NABÍDKA PODÍLOVÝCH FONDŮ

Raiffeisen investiční společnost nabízí širokou škálu investičních fondů od konzervativních dluhopisových přes smíšené, speciální, až po akciové. Fondy nabízí jednoduché a komplexní řešení pro začínající i zkušené investory. Správu prostředků zajišťují profesionálové v oboru s mnohaletou zkušeností. Neváhajte a vyberte si z naší nabídky podílových fondů.

Raiffeisen realitní fond znovu v nabídce

Toužíte po investici do nemovitosti, ale nemáte dostatek vlastních prostředků? Využijte nového kola nabízení a investujte do Raiffeisen realitního fondu se sníženým vstupním poplatkem 1,5 %. Nabídka je časově omezená.

VÍCE INFORMACÍ


Hlavní nabídka fondů

FondTypRiziková skupinaVstupní poplatekVýstupní poplatek
Raiffeisen fond dluhopisové stability dluhopisový 2 0,25 % 0 %
Raiffeisen fond dluhopisových trendů dluhopisový 2 1 % 0 %
Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí dluhopisový 3 1 % 0 %
Raiffeisen fond high-yield dluhopisů dluhopisový 4 2 % 0 %
Raiffeisen strategie konzervativní  smíšený 3 0 % 0 %
Raiffeisen fond optimálního rozložení smíšený 4 1 % 0 %
Raiffeisen fond udržitelného rozvoje smíšený 4 0 % 0 %
Raiffeisen strategie balancovaná smíšený 4 0 % 0 %
Raiffeisen strategie progresivní smíšený 5 0 % 0 %
Raiffeisen fond globálních trhů akciový 5 0 % 0 %
Raiffeisen fond amerických akcií akciový 6 0 % 0 %
Raiffeisen fond emerging markets akcií akciový 6 0 % 0 %
Raiffeisen fond evropských akcií akciový 6 0 % 0 %

 

Ostatní fondy

FondTypRiziková skupinaVstupní poplatekVýstupní poplatek
Raiffeisen roční zajištěný fond  smíšený zajištěný 2 3 % 3 %
Raiffeisen zajištěný fond 103  smíšený zajištěný 2 3 % 3 %
Raiffeisen realitní fond speciální nemovitostní není stanoveno 1,5 % 3 %*
Raiffeisen fond alternativní smíšený 4 2 % 0 %
Raiffeisen privátní fond dynamický smíšený 5 2 % 0 %

* V případě odkupu do tří let je účtován poplatek 3 %, po uplynutí této doby 0 %.

Minulá výkonnost fondů nezaručuje stejnou výkonnost i v budoucím období. Hodnota investice může kolísat a návratnost původně investované částky není zaručena. Investice do fondů nespadají pod režim pojištění vkladů. Úplné názvy fondů a další informace, včetně informací o poplatcích a rizicích obsažených v investici, sdělení klíčových informací a statuty fondů jsou k dispozici v češtině na www.rfis.cz. Raiffeisen fond globálních trhů investuje min. 85 % majetku do řídícího fondu Raiffeisen-Global-Aktien, Raiffeisen fond udržitelného rozvoje do řídícího fondu Raiffeisen-Nachhaltigkeitsfonds-Mix (Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix), Raiffeisen fond high-yield dluhopisů do řídícího fondu Raiffeisen-Europa-HighYield, Raiffeisen fond amerických akcií do řídícího fondu Raiffeisen-US-Aktien, Raiffeisen fond evropských akcií do řídícího fondu Raiffeisen-Europa-Aktien a Raiffeisen fond emerging markets akcií do řídícího fondu Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien. Raiffeisen realitní fond investuje převážně do nemovitostí, podrobnosti o investiční strategii tohoto fondu naleznete v čl. 9 jeho statutu.