zavřít panel

Víte, že přes vyhledávání najdete i pobočky?
Stačí zadat město nebo adresu.

Možná, že hledáte...

Téma trvalé udržitelnosti získává stále větší význam, a to i v oblasti kapitálových investic. Udržitelný rozvoj dalece přesahuje čistě ekologické pojetí, jako je snižování emisí CO2, produkovaného odpadu či spotřeby vody a energií. Zahrnuje rovněž sociální a ekonomické aspekty, jako je důraz na zdraví a bezpečnost zaměstnanců, na jejich vzdělávání či existenci nezávislých kontrolních orgánů ve firmách a přísné antikorupční předpisy.

Uvědoměle vynakládané investice zároveň mohou podpořit firmy, které se snaží chovat zodpovědně vůči svému okolí, a přimět ty, které příliš udržitelně nejednají, aby začali přemýšlet nad změnou svého chování.

Připravte se na dobu po krizi:
udržitelné investice

Mnoho lidí, kterým se daří, žije stále více uvědoměle a odpovědně vůči životnímu prostředí i celé společnosti. Třídí odpad, šetří energiemi, kupují bio produkty a zajímají se o podmínky, za kterých je vyráběno zboží, které konzumují. Dělají odpovědná rozhodnutí…..
 
CELÝ ČLÁNEK

udržitelné investice

Co by vás mohlo zajímat

Chci udržitelně investovat

Jak postupovat?

Přihlášení do internetového bankovnictví

Přihlaste se do vašeho internetového bankovnictví a klikněte na sekci „Investice“, tím vstoupíte do aplikace RBroker.

RBroker

V případě jednorázové investice zvolte v aplikaci RBroker v levém horním menu „Fondy“ a následně „Nákup“. V případě zájmu o pravidelné investování si zvolte v levém menu sekci „Pravidelná investice“. Následně si vyberte podílový fond, částku a případně frekvenci vaší investice a jednoduše certifikujte pokyn přes váš mobilní telefon.

Kontaktujte bankéře

V případě, že si nevíte rady, kontaktujte svého pečujícího bankéře, jehož jméno naleznete například ve vaší mobilní aplikaci v pravém spodním rohu "Kontakty".

 
 

Zákonné informace související s udržitelností

Informace podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb naleznete zde.

UPOZORNĚNÍ PRO INVESTORY

Hodnota investice a výnosy z ní mohou kolísat, přičemž investice může způsobit ztrátu kapitálu. Upozornění pro investory s jinou domácí měnou, než je měna fondu: Upozorňujeme na to, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Investice do fondů nejsou předmětem systému pojištění vkladů. Fond Raiffeisen-Nachaltigkeit-Aktien vykazuje vyšší kolísavost, což znamená, že se ceny podílů mohou výrazně zvýšit či snížit během krátkého období a není možné vyloučit ztrátu kapitálu. Raiffeisen fond udržitelného rozvoje investuje min. 85 % majetku do řídícího fondu Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix, může být uplatněn výkonnostní poplatek až 20% z kladného hospodářského výsledku před zdaněním za účetní období, splatný na konci tohoto období. Zdanění majetku klienta vždy závisí na jeho osobní situaci a může se měnit.
Úplné názvy fondů a další informace, včetně informací o poplatcích a rizicích obsažených v investici, sdělení klíčových informací a statuty fondů jsou pro fondy spravované Raiffeisen investiční společností a.s. (Raiffeisen fond udržitelného rozvoje) k dispozici v češtině na www.rfis.cz. Pro fondy spravované Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. (Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide, Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix a Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien) naleznete tyto informace v angličtině (statut) a češtině (klíčové informace pro investory) na www.rcm-international.com.
Pro více informací volejte prosím na číslo 412 440 000 nebo nám napište na adresu info@rb.cz.