zavřít panel
Toto pole je povinné

Víte, že přes vyhledávání najdete i pobočky?
Stačí zadat město nebo adresu.

Možná, že hledáte...

Podílové fondy

Začněte investovat bez zbytečných poplatků

Podílové fondy představují jednoduchý způsob zhodnocení finančních prostředků, a to bez nutnosti sledovat finanční trhy. Svěřte své prostředky zkušeným odborníkům a nechte je pracovat za vás. Ať už jste opatrný nebo ostřílený investor, z naší nabídky investičních strategií si vyberete. Nyní jsou navíc vybrané fondy bez vstupních a výstupních poplatků.

Nabídka podílových fondů


Dluhopisové fondy

Dluhopisové fondy jsou vhodné pro opatrnější investory k naplňování jejich krátkodobých a střednědobých cílů. Jejich výnosy bývají dlouhodobě vyšší než u spořicích účtů nebo termínovaných vkladů, riziko cenových výkyvů je malé.

Fond                                                                                           MěnaRiziková třídaVstupní poplatekVýstupní poplatek
Raiffeisen fond dluhopisové stability CZK 2 0,1 % 0 %
Raiffeisen fond dluhopisových trendů CZK 2 1 % 0 %
Raiffeisen fond high-yield dluhopisů CZK 3 1 % 0 %
Fond                                                                                           MěnaRiziková třídaPoplatek za nákup*Poplatek za odkup**
Raiffeisen - Euro - ShortTerm - Rent EUR 2 0,5 % 0 %
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent USD 2 0,5 % 0 %
Raiffeisen - Europa - HighYield EUR 3 1,5 % 0 %
Raiffeisen - ESG - Euro - Rent EUR 2 1,5 % 0 %
Raiffeisen - Inflationsschutz - Anleihen EUR 2 1,5 % 0 %
Raiffeisen - Nachhaltigkeit - EmergingMarkets - LocalBonds EUR 3 2 % 0 %
Raiffeisen - Global - Fundamental - Rent EUR 3 1,5 % 0 %
Raiffeisen - ESG - Global - Rent EUR 3 1,5 % 0 %
Raiffeisen - Osteuropa - Rent EUR 3 1,5 % 0 %
BNP Paribas Euro Corporate Bond CZK 2 1 % 0 %
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities CZK 3 1 % 0 %
BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond CZK 2 1 % 0 %
BNP Paribas Global Convertible CZK 3 1 % 0 %
BNP Paribas Global High Yield Bond CZK 3 1 % 0 %
Fidelity European High Yield CZK 3 1 % 0 %
Fidelity Global High Yield CZK 3 1 % 0 %
Fidelity Global Income CZK 2 1 % 0 %
Goldman Sachs Emerging Markets Debt CZK 3 1 % 0 %
Goldman Sachs Global Yield Opportunities CZK 2 1 % 0 %
Goldman Sachs Czech Crown Bond CZK 2 1 % 0 %
Templeton Global Bond CZK 3 1 % 0 %
Templeton Global Total Return USD 3 1 % 0 %
BlackRock Fixed Income Global Opportunities USD 3 1 % 0 %
BlackRock Asian Tiger Bond USD 3 1 % 0 %
BlackRock Global Corporate Bond USD 3 1 % 0 %
Franklin U.S. Government USD 2 1 % 0 %
*Poplatek inkasuje banka za zprostředkování pokynu k nákupu podílových listů daného Fondu.
**Poplatek inkasuje banka za zprostředkování pokynu k odkupu podílových listů daného Fondu.

Upozornění pro investory

Výše je uveden seznam investičních fondů spravovaných společností Raiffeisen investiční společností a.s., Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H, Goldman Sachs Asset Management, FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Franklin Templeton International Services S.à r.l., BlackRock (Luxembourg) S.A. nebo BNP Paribas Asset Management.

Úplné názvy investičních fondů a další informace, včetně informací o způsobu vydávání a odkupování podílových listů fondů, poplatcích a rizicích v nich obsažených, Sdělení klíčových informací a statuty fondů jsou pro fondy spravované Raiffeisen investiční společností a.s. k dispozici v češtině a pro fondy spravované ostatními investičními společnostmi v angličtině (statut) a češtině (klíčové informace pro investory) na internetových stránkách www.rb.cz nebo www.investice.rb.cz. Upozornění pro investory s jinou domácí měnou, než je měna fondu: Upozorňujeme na to, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Specifická upozornění k jednotlivým fondům Raiffeisen investiční společnosti a.s. a výkonnostním poplatkům uplatňovaným ve vztahu k nim naleznete v částech webových stránek www.rb.cz věnovaných těmto fondům.

Finanční nástroje typu podílové listy fondu kolektivního investování (resp. investování do nich) nejsou bankovním vkladem a nejsou pojištěny v rámci fondu pojištění vkladů. Obchodování s finančními nástroji je spojeno s řadou rizikových faktorů, které mohou mít vliv na výnosnost nebo ztrátovost investice do daného finančního nástroje. Hodnota částky investované do finančního nástroje a výnos z něho mohou stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Očekávaná výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Raiffeisenbank a.s. neposkytuje daňové/účetní/právní poradenství, a proto odpovědnost spojená s daňovými/účetními/právními důsledky investování do finančních nástrojů zůstává plně na investorovi. Poskytování investičních služeb Raiffeisenbank a.s. není určeno pro osoby ze Spojených států amerických (tzv. US person).