Nabídka podílových fondů

Na základě aktuálního tržního vývoje doporučujeme všem našim klientům rozkládat své investice do několika fondů, čímž lze dosáhnout širší diverzifikace mezi různé třídy aktiv, aplikované investiční strategie a různé typy rizika. Očekávané zhodnocení portfolia tak "stojí na více nohách", neboť jakékoliv současné predikce vývoje trhů se mohou, ale nemusí, ukázat jako správné.

STRATEGIE S NULOVÝM VSTUPNÍM POPLATKEM

Připravili jsme pro vás nový fond Raiffeisen strategii balancovanou, který svým zaměřením doplňuje současné fondy Raiffeisen strategii konzervativní a Raiffeisen strategii progresivní. Pouze do 29. 3. máte možnost investovat do těchto tří fondů s nulovým vstupním poplatkem. Neváhejte a investujte s námi. 

Hlavní nabídka fondů

Fond                                          TypRiziková skupinaVstupní poplatekVýstupní poplatek
Raiffeisen fond dluhopisové stability dluhopisový 2 0,5 % 0 %
Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů smíšený 3 1 % 0 %
Raiffeisen fond dluhopisových trendů dluhopisový 3 1 % 0 %
Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí (Třída A1) dluhopisový 4 1 % 0 %
Raiffeisen strategie konzervativní 
(dříve Raiffeisen fond flexibilního růstu)
konzervativní smíšený 3 1 % 0 %
Raiffeisen fond optimálního rozložení smíšený 4 0 % 3 %*
Raiffeisen fond high-yield dluhopisů dluhopisový 4 2 % 0 %
Raiffeisen fond udržitelného rozvoje flexibilní smíšený 4 0 % 0 %
Raiffeisen strategie balancovaná balancovaný/vyvážený smíšený 4 1 % 0 %
Raiffeisen strategie progresivní (dříve Raiffeisen fond dividendový) dynamický smíšený 5 1 % 0 %
Raiffeisen fond globálních trhů flexibilní smíšený 6 2 % 0 %
Raiffeisen fond amerických akcií dynamický smíšený 6 2 % 0 %
Raiffeisen fond evropských akcií dynamický smíšený 6 2 % 0 %
Raiffeisen fond emerging markets akcií dynamický smíšený 6 2 % 0 %

 *v případě odkupu nad tři roky je účtován poplatek 0 %

Ostatní fondy

FondTypRiziková skupinaDoporučený investiční horizont
Raiffeisen realitní fond speciální nemovitostní není stanoveno 5
Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí (Třída A2) dluhopisový 4 5
Raiffeisen fond alternativní smíšený 7 10
Raiffeisen privátní fond dynamický smíšený 7 10

Minulá výkonnost fondů nezaručuje stejnou výkonnost i v budoucím období. Hodnota investice může kolísat a návratnost původně investované částky není zaručena. Investice do fondů nespadají pod režim pojištění vkladů. Úplné názvy fondů a další informace, včetně informací o poplatcích a rizicích obsažených v investici, sdělení klíčových informací a statuty fondů jsou k dispozici v češtině na www.rfis.cz. Raiffeisen fond globálních trhů investuje min. 85 % majetku do řídícího fondu Raiffeisen-Global-Aktien, Raiffeisen fond udržitelného rozvoje do řídícího fondu Raiffeisen-Nachhaltigkeitsfonds-Mix (Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix), Raiffeisen fond high-yield dluhopisů do řídícího fondu Raiffeisen-Europa-HighYield, Raiffeisen fond amerických akcií do řídícího fondu Raiffeisen-US-Aktien, Raiffeisen fond evropských akcií do řídícího fondu Raiffeisen-Europa-Aktien a Raiffeisen fond emerging markets akcií do řídícího fondu Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien. Raiffeisen realitní fond investuje převážně do nemovitostí, podrobnosti o investiční strategii tohoto fondu naleznete v čl. 9 jeho statutu. 

Přijďte k nám

Přijďte se k nám seznámit s investováním do podílových fondů.

  • Široká nabídka podílových fondů

  • Investice do vybraných fondů již od 500 Kč

  • Peníze k dispozici zpravidla do týdne

Najít pobočku O společnosti