zavřít panel
Toto pole je povinné

Víte, že přes vyhledávání najdete i pobočky?
Stačí zadat město nebo adresu.

RAIFFEISEN - CZECH - CLICK FUND II

Investice již od 500 Kč pravidelně nebo od 10 000 Kč jednorázově
Peníze k dispozici kdykoliv bez výpovědní lhůty
Investice do cenných papírů běžně nedostupných drobným investorům

Podrobnosti o produktu

Chcete investovat do speciálních fondů vytvořených v různém poměru z akcií, dluhopisů a nástrojů peněžního trhu?  Pak je tento fond určen právě vám.

  • Vhodný pro investory, kteří jsou připraveni investovat své prostředky v horizontu alespoň 5 let
  • Investuje zejména do cenných papírů emitentů se sídlem  v České republice, spojuje v sobě neomezenou dobu trvání fondu s ochranou investice na úrovni 90% nejvyšší dosažené hodnoty fondu
  • Vedený v měně CZK
  • Spravuje ho společnost Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

Smíšené fondy jsou vhodné pro střednědobé až dlouhodobé investování v horizontu pěti až osmi let. Riziko cenových výkyvů je větší než u dluhopisů a závisí na poměru dluhopisové složky v portfoliu. V dlouhodobějším horizontu je možné očekávat výnos vyšší než u dluhopisových fondů.

Typ fondu: smíšené fondy
Investiční profil: vyvážený
Měna fondu: CZK
Datum vzniku fondu: 24.11.2011
Vstupní poplatek: 2 %
Výstupní poplatek: 0 %
 Běžné náklady (TER)*: 0,75 %
* „Poplatek za správu“ byl vypočítán na základě údajů k 30. 12. 2015 za předchozích 12 měsíců. „Poplatek za správu"zahrnuje vlastní poplatek za správu a veškeré další poplatky, které byly uhrazeny v uplynulém roce. Součástí poplatku za správu nejsou externí transakční náklady ani výkonnostní poplatky. „Poplatek  za správu" se může každý rok lišit. Podrobný přehled všech nákladů zahrnutých do „poplatku za správu“ je uveden v aktuální výroční zprávě v bodě „Náklady“.

 

Ochranná hodnota ke dni 31.5.2015 činila 1020,33 Kč/podíl fondu (hodnota zaklikla 16.4.2015).

 

Proč je výhodné investovat pravidelně?

Díky pravidelnému investování snižujete riziko nákupu podílových fondů v nevhodnou dobu. Nakupujete totiž bez ohledu na to, zda trhy rostou nebo klesají a navíc si vytvoříte zdravý návyk, který po letech oceníte.

Jak začít investovat?

  • Stačí se seznámit s Předsmluvní dokumentací a podepsat Komisionářskou smlouvu, na kterékoliv pobočce Raiffeisenbank.
  • Po podpisu smlouvy vám otevřeme tzv. majetkový účet, na kterém budou evidovány veškeré nakoupené podílové listy jednotlivých fondů.
  • Investovat můžete jednoduše pomocí jednorázového nebo trvalého příkazu z běžného účtu.
  • Minimální částka pravidelné investice je od 500 Kč, minimální částka jednorázové investice je 10 000 Kč.
  • Pro zadání platby potřebujete zadat číslo účtu dle zasílané měny investice, specifický symbol dle typu fondu a variabilní symbol, kterým je vždy rodné číslo, popř. přidělené rodné číslo, resp. IČ. Konkrétní údaje potřebné pro zadání příkazu k nákupu podílových fondů naleznete zde.

Upozornění

25.8.2015 došlo ke sloučení podílového fondu Raiffeisen-Czech-Click Fund s nástupnickým podílovým fondem Raiffeisen-Czech-Click Fund II.  Všechny podílové listy zrušovaného podílového fondu byly vyměněny za podílové listy nástupnického fondu.  Bližší informace o sloučení  naleznete  zde.

 

Další informace a dokumenty ke stažení: