zavřít panel
Toto pole je povinné

Víte, že přes vyhledávání najdete i pobočky?
Stačí zadat město nebo adresu.

Možná, že hledáte...

Fond chce v tzv. chráněném období - od 30. listopadu 2023 do 30. listopadu 2025 - dosáhnout či udržet hodnotu podílového listu minimálně ve výši chráněné hodnoty (100 %) k poslednímu dni chráněného období, tj. k 30. listopadu 2025.

Jednoduché investování

už od 100 Kč.

Riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a jejích výnosů

Návratnost není zaručena, minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí.

Aktivní správa fondu

 O investice pečují odborníci s dlouhodobými zkušenostmi

Podrobné informace o produktu


Fond je nabízen konzervativním investorům s přibližně 3letým investičním horizontem, kteří hledají příležitost pro umístění svých finančních prostředků. Fond je speciální otevřený podílový fond a řadí se mezi smíšené zajištěné fondy, které obhospodařuje Raiffeisen investiční společnost a.s. (dále jen „RIS“).

 

Statut fondu

Klíčové informace pro investory

Fact Sheet

Informace o Raiffeisen investiční společnosti

ISIN CZ0008477999
typ fondu smíšený zajištěný
měna CZK
vstupní poplatek  5 %
výstupní poplatek 5 % 
poplatek za
obhospodařování
1,5 %
výkonnostní poplatek  0 %

*Poplatek, který není v tabulce uveden, není účtován. Podrobný přehled poplatků a nákladů souvisejících s investováním do Fondu včetně scénářů výkonnosti jsou dostupné ve Sdělení klíčových informací.

Vývoj aktuální hodnoty fondu

Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Fond je zařazen do rizikové třídy 2 (SRI)

Nízké riziko

Vysoké riziko

1
2
3
4
5
6
7

Máte o naší nabídku zájem? Nechte nám na sebe kontakt.

Zavoláme vám, jakmile to bude možné. Rádi vám odpovíme na všechny dotazy.

Toto pole je povinné
Zadaná hodnota je příliš krátká
Zadaná hodnota je příliš dlouhá
Toto pole je povinné
Zadaná hodnota je příliš krátká
Zadaná hodnota je příliš dlouhá
Toto pole je povinné
Zadejte ve formátu 777666555
Zadejte předvolbu
Nepovinné
Toto pole je povinné
Zadejte platný email

Upozornění pro investory

Investor nese plně riziko své investice do Fondu. Investice do podílových listů vydaných Fondem nejsou bankovním vkladem a nejsou pojištěny v rámci Fondu pojištění vkladů. Investice do podílových listů vydaných Fondem podléhají investičním rizikům včetně možné ztráty investované částky. Výkonnost v minulosti či předpokládaná výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti či výnosů. Hodnota podílových listů vydaných Fondem může klesnout, jakož i stoupnout. Zdanění majetku zákazníka vždy závisí na osobních poměrech zákazníka a může se měnit. Raiffeisenbank a.s. je distributorem investičních fondů spravovaných RIS. Raiffeisenbank a.s. neposkytuje daňové/právní/účetní poradenství, a proto odpovědnost spojená s daňovými/právními/účetními důsledky investice do podílového listu vydaných Fondem zůstává plně na klientovi.