zavřít panel
Toto pole je povinné

Víte, že přes vyhledávání najdete i pobočky?
Stačí zadat město nebo adresu.

RAIFFEISEN - NACHHALTIGKEIT - EUROPA - AKTIEN

Otevřený podílový fond, ISIN AT0000785225

Fond je určen zejména pro investory, kteří chtějí využít výnosových šancí široce diverzifikovaného investování do evropských akcií a zároveň si jsou vědomi rizik, která jsou s tím spojena. Doporučený horizont investice je alespoň 10 let.

Minimální investice již od 100 CZK nebo ekvivalent v cizí měně

Riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a jejích výnosů. Návratnost není zaručena, minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí.

Aktivní správa fondu - o investice pečují odborníci s dlouhodobými zkušenostmi

Vývoj aktuální hodnoty fondu

Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Zdroj informací: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H

Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výkonů. Do výnosů nejsou zahrnuty odměna a další náklady Raiffeisenbank a.s. sjednané investiční smlouvou. případně odměna a poplatky uvedené v sazebníku odměn a poplatků Raiffeisenbank a.s. Výnos investice rovněž kolísá kvůli výkyvům měnových kurzů.

Fond je zařazen do rizikové třídy 4 (SRI)

Nízké riziko

Vysoké riziko

1
2
3
4
5
6
7

Podrobné informace o produktu

Fond Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien je akciový fond, který na základě široké diverzifikace investuje do vyspělých evropských akciových trhů. Při výběru akcií uplatňuje investiční přístup zaměřený na hodnotu. Management fondu usiluje prostřednictvím uplatňování dodatečných aktivních strategií o optimalizaci poměru rizik a výnosů.


Upozornění pro investory investující v jiné měně, než je měna fondu - EUR: Výnosy mohou v důsledku výkyvů měnových kurzů stoupat nebo klesat.

Máte o naší nabídku zájem? Nechte nám na sebe kontakt.

Zavoláme vám, jakmile to bude možné. Rádi vám odpovíme na všechny dotazy.

Toto pole je povinné
Zadaná hodnota je příliš krátká
Zadaná hodnota je příliš dlouhá
Toto pole je povinné
Zadaná hodnota je příliš krátká
Zadaná hodnota je příliš dlouhá
Toto pole je povinné
Zadejte ve formátu 777666555
Zadejte předvolbu
Nepovinné
Toto pole je povinné
Zadejte platný email

Upozornění pro investory

Výše uvedená prezentace nepředstavuje nabídku nákupu nebo prodeje jakéhokoli finančního instrumentu. Před učiněním jakéhokoli investičního rozhodnutí je na odpovědnosti každého investora obstarat si o zamýšlené investici podrobné informace. Investice nejsou bankovním vkladem a nejsou pojištěny v rámci fondu pojištění vkladů. Čím vyšší je očekávaný výnos, tím vyšší je potenciální riziko. Doba trvání investice ovlivňuje míru rizika. Výnos rovněž kolísá vzhledem k výkyvům
měnových kurzů. Hodnota investované částky a výnos z ní mohou stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Vzhledem k nepředvídatelným výkyvům a událostem na finančních trzích a riziku investičních nástrojů nemusí být zajištěno dosažení stanoveného investičního cíle klienta. Od výnosů z investic musí být odečteny odměna a náklady Raiffeisenbank a. s. sjednané ve smluvní dokumentaci, případně odměna a poplatky uvedené v sazebníku odměn a poplatků Raiffeisenbank a. s. Zdanění majetku klienta vždy závisí na osobních poměrech klienta a může se měnit. Raiffeisenbank a. s. neposkytuje daňové, právní ani účetní poradenství, a proto odpovědnost spojená s důsledky investování zůstává plně na klientovi. Nabídka investiční služby nesmí být předložena klientovi, který je definován jako US person.