NABÍDKA PODÍLOVÝCH FONDŮ

Na základě aktuálního tržního vývoje doporučujeme všem našim klientům rozkládat své investice do několika fondů, čímž lze dosáhnout širší diverzifikace mezi různé třídy aktiv, aplikované investiční strategie a různé typy rizika. Očekávané zhodnocení portfolia tak "stojí na více nohách", neboť jakékoliv současné predikce vývoje trhů se mohou, ale nemusí, ukázat jako správné.

Nový Raiffeisen zajištěný fond 103

Nechte si vyplatit 103 % zahajovací hodnoty podílového listu za 3 roky. Investujte od 18. 3. do 25. 4. 2019 s nulovým vstupním poplatkem.

VÍCE INFORMACÍ


Hlavní nabídka fondů

Fond                                          TypRiziková skupinaVstupní poplatekVýstupní poplatek
Raiffeisen fond dluhopisové stability dluhopisový 2 0,25 % 0 %
Raiffeisen fond dluhopisových trendů dluhopisový 2 1 % 0 %
Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí (Třída A1) dluhopisový 3 1 % 0 %
Raiffeisen strategie konzervativní  konzervativní smíšený 3 0,5 % 0 %
Raiffeisen fond optimálního rozložení smíšený 3 1 % 0 %
Raiffeisen fond high-yield dluhopisů dluhopisový 4 2 % 0 %
Raiffeisen fond udržitelného rozvoje flexibilní smíšený 4 1 % 0 %
Raiffeisen strategie balancovaná balancovaný/vyvážený smíšený 4 0,5 % 0 %
Raiffeisen strategie progresivní dynamický smíšený 5 0,5 % 0 %
Raiffeisen fond globálních trhů flexibilní smíšený 5 2 % 0 %
Raiffeisen fond amerických akcií dynamický smíšený 6 2 % 0 %
Raiffeisen fond evropských akcií dynamický smíšený 6 2 % 0 %
Raiffeisen fond emerging markets akcií dynamický smíšený 6 2 % 0 %

 

Ostatní fondy

FondTypRiziková skupinaDoporučený investiční horizont
Raiffeisen zajištěný fond 103  dluhopisový 2 3
Raiffeisen realitní fond speciální nemovitostní není stanoveno 5
Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí (Třída A2) dluhopisový 3 5
Raiffeisen fond alternativní smíšený 5 10
Raiffeisen privátní fond dynamický smíšený 5 10

Minulá výkonnost fondů nezaručuje stejnou výkonnost i v budoucím období. Hodnota investice může kolísat a návratnost původně investované částky není zaručena. Investice do fondů nespadají pod režim pojištění vkladů. Úplné názvy fondů a další informace, včetně informací o poplatcích a rizicích obsažených v investici, sdělení klíčových informací a statuty fondů jsou k dispozici v češtině na www.rfis.cz. Raiffeisen fond globálních trhů investuje min. 85 % majetku do řídícího fondu Raiffeisen-Global-Aktien, Raiffeisen fond udržitelného rozvoje do řídícího fondu Raiffeisen-Nachhaltigkeitsfonds-Mix (Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix), Raiffeisen fond high-yield dluhopisů do řídícího fondu Raiffeisen-Europa-HighYield, Raiffeisen fond amerických akcií do řídícího fondu Raiffeisen-US-Aktien, Raiffeisen fond evropských akcií do řídícího fondu Raiffeisen-Europa-Aktien a Raiffeisen fond emerging markets akcií do řídícího fondu Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien. Raiffeisen realitní fond investuje převážně do nemovitostí, podrobnosti o investiční strategii tohoto fondu naleznete v čl. 9 jeho statutu.