RAIFFEISEN STRATEGIE BALANCOVANÁ

Fond je určen pro investory, kteří chtějí dosahovat nejen kapitálových zisků, ale i ekvivalentního příjmu z úroků a současně jsou méně rizikově averzní. Prostředky fondu jsou alokovány do akcií, dluhopisů a jim obdobných cenných nástrojů s možností globálního investování.

  Proč investovat do Raiffeisen strategie balancované?

  • Pro vyrovnané investory

  • Diverzifikovaná investice do kvalitních dluhopisových a akciových pozic

  • Žádné vstupní ani výstupní poplatky

  • Investice již od 500 Kč

  • Snadná dostupnost finančních prostředků

  • Doporučený investiční horizont 5 let

  Vývoj aktuální hodnoty fondu

   

  Název fondu: Raiffeisen strategie balancovaná

  CP ISIN kód: CZ0008475506

  Hodnota: 1,0341 CZK

  Typ fondu:  

  ISIN: CZ0008475506

  Fond je zařazen do rizikové skupiny 4

  Nízké riziko
  Nížší výnos
  Vysoké riziko
  Vyšší výnos
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7

  Podrobné informace o produktu

  Základní informace o fondu

  Aktuální hodnota podílového listu 
  Statut fondu 
  Klíčové informace pro investory 
  Aktuální report portfolio manažera fondu 
  Informace o Raiffeisen investiční společnosti

   

  ISIN    CZ0008475506
  typ fondu balacovaný/vyvážený smíšený
  měna CZK
  vstupní poplatek 0 %
  poplatek za obhospodařování 1,4 %
  výkonnostní poplatek 10 %

  *Poplatek, který není v tabulce uveden, není účtován.

  Investiční strategie
  Fond je svým investičním zaměřením vyváženým/balancovaným smíšeným fondem. Jeho cílem je dosažení dlouhodobého růstu kapitálu, měřeného v české měně. Fond investuje max. 60 % hodnoty majetku fondu do rizikových nástrojů (akcií, dalších nástrojů nesoucí riziko akcií, rovněž do dluhopisů neinvestičního stupně nebo bez ratingu). Dále bude fond zhodnocovat majetek prostřednictvím konzervativních nástrojů (dluhopisů a obdobných nástrojů představujících právo na splacení dlužné částky či nesoucích riziko dluhových cenných papírů a nástrojů peněžního trhu, s výjimkou dluhopisů neinvestičního stupně nebo bez ratingu), které budou tvořit minimálně 40 % hodnoty majetku fondu. Souhrn hodnot cizoměnových investičních nástrojů a zůstatků cizoměnových peněžních účtů, k nimž není aplikováno měnové zajištění do české koruny, může tvořit až 50 % hodnoty majetku fondu.
  Fond se nekoncentruje na určité průmyslové odvětví, sektor nebo region. Výkonnost fondu se měří v CZK. Fond je aktivně spravovaný v rámci schválené investiční strategie a nezamýšlí kopírovat ani sledovat žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark). Další informace jsou uvedeny v kapitole 8 statutu fondu.

  Profil investora
  Typický investor by měl být obeznámen s riziky spojenými s investováním (zejména tržní riziko, úvěrové riziko, riziko nedostatečné likvidity a riziko rozvíjejících se trhů) a měl by být připraven přijmout riziko možné ztráty plynoucí z investice.

  Rizikovost
  Fond byl zařazen do rizikové skupiny 4 podle syntetického ukazatele rizika a výnosu (SRRI).

  Jak investovat

  • 1.

   Domluvte si schůzku

   Kontaktujte nás. Domluvte si schůzku se svým poradcem nebo nám na sebe nechte kontakt v kontaktním formuláři níže.

  • 2.

   Seznamte se s dokumentací

   Stačí se seznámit s Produktovými podmínkami (Předsmluvní dokumentace) a podepsat Komisionářskou smlouvu na kterékoliv pobočce Raiffeisenbank.

  • 3.

   Majetkový účet

   Po podpisu smlouvy vám otevřeme tzv. majetkový účet, na kterém budou evidovány veškeré nakoupené podílové listy jednotlivých fondů.

  • 4.

   Zadejte pokyn

   Nákup fondu můžete provést společně s vaším poradcem nebo sami z pohodlí domova pomocí internetové aplikace RBroker dostupné z vašeho internetového bankovnictví.

  Máte o naší nabídku zájem? Nechte nám na sebe kontakt.

  Zavoláme vám, jakmile to bude možné. Rádi vám odpovíme na všechny dotazy  a v případě zájmu s vámi rovnou sepíšeme smlouvu.

  Toto pole je povinné
  Zadaná hodnota je příliš dlouhá
  Zadaná hodnota je příliš dlouhá
  Toto pole je povinné
  Toto pole je povinné
  Toto pole je povinné
  Toto pole je povinné
  Zadaná hodnota je příliš dlouhá
  Zadaná hodnota je příliš dlouhá
  Toto pole je povinné
  Toto pole je povinné
  Toto pole je povinné
  Toto pole je povinné
  Zadejte ve formátu +420777666555
  Zadejte ve formátu +420777666555
  Toto pole je povinné
  Zadaná hodnota je příliš dlouhá
  Zadaná hodnota je příliš dlouhá
  Zadejte platný email
  Zadejte platný email
  Zadejte platný email
  Toto pole je povinné
   
  * Vyplněním a odesláním údajů souhlasím s tím, aby Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČO 49240901, zpracovávala mnou vyplněné údaje, a to pro účely nabídky produktů a služeb Raiffeisenbank a.s., která může být učiněna také telefonicky či e-mailem. Tento souhlas uděluji na dobu pěti let. Beru na vědomí, že poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné, mohu souhlas kdykoliv písemně odvolat a že mám právo požádat Raiffeisenbank a.s. o informaci, jaké údaje o mě zpracovává, a o opravu údajů.
   
   
   

  Upozornění pro investory

  Údaje v grafu vývoje aktuální hodnoty fondu zobrazují aktuální hodnotu podílových listů a zahrnují poplatky účtované na úrovni fondu, vyjma vstupních a výstupních poplatků, popř. poplatků účtovaných distributorem.  Zdrojem dat je Raiffeisen investiční společnost a.s. Údaje se týkají minulosti, výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem a nezaručuje stejnou výkonnost i v budoucím období. Fond není garantovaným produktem. Hodnota investice může kolísat a návratnost původně investované částky není zaručena. Klient nese plně riziko své investice. Další informace jsou k dispozici ve sdělení klíčových informací a ve statutu fondu.