CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB

Přehled aktuálních ceníků produktů a služeb.

Ceník produktů a služeb pro soukromé osoby

1. část  Aktuálně nabízené produkty 

2. část   Již nenabízené produkty

Ceník produktů a služeb pro soukromé osoby - PRÉMIOVÝ  účet

Zjednodušený přehled cen pro tarify běžných účtů

Dodatek - pojištění schopnosti splácet k hypotéce

Dodatek - bankovní služby související s poskytnutím hypotéky

 

Ceník produktů a služeb pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby

1. část  Aktuálně nabízené produkty

2. část  Již nenabízené produkty

Zjednodušený přehled cen pro tarify běžných podnikatelských účtů

Ceník produktů a služeb pro firmy a korporace

1. část Aktuálně nabízené produkty 

2. část Již nenabízené produkty

Ceníky služeb na finančních trzích

Ceník investičních služeb
(Smlouva o obstarání obchodů s investičními nástroji, Advisory, Asset management - obhospodařování majetku)

Ceník derivátových transakcí

Informace o nákladech a poplatcích za služby poskytované při uzavírání derivátových transakcí  

(Rámcová smlouva o obchodování na finačním trhu - CMA a nebo Rámcová smlouva o sjednávání devizových obchodů, termínových a strukturovaných termínovaných vkladů nebo Rámcová Treasury smlouva - TMA)