokumentaci, případně odměna a poplatky uvedené v sazebníku odměn a poplatků Raiffeisenbank a. s. Zdanění majetku klienta vždy závisí na osobních poměrech klienta a může se měnit. Raiffeisenbank a. s. neposkytuje daňové, právní ani účetní poradenství, a proto odpovědnost spojená s důsledky investování zůstává plně na klientovi. Nabídka investiční služby nesmí být předložena klientovi, který je definován jako US person.