INFORMAČNÍ MEMORANDUM O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ KLIENTŮ

Poslední aktualizace: 1. 7. 2019

V tomto dokumentu se dozvíte informace zejména o tom, jaké osobní údaje sbíráme, k jakým účelům je využíváme, z jakých zdrojů je získáváme, komu je smíme poskytnout a jaká jsou vaše práva v oblasti ochrany osobních údajů.

Důležité kontakty

Správcem vašich osobních údajů je Raiffeisenbank a.s., se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, IČO 492 40 901, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 2051. Vaše dotazy ohledně osobních údajů přijmeme v kterékoliv z našich poboček nebo na níže uvedených kontaktech.

 • bezplatná infolinka

  800 900 900

 • e-mailová adresa

  info@rb.cz

 • datová schránka

  skzfs6u

Naše zásady při zpracování osobních údajů

 • Osobní údaje chráníme jako bankovní tajemství. Proto je zpracováváme způsobem, který zajišťuje nejvyšší možnou bezpečnost.

 • Osobní údaje vždy zpracováváme korektně, zákonným a transparentním způsobem a o jejich zpracování vás vždy srozumitelně informujeme.

 • Osobní údaje shromažďujeme vždy pouze pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a zpracováváme je způsobem, který je s těmito účely slučitelný

 • Veškeré osoby, které přicházejí do styku s osobními údaji klientů, mají povinnost dodržovat mlčenlivost.

Informační memorandum ke stažení

Informační memorandum