zavřít panel
Toto pole je povinné

Víte, že přes vyhledávání najdete i pobočky?
Stačí zadat město nebo adresu.

Možná, že hledáte...

Podmínky používání internetových stránek

Základní informace

Vlastníkem a provozovatelem těchto internetových stránek je Raiffeisenbank a.s. (dále jen Provozovatel).

Autorská práva k veškerému obsahu umístěnému na těchto internetových stránkách náleží v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění, Provozovateli. Informace zde uvedené může uživatel využívat, ukládat, předávat dále, rozmnožovat je nebo odkazovat na ně prostřednictvím hypertextových odkazů způsobem, který nepoškozuje dobré jméno Provozovatele a neodporuje obecně závazným právním předpisům.

Cookies

Bližší informace o tom, jak jsou na těchto webových stránkách využívány cookies.

Odpovědnost Provozovatele

Přestože se snažíme uvádět co nejpřesnější a nejaktuálnější informace, může se stát, že se tyto informace průběžně změní. Proto Provozovatel neodpovídá za jejich správnost, úplnost a aktuálnost. Provozovatel nenese jakoukoli odpovědnost za případné škody vzniklé uživateli v souvislosti s užíváním těchto internetových stránek. Webové stránky mají informativní charakter a nejsou přímo návrhem na uzavření smlouvy. 

Provozovatel si vyhrazuje právo obsah internetových stránek kdykoli změnit, bez nutnosti na tyto změny upozorňovat.

Provozovatel neodpovídá za obsah internetových stránek třetích stran, na které tyto stránky odkazují.