PŘEHLED FONDŮ RAIFFEISEN

Rádi byste dosáhli zajímavého zhodnocení, které nabízí investování na celosvětových finančních trzích, ale nemáte dostatek znalostí a času sledovat jejich vývoj? Stačí si vybrat z naší nabídky podílových fondů.


Dluhopisové fondy

Dluhopisové fondy jsou vhodné pro opatrnější investory k naplňování jejich krátkodobých a střednědobých cílů. Jejich výnosy bývají dlouhodobě vyšší než u spořicích účtů nebo termínovaných vkladů, riziko cenových výkyvů je malé.

Fond                                                                                           MěnaRiziková skupinaVstupní poplatekVýstupní poplatek
Raiffeisen fond dluhopisové stability CZK 2 0,25 % 0 %
Raiffeisen fond dluhopisových trendů CZK 2 1 % 0 %
Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí CZK 3 1 % 0 %
Raiffeisen fond high-yield dluhopisů CZK 4 2 % 0 %
Raiffeisen - Euro - ShortTerm - Rent EUR 1 0,5 % 0 %
Raiffeisen - Dollar - ShortTerm - Rent USD 2 0,5 % 0 %
Raiffeisen - Euro - HighYield EUR 3 1,5 % 0 %
Raiffeisen - Euro - Rent EUR 3 1,5 % 0 %
Raiffeisen - Inflationsschutz - Fonds EUR 3 1,5 % 0 %
Raiffeisen - EmergingMarkets - LocalBonds EUR 4 2 % 0 %
Raiffeisen - Global - Fundamental - Rent EUR 4 1,5 % 0 %
Raiffeisen - Global - Rent EUR 4 1,5 % 0 %
Raiffeisen - Osteuropa - Rent EUR 4 1,5 % 0 %

Smíšené fondy

Smíšené fondy jsou vhodné pro střednědobé až dlouhodobé investování v horizontu pěti až osmi let. Riziko cenových výkyvů je větší než u dluhopisů a závisí na poměru dluhopisové složky v portfoliu. V dlouhodobějším horizontu je možné očekávat výnos vyšší než u dluhopisových fondů.

Fond                                                                                           MěnaRiziková skupinaVstupní poplatekVýstupní poplatek
Raiffeisen fond optimálního rozložení CZK 3 1 % 0 %
Raiffeisen strategie konzervativní CZK 3 0 % 0 %
Raiffeisen fond udržitelného rozvoje CZK 4 1 % 0 %
Raiffeisen strategie balancovaná CZK 4 0 % 0 %
Raiffeisen strategie progresivní CZK 5 0 % 0 %
Raiffeisen - Nachhaltigkeit - Mix EUR 4 2 % 0 %
Raiffeisen - Active - Commodities EUR 5 3 % 0 %
Raiffeisen - Dynamic - Assets EUR 5 2 % 0 %

Akciové fondy

Akciové fondy investují prostředky převážně do akcií a mohou tak dosáhnout v delším horizontu velice zajímavého zhodnocení, s čímž je spojeno i vyšší riziko cenových výkyvů.

Fond                                                                                           MěnaRiziková skupinaVstupní poplatekVýstupní poplatek
Raiffeisen fond globálních trhů CZK 5 2 % 0 %
Raiffeisen fond amerických akcií CZK 6 2 % 0 %
Raiffeisen fond emerging markets akcií CZK 6 2 % 0 %
Raiffeisen fond evropských akcií CZK 6 2 % 0 %
Raiffeisen - Europa - SmallCap EUR 5 3 % 0 %
Raiffeisen - Global - Aktien EUR 5 3 % 0 %
Raiffeisen - Nachhaltigkeit - Aktien EUR 5 3 % 0 %
Raiffeisen - Emerging Markets - Aktien EUR 6 3 % 0 %
Raiffeisen - Energie - Aktien EUR 6 3 % 0 %
Raiffeisen - Eurasien - Aktien EUR 6 3 % 0 %
Raiffeisen - Europa - Aktien EUR 6 3 % 0 %
Raiffeisen - HealthCare - Aktien EUR 6 3 % 0 %
Raiffeisen - Infrastruktur- Aktien EUR 6 3 % 0 %
Raiffeisen - Osteuropa - Aktien EUR 6 3 % 0 %
Raiffeisen - Pazifik - Aktien EUR 6 3 % 0 %
Raiffeisen - TopDividende - Aktien EUR 6 3 % 0 %
Raiffeisen - US - Aktien EUR 6 3 % 0 %
Raiffeisen - Russland - Aktien EUR 7 3 % 0 %

Ostatní fondy

Fond                                                                                           MěnaRiziková skupinaVstupní poplatekVýstupní poplatek
Raiffeisen roční zajištěný fond CZK 2 3 % 3 %
Raiffeisen zajištěný fond 103 CZK 2 3 % 3 %
Raiffeisen realitní fond CZK - 1,5 % 3 %*
Raiffeisen fond alternativní CZK 5 2 % 0 %
Raiffeisen privátní fond dynamický CZK 5 2 % 0 %

* V případě odkupu do tří let je účtován poplatek 3 %, po uplynutí této doby 0 %.


Minulá výkonnost fondů nezaručuje stejnou výkonnost i v budoucím období. Hodnota investice může kolísat a návratnost původně investované částky není zaručena. Investice do fondů nespadají pod režim pojištění vkladů. Úplné názvy fondů a další informace, včetně informací o poplatcích a rizicích obsažených v investici, sdělení klíčových informací a statuty fondů jsou k dispozici v češtině na www.rfis.cz. Raiffeisen fond globálních trhů investuje min. 85 % majetku do řídícího fondu Raiffeisen-Global-Aktien, Raiffeisen fond udržitelného rozvoje do řídícího fondu Raiffeisen-Nachhaltigkeitsfonds-Mix (Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix), Raiffeisen fond high-yield dluhopisů do řídícího fondu Raiffeisen-Europa-HighYield, Raiffeisen fond amerických akcií do řídícího fondu Raiffeisen-US-Aktien, Raiffeisen fond evropských akcií do řídícího fondu Raiffeisen-Europa-Aktien a Raiffeisen fond emerging markets akcií do řídícího fondu Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien. Raiffeisen realitní fond investuje převážně do nemovitostí, podrobnosti o investiční strategii tohoto fondu naleznete v čl. 9 jeho statutu.