RAIFFEISEN INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

Raiffeisen investiční společnost poskytuje služby v oblasti kolektivního investování a správy majetku investičních fondů. Majetek obhospodařovaných fondů přesáhl v roce 2017 hodnotu 19 mld. Kč.

Raiffeisen investiční společnost a.s.

Hvězdova 1716/2b
140 78 Praha 4

email: info@rb.cz

www.rfis.cz