zavřít panel
Toto pole je povinné

Víte, že přes vyhledávání najdete i pobočky?
Stačí zadat město nebo adresu.

RAIFFEISEN - RUSSLAND - AKTIEN

Upozornění pro investory
Upozorňujeme, že 28. února 2022 Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. dočasně pozastavila obchodování s podílovým fondem Raiffeisen-Russland-Aktien (ISIN: AT0000A07FS1). Důvodem je uplatnění US/EU sankcí vůči Rusku v důsledku konfliktu na Ukrajině, jehož následkem je i uzavření Moskevské burzy cenných papírů.

Pozastavení obchodování (nákup/prodej) s uvedeným podílovým fondem bude probíhat až do odvolání. Po dobu pozastaveného obchodování bude Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. spravovat finanční prostředky podílníků nejlepším možným způsobem, v nejlepším zájmu podílníků a v souladu se zákonnými požadavky vztahujícími se na investiční společnosti.

Minimální investice již od 100 CZK nebo ekvivalent v cizí měně

Vysoká likvidita a snadná dostupnost finančních prostředků

Aktivní správa fondu - o investice pečují odborníci s dlouhodobými zkušenostmi

Vývoj aktuální hodnoty fondu

Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Fond je zařazen do rizikové třídy 7 (SRI)

Nízké riziko

Vysoké riziko

1
2
3
4
5
6
7

Podrobné informace o produktu

 

ISIN    AT0000A07FS1
typ fondu akciový
měna EUR
poplatek za nákup* 3 %
celková nákladovost 2,28 %

*Poplatek inkasuje banka za zprostředkování nákupu.

Parametry fondů
Aktuální report portfolio managera fondu, Klíčové informace pro investory, statut fondu, výroční zpráva, pololetní zpráva  
Informace k MiFID

Máte o naší nabídku zájem? Nechte nám na sebe kontakt.

Zavoláme vám, jakmile to bude možné. Rádi vám odpovíme na všechny dotazy.

Toto pole je povinné
Zadaná hodnota je příliš krátká
Zadaná hodnota je příliš dlouhá
Toto pole je povinné
Zadaná hodnota je příliš krátká
Zadaná hodnota je příliš dlouhá
Toto pole je povinné
Zadejte ve formátu 777666555
Zadejte předvolbu
Nepovinné
Toto pole je povinné
Zadejte platný email

Upozornění pro investory

Výše uvedená prezentace nepředstavuje nabídku nákupu nebo prodeje jakéhokoli finančního instrumentu. Před učiněním jakéhokoli investičního rozhodnutí je na odpovědnosti každého investora obstarat si o zamýšlené investici podrobné informace. Investice nejsou bankovním vkladem a nejsou pojištěny v rámci fondu pojištění vkladů. Čím vyšší je očekávaný výnos, tím vyšší je potenciální riziko. Doba trvání investice ovlivňuje míru rizika. Výnos rovněž kolísá vzhledem k výkyvům
měnových kurzů. Hodnota investované částky a výnos z ní mohou stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Vzhledem k nepředvídatelným výkyvům a událostem na finančních trzích a riziku investičních nástrojů nemusí být zajištěno dosažení stanoveného investičního cíle klienta. Od výnosů z investic musí být odečteny odměna a náklady Raiffeisenbank a. s. sjednané ve smluvní dokumentaci, případně odměna a poplatky uvedené v sazebníku odměn a poplatků Raiffeisenbank a. s. Zdanění majetku klienta vždy závisí na osobních poměrech klienta a může se měnit. Raiffeisenbank a. s. neposkytuje daňové, právní ani účetní poradenství, a proto odpovědnost spojená s důsledky investování zůstává plně na klientovi. Nabídka investiční služby nesmí být předložena klientovi, který je definován jako US person.