RAIFFEISEN FOND ALTERNATIVNÍ

Fond je určen pro investory očekávající z dlouhodobého pohledu zajímavější výnos především prostřednictvím vybraných segmentů akciového trhu (např. nemovitostních akcií), komodit, cizích měn.

 • Pro dynamické investory

 • Vysoká likvidita a snadná dostupnost finančních prostředků

 • Aktivní správa fondu - o investice pečují odborníci s dlouhodobými zkušenostmi

Vývoj aktuální hodnoty fondu

 

Název fondu: Raiffeisen fond alternativní (A1)

ISIN: CZ0008474368

Hodnota: 1,1413 CZK

Typ fondu: smíšený

ISIN: CZ0008474368

Fond je zařazen do rizikové skupiny 5

Nízké riziko
Nížší výnos
Vysoké riziko
Vyšší výnos
1
2
3
4
5
6
7

Podrobné informace o produktu

Aktuální hodnota podílového listu 
Statut fondu 
Klíčové informace pro investory 
Aktuální report portfolio manažera fondu  
Informace o Raiffeisen investiční společnosti

  Třída A1 - Privátní Třída A2 - Kapitalizační
ISIN    CZ0008474368 CZ0008474954
typ fondu smíšený smíšený
měna CZK CZK
vstupní poplatek 2 %  2 %
poplatek za obhospodařování 1,5 %  1,5 %
výkonnostní poplatek 10 % 10 %

*Poplatek, který není v tabulce uveden, není účtován.

Investiční strategie

Fond je svým zaměřením smíšeným fondem. Fond investuje především do vybraných segmentů akciového trhu (např. nemovitostních akcií), komodit, cizích měn, resp. dalších nástrojů, jejichž ceny obvykle kolísají s nižší závislostí na vývoji hlavních akciových či dluhopisových indexů (tzv. "alternativních investic"). Fond může investovat do derivátů, jejichž podkladové aktivum lze považovat za "alternativní investici", může zhodnocovat svěřené prostředky též formou vkladů u bank a investovat do dluhopisů.

Profil investora

Typický investor by měl být obeznámen s riziky, která investor podstupuje při investování do tohoto fondu, jsou spojena zejména tržní riziko, měnové riziko, úvěrové riziko a riziko nedostatečné likvidity.

Rizikovost

Fond byl zařazen do rizikové skupiny 5 podle syntetického ukazatele rizika a výnosu (SRRI).

Další informace

Oznámení pro podílníky - zavedení možnosti účtovat výkonnostní poplatek s účinností od 3.10.2016 a změna názvu s účinností od 1.9.2016

Jak investovat

 • 1.

  Domluvte si schůzku

  Kontaktujte nás. Domluvte si schůzku se svým poradcem nebo nám na sebe nechte kontakt v kontaktním formuláři níže.

 • 2.

  Seznamte se s dokumentací

  Stačí se seznámit s Produktovými podmínkami (Předsmluvní dokumentace) a podepsat Komisionářskou smlouvu na kterékoliv pobočce Raiffeisenbank.

 • 3.

  Majetkový účet

  Po podpisu smlouvy vám otevřeme tzv. majetkový účet, na kterém budou evidovány veškeré nakoupené podílové listy jednotlivých fondů.

 • 4.

  Zadejte pokyn

  Nákup fondu můžete provést společně s vaším poradcem nebo sami z pohodlí domova pomocí internetové aplikace RBroker dostupné z vašeho internetového bankovnictví.

Představenstvo Raiffeisen investiční společnosti rozhodlo o sloučení podílových listů fondu A1 - Privátní na druh podílových listů A2 - Kapitalizační, ze které se v rámci sloučení pak stává druh podílových listů bez specifického označení. Bližší informace naleznete v následujících dokumentech.

Dokumenty
Oznámení o záměru sloučení tříd ve fondu
Statut fondu s účinností od 1. 1. 2020
Oznámení o pozastavení obchodování

Máte o naší nabídku zájem? Nechte nám na sebe kontakt.

Zavoláme vám, jakmile to bude možné. Rádi vám odpovíme na všechny dotazy  a v případě zájmu s vámi rovnou sepíšeme smlouvu.

Toto pole je povinné
Zadaná hodnota je příliš dlouhá
Zadaná hodnota je příliš dlouhá
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Zadaná hodnota je příliš dlouhá
Zadaná hodnota je příliš dlouhá
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Zadejte ve formátu +420777666555
Zadejte ve formátu +420777666555
Toto pole je povinné
Zadaná hodnota je příliš dlouhá
Zadaná hodnota je příliš dlouhá
Zadejte platný email
Zadejte platný email
Zadejte platný email
Toto pole je povinné
 
* Vyplněním a odesláním údajů souhlasím s tím, aby Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČO 49240901, zpracovávala mnou vyplněné údaje, a to pro účely nabídky produktů a služeb Raiffeisenbank a.s., která může být učiněna také telefonicky či e-mailem. Tento souhlas uděluji na dobu pěti let. Beru na vědomí, že poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné, mohu souhlas kdykoliv písemně odvolat a že mám právo požádat Raiffeisenbank a.s. o informaci, jaké údaje o mě zpracovává, a o opravu údajů.
 
 
 

Upozornění pro investory

Údaje v grafu vývoje aktuální hodnoty fondu zobrazují aktuální hodnotu podílových listů a zahrnují poplatky účtované na úrovni fondu, vyjma vstupních a výstupních poplatků, popř. poplatků účtovaných distributorem.  Zdrojem dat je Raiffeisen investiční společnost a.s. Údaje se týkají minulosti, výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem a nezaručuje stejnou výkonnost i v budoucím období. Fond není garantovaným produktem. Hodnota investice může kolísat a návratnost původně investované částky není zaručena. Klient nese plně riziko své investice. Další informace jsou k dispozici ve sdělení klíčových informací a ve statutu fondu.