zavřít panel
Toto pole je povinné

Víte, že přes vyhledávání najdete i pobočky?
Stačí zadat město nebo adresu.

Možná, že hledáte...

Raiffeisen strategie balancovaná

Otevřený podílový fond, ISIN CZ0008475506

Fond je určen pro investory, kteří chtějí dosahovat nejen kapitálových zisků, ale i ekvivalentního příjmu z úroků a současně jsou méně rizikově averzní. Prostředky fondu jsou alokovány do akcií, dluhopisů a jim obdobných cenných nástrojů s možností globálního investování.

Proč investovat do Raiffeisen strategie balancované?

Žádné vstupní ani výstupní poplatky

Riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a jejích výnosů.

Návratnost není zaručena, minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí.

Investice již od 100 Kč

Podrobné informace o produktu

Investiční strategie
Fond je svým investičním zaměřením vyváženým/balancovaným smíšeným fondem. Jeho cílem je dosažení dlouhodobého růstu kapitálu, měřeného v české měně. Fond investuje max. 60 % čisté hodnoty aktiv do rizikových nástrojů (akcií, dalších nástrojů nesoucí riziko akcií, rovněž do dluhopisů neinvestičního stupně nebo bez ratingu). Dále bude fond zhodnocovat majetek prostřednictvím konzervativních nástrojů (dluhopisů a obdobných nástrojů představujících právo na splacení dlužné částky či nesoucích riziko dluhových cenných papírů a nástrojů peněžního trhu, s výjimkou dluhopisů neinvestičního stupně nebo bez ratingu), které budou tvořit minimálně 40 % čisté hodnoty aktiv. Souhrn hodnot cizoměnových investičních nástrojů a zůstatků cizoměnových peněžních účtů, k nimž není aplikováno měnové zajištění do české koruny, může tvořit až 50 % čisté hodnoty aktiv.
Fond se nekoncentruje na určité průmyslové odvětví, sektor nebo region. Výkonnost fondu se měří v CZK. Fond je aktivně spravovaný v rámci schválené investiční strategie a nezamýšlí kopírovat ani sledovat žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark). Další informace jsou uvedeny v kapitole 8 statutu fondu.

Vývoj aktuální hodnoty fondu

Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Fond je zařazen do rizikové třídy 3 (SRI)

Nízké riziko
Vysoké riziko
1
2
3
4
5
6
7

Máte o naší nabídku zájem? Nechte nám na sebe kontakt.

Zavoláme vám, jakmile to bude možné. Rádi vám odpovíme na všechny dotazy.

Toto pole je povinné
Zadaná hodnota je příliš krátká
Zadaná hodnota je příliš dlouhá
Toto pole je povinné
Zadaná hodnota je příliš krátká
Zadaná hodnota je příliš dlouhá
Toto pole je povinné
Zadejte ve formátu 777666555
Zadejte předvolbu
Nepovinné
Toto pole je povinné
Zadejte platný email

Upozornění pro investory

Výše uvedená prezentace nepředstavuje nabídku nákupu nebo prodeje jakéhokoli finančního instrumentu. Před učiněním jakéhokoli investičního rozhodnutí je na odpovědnosti každého investora obstarat si o zamýšlené investici podrobné informace. Investice nejsou bankovním vkladem a nejsou pojištěny v rámci fondu pojištění vkladů. Čím vyšší je očekávaný výnos, tím vyšší je potenciální riziko. Doba trvání investice ovlivňuje míru rizika. Výnos rovněž kolísá vzhledem k výkyvům
měnových kurzů. Hodnota investované částky a výnos z ní mohou stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Vzhledem k nepředvídatelným výkyvům a událostem na finančních trzích a riziku investičních nástrojů nemusí být zajištěno dosažení stanoveného investičního cíle klienta. Od výnosů z investic musí být odečteny odměna a náklady Raiffeisenbank a. s. sjednané ve smluvní dokumentaci, případně odměna a poplatky uvedené v sazebníku odměn a poplatků Raiffeisenbank a. s. Zdanění majetku klienta vždy závisí na osobních poměrech klienta a může se měnit. Raiffeisenbank a. s. neposkytuje daňové, právní ani účetní poradenství, a proto odpovědnost spojená s důsledky investování zůstává plně na klientovi. Nabídka investiční služby nesmí být předložena klientovi, který je definován jako US person.