RAIFFEISEN FOND ALTERNATIVNÍ

Fond je určen pro investory očekávající z dlouhodobého pohledu zajímavější výnos především prostřednictvím vybraných segmentů akciového trhu (např. nemovitostních akcií), komodit, cizích měn.

 • Pro dynamické investory

 • Vysoká likvidita a snadná dostupnost finančních prostředků

 • Aktivní správa fondu - o investice pečují odborníci s dlouhodobými zkušenostmi

Vývoj aktuální hodnoty fondu

 

Název fondu: Raiffeisen fond alternativní (A1)

ISIN: CZ0008474368

Hodnota: 1,0744 CZK

Typ fondu: smíšený

ISIN: CZ0008474368

Fond je zařazen do rizikové skupiny 7

Nízké riziko
Nížší výnos
Vysoké riziko
Vyšší výnos
1
2
3
4
5
6
7

Podrobné informace o produktu

Aktuální hodnota podílového listu / historie
Statut fondu 
Klíčové informace pro investory 
Aktuální report portfolio manažera fondu  
Informace o Raiffeisen investiční společnosti

  Třída A1 - Privátní Třída A2 - Kapitalizační
ISIN    CZ0008474368 CZ0008474954
typ fondu smíšený smíšený
měna CZK CZK
vstupní poplatek 1,5 %  2 %
poplatek za obhospodařování 1,5 %  1,5 %
výkonnostní poplatek 10 % 10 %

*Poplatek, který není v tabulce uveden, není účtován.

Fond je svým zaměřením smíšeným fondem. Fond investuje především do vybraných segmentů akciového trhu (např. nemovitostních akcií), komodit, cizích měn, resp. dalších nástrojů, jejichž ceny obvykle kolísají s nižší závislostí na vývoji hlavních akciových či dluhopisových indexů (tzv. "alternativních investic"). Fond může investovat do derivátů, jejichž podkladové aktivum lze považovat za "alternativní investici", může zhodnocovat svěřené prostředky též formou vkladů u bank a investovat do dluhopisů.
Typický investor by měl být obeznámen s riziky, která investor podstupuje při investování do tohoto fondu, jsou spojena zejména tržní riziko, měnové riziko, úvěrové riziko a riziko nedostatečné likvidity.
Fond byl zařazen do rizikové skupiny 7 podle syntetického ukazatele rizika a výnosu (SRRI).

 

Oznámení pro podílníky - zavedení možnosti účtovat výkonnostní poplatek s účinností od 3.10.2016 a změna názvu s účinností od 1.9.2016

Jak investovat

 • 1.

  Seznamte se s dokumentací

  Stačí se seznámit s Předsmluvní dokumentací a podepsat Komisionářskou smlouvu, na kterékoliv pobočce Raiffeisenbank.

 • 2.

  Majetkový účet

  Po podpisu smlouvy vám otevřeme tzv. majetkový účet, na kterém budou evidovány veškeré nakoupené podílové listy jednotlivých fondů.

 • 3.

  Zadejte příkaz

  Investovat můžete jednoduše pomocí jednorázového nebo trvalého příkazu z běžného účtu.

 • 4.

  Minimální investice je 500 Kč

  Minimální částka investice je od 500 Kč, minimální částka jednorázové investice je 10 000 Kč.

 • 5.

  Zadání platby

  Pro zadání platby potřebujete zadat číslo účtu dle zasílané měny investice, specifický symbol dle typu fondu a variabilní symbol, kterým je vždy rodné číslo, popř. přidělené rodné číslo, resp. IČ. Konkrétní údaje potřebné pro zadání příkazu k nákupu podílových fondů naleznete zde.

Upozornění pro investory

Údaje v grafu vývoje aktuální hodnoty fondu zobrazují aktuální hodnotu podílových listů a zahrnují poplatky účtované na úrovni fondu, vyjma vstupních a výstupních poplatků, popř. poplatků účtovaných distributorem.  Zdrojem dat je Raiffeisen investiční společnost a.s. Údaje se týkají minulosti, výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem a nezaručuje stejnou výkonnost i v budoucím období. Fond není garantovaným produktem. Hodnota investice může kolísat a návratnost původně investované částky není zaručena. Klient nese plně riziko své investice. Další informace jsou k dispozici ve sdělení klíčových informací a ve statutu fondu.

Máte o fondy zájem? Nechte nám na sebe kontakt.

Zavoláme vám, jakmile to bude možné. Rádi vám odpovíme na všechny dotazy  a v případě zájmu s vámi rovnou sepíšeme smlouvu.

Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Zadejte ve formátu +420777666555
Zadejte ve formátu +420777666555
Toto pole je povinné
Zadejte platný email
Zadejte platný email
Zadejte platný email
Aby bylo možné odeslat formulář, je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů
 
* Vyplněním a odesláním údajů souhlasím s tím, aby Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČO 49240901, zpracovávala mnou vyplněné údaje, a to pro účely nabídky produktů a služeb Raiffeisenbank a.s., která může být učiněna také telefonicky či e-mailem. Tento souhlas uděluji na dobu pěti let. Beru na vědomí, že poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné, mohu souhlas kdykoliv písemně odvolat a že mám právo požádat Raiffeisenbank a.s. o informaci, jaké údaje o mě zpracovává, a o opravu údajů.