RAIFFEISEN FOND DLUHOPISOVÉ STABILITY

Fond je určen pro investory bez zkušeností s investováním, jejichž záměrem je především zachovat reálnou hodnotu svých prostředků.  Tato investice je konzervativní. Fond je vhodný pro investory, kteří jsou připraveni investovat své prostředky v horizontu alespoň 2 roky.

 • Jednoduché investování už od 500 Kč

 • Vysoká likvidita a snadná dostupnost finančních prostředků

 • Aktivní správa fondu - o investice pečují odborníci s dlouhodobými zkušenostmi

Vývoj aktuální hodnoty fondu

 

Název fondu: Raiffeisen fond dluhopisové stability

CP ISIN kód: CZ0008474293

Hodnota: 1,0120 CZK

Typ fondu:  

ISIN: CZ0008474293

Fond je zařazen do rizikové skupiny 2

Nízké riziko
Nížší výnos
Vysoké riziko
Vyšší výnos
1
2
3
4
5
6
7

Podrobné informace o produktu

Aktuální hodnota podílového listu
Statut fondu 
Klíčové informace pro investory
Aktuální report portfolio manažera fondu 
Informace o Raiffeisen investiční společnosti

ISIN    CZ0008474293
typ fondu dluhopisový
měna CZK
vstupní poplatek 0,25 %
poplatek za obhospodařování 0,40 %

*Poplatek, který není v tabulce uveden, není účtován.

Investiční strategie
Fond je svým zaměřením dluhopisovým fondem. Fond investuje převážně do dluhopisů, nástrojů peněžního trhu a dluhopisových fondů denominovaných v českých korunách, jejichž emitentem jsou mj. vlády, nadnárodní instituce či podniky s kreditním ratingem. V menší míře může být investováno též do nástrojů ve vybraných zahraničních měnách. V rámci své strategie může fond investovat do finančních derivátů, které mohou sloužit k měnovému zajištění.  Do investičních cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu, které vydala nebo za které převzala záruku Česká republika lze investovat až 100 % hodnoty majetku fondu.

Profil investora
Typický investor by měl být obeznámen s riziky spojenými s investicemi do dluhopisů, nástrojů peněžního trhu a dalšími nástroji nesoucími riziko dluhopisů (zejména úvěrové, úrokové, měnové a koncentrační riziko) a měl by být připraven přijmout riziko možné ztráty plynoucí z investice.

Rizikovost
Fond byl zařazen do rizikové skupiny 2 podle syntetického ukazatele rizika a výnosu (SRRI).

Další informace
Oznámení pro podílníky - ke dni 22.7.2016 (den, k němuž byla zapsána změna druhu podílových listů do seznamu podílníků) došlo ke sloučení tříd A1 (kapitalizační) a A2 (dividendové) ve fondu Raiffeisen fond dluhopisové stability, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
Rozhodnutím rakouského Úřadu pro dozor nad finančním trhem došlo 10. 12. 2014 ke sloučení s fondem Raiffeisen – Český fond konzervativních investic.

Jak investovat

 • 1.

  Domluvte si schůzku

  Kontaktujte nás. Domluvte si schůzku se svým poradcem nebo nám na sebe nechte kontakt v kontaktním formuláři níže.

 • 2.

  Seznamte se s dokumentací

  Stačí se seznámit s Produktovými podmínkami (Předsmluvní dokumentace) a podepsat Komisionářskou smlouvu na kterékoliv pobočce Raiffeisenbank.

 • 3.

  Majetkový účet

  Po podpisu smlouvy vám otevřeme tzv. majetkový účet, na kterém budou evidovány veškeré nakoupené podílové listy jednotlivých fondů.

 • 4.

  Zadejte pokyn

  Nákup fondu můžete provést společně s vaším poradcem nebo sami z pohodlí domova pomocí internetové aplikace RBroker dostupné z vašeho internetového bankovnictví.

Máte o naší nabídku zájem? Nechte nám na sebe kontakt.

Zavoláme vám, jakmile to bude možné. Rádi vám odpovíme na všechny dotazy  a v případě zájmu s vámi rovnou sepíšeme smlouvu.

Toto pole je povinné
Zadaná hodnota je příliš dlouhá
Zadaná hodnota je příliš dlouhá
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Zadaná hodnota je příliš dlouhá
Zadaná hodnota je příliš dlouhá
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Zadejte ve formátu +420777666555
Zadejte ve formátu +420777666555
Toto pole je povinné
Zadaná hodnota je příliš dlouhá
Zadaná hodnota je příliš dlouhá
Zadejte platný email
Zadejte platný email
Zadejte platný email
Toto pole je povinné
 
* Vyplněním a odesláním údajů souhlasím s tím, aby Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČO 49240901, zpracovávala mnou vyplněné údaje, a to pro účely nabídky produktů a služeb Raiffeisenbank a.s., která může být učiněna také telefonicky či e-mailem. Tento souhlas uděluji na dobu pěti let. Beru na vědomí, že poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné, mohu souhlas kdykoliv písemně odvolat a že mám právo požádat Raiffeisenbank a.s. o informaci, jaké údaje o mě zpracovává, a o opravu údajů.
 
 
 

Upozornění pro investory

Údaje v grafu vývoje aktuální hodnoty fondu zobrazují aktuální hodnotu podílových listů a zahrnují poplatky účtované na úrovni fondu, vyjma vstupních a výstupních poplatků, popř. poplatků účtovaných distributorem.  Zdrojem dat je Raiffeisen investiční společnost a.s. Údaje se týkají minulosti, výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem a nezaručuje stejnou výkonnost i v budoucím období. Fond není garantovaným produktem. Hodnota investice může kolísat a návratnost původně investované částky není zaručena. Klient nese plně riziko své investice. Další informace jsou k dispozici ve sdělení klíčových informací a ve statutu fondu.