zavřít panel
Toto pole je povinné

Víte, že přes vyhledávání najdete i pobočky?
Stačí zadat město nebo adresu.

BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY

Fond usiluje o zvyšování hodnoty svých aktiv ve střednědobém horizontu investováním do akcií emitovaných společnostmi na celém světě, které řeší výzvy týkající se životního prostředí, prostřednictvím produktů, služeb nebo procesů, na energetických, materiálových, zemědělských a průmyslových trzích. To zahrnuje produkci obnovitelné energie napříč různými technologiemi, suroviny a meziprodukty usnadňující zelenou revoluci, odvětví přírodních kapitálů jako je voda, půda a lesnictví, udržitelnou produkci potravin, stejně jako průmyslovou a stavební účinnost, alternativní dopravu a automatizaci. Doporučený horizont investování je alespoň 5 let.

Minimální investice již od 100 CZK nebo ekvivalent v cizí měně

Vysoká likvidita a snadná dostupnost finančních prostředků

Aktivní správa fondu - o investice pečují odborníci s dlouhodobými zkušenostmi

Vývoj aktuální hodnoty fondu

Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Fond je zařazen do rizikové třídy 5 (SRI)

Nízké riziko

Vysoké riziko

1
2
3
4
5
6
7

Podrobné informace o produktu

ISIN    LU2192435027
typ fondu Akciový fond
měna CZK
poplatek za nákup*
1 %
poplatek za obhospodařování 1,5 %
výkonnostní poplatek 20 %

*Poplatek inkasuje banka za zprostředkování pokynu k nákupu podílových listů daného Fondu.

Upozornění pro investory

Finanční nástroje typu podílové listy fondu kolektivního investování (resp. investování do nich) nejsou bankovním vkladem a nejsou pojištěny v rámci fondu pojištění vkladů. Obchodování s finančními nástroji je spojeno s řadou rizikových faktorů, které mohou mít vliv na výnosnost nebo ztrátovost investice do daného finančního nástroje. Hodnota částky investované do finančního nástroje a výnos z něho mohou stoupat i klesat (např. v důsledku kolísání devizových kurzů), přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Očekávaná výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí.

Raiffeisenbank a.s. neposkytuje daňové/účetní/právní poradenství, a proto odpovědnost spojená s daňovými/účetními/právními důsledky investování do finančních nástrojů zůstává plně na investorovi. Poskytování investičních služeb Raiffeisenbank a.s. není určeno pro osoby ze Spojených států amerických (tzv. US person).

Obhospodařovatelem fondů je BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg, která je součástí skupiny BNP Paribas Group 1, boulevard Haussmann 75009 Paříž Francie, zapsanou v obchodním rejstříku a rejstříku společností v Paříži pod číslem 319 378 832, registrovanou u „Autorité des marchés financiers“pod číslem GP 96002. Distributorem fondů je Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČO 49240901.