zavřít panel
Toto pole je povinné

Víte, že přes vyhledávání najdete i pobočky?
Stačí zadat město nebo adresu.

Možná, že hledáte...

Raiffeisen - Nachhaltigkeit - Emerging Markets - Aktien

Otevřený podílový fond, ISIN AT0000A1TB59Fond pro investory, kteří chtějí využít dlouhodobých výnosových šancí investic do akcií v nově industrializovaných zemích a chtějí při tom podporovat trvale udržitelné hospodaření. Doporučený horizont investice je alespoň 10 let.

Minimální investice již od 100 CZK

Riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a jejích výnosů

Návratnost není zaručena, minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí.

Aktivní správa fondu

o investice pečují odborníci s dlouhodobými zkušenostmi.

Podrobné informace o produktu

Fond Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Emerging Markets-Aktien je akciový fond, jenž investuje především do akcií firem, které sídlí nebo převážně působí na rozvíjejících se trzích (v nově industrializovaných zemích). Fond přitom investuje do podniků, které byly na základě sociálních, ekologických a etických kritérií klasifikovány jako trvale udržitelné. Fond
zároveň neinvestuje do určitých oborů - jako například do zbrojení nebo do „zelené“ genové technicky - ani do podniků, které například porušují pracovní a lidská práva. Fond je vhodný pro investory, kteří chtějí využít dlouhodobých výnosových šancí investic do akcií v nově industrializovaných zemích a chtějí při tom podporovat trvale udržitelné
hospodaření.

Upozornění pro investory investující v jiné měně, než je měna fondu - EUR:  Výnosy mohou v důsledku výkyvů měnových kurzů stoupat nebo klesat.

Oznámení pro podílníky investičního fondu Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien o plánovaném sloučení s investičním fondem Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien ke dni 2. 12. 2021.

 

Vývoj aktuální hodnoty fondu

Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Fond je zařazen do rizikové třídy 4 (SRI)

Nízké riziko

Vysoké riziko

1
2
3
4
5
6
7

Máte o naší nabídku zájem? Nechte nám na sebe kontakt.

Zavoláme vám, jakmile to bude možné. Rádi vám odpovíme na všechny dotazy.

Toto pole je povinné
Zadaná hodnota je příliš krátká
Zadaná hodnota je příliš dlouhá
Toto pole je povinné
Zadaná hodnota je příliš krátká
Zadaná hodnota je příliš dlouhá
Toto pole je povinné
Zadejte ve formátu 777666555
Zadejte předvolbu
Nepovinné
Toto pole je povinné
Zadejte platný email

Upozornění pro investory

Výše uvedená prezentace nepředstavuje nabídku nákupu nebo prodeje jakéhokoli finančního instrumentu. Před učiněním jakéhokoli investičního rozhodnutí je na odpovědnosti každého investora obstarat si o zamýšlené investici podrobné informace. Investice nejsou bankovním vkladem a nejsou pojištěny v rámci fondu pojištění vkladů. Čím vyšší je očekávaný výnos, tím vyšší je potenciální riziko. Doba trvání investice ovlivňuje míru rizika. Výnos rovněž kolísá vzhledem k výkyvům
měnových kurzů. Hodnota investované částky a výnos z ní mohou stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Vzhledem k nepředvídatelným výkyvům a událostem na finančních trzích a riziku investičních nástrojů nemusí být zajištěno dosažení stanoveného investičního cíle klienta. Od výnosů z investic musí být odečteny odměna a náklady Raiffeisenbank a. s. sjednané ve smluvní dokumentaci, případně odměna a poplatky uvedené v sazebníku odměn a poplatků Raiffeisenbank a. s. Zdanění majetku klienta vždy závisí na osobních poměrech klienta a může se měnit. Raiffeisenbank a. s. neposkytuje daňové, právní ani účetní poradenství, a proto odpovědnost spojená s důsledky investování zůstává plně na klientovi. Nabídka investiční služby nesmí být předložena klientovi, který je definován jako US person.