RAIFFEISEN - CZECH - CLICK FUND

  • Investice již od 500 Kč pravidelně nebo od 10 000 Kč jednorázově

  • Peníze k dispozici kdykoliv bez výpovědní lhůty
  • Investice do cenných papírů běžně nedostupných drobným investorům

Podrobné informace o produktu

Chcete investovat do speciálních fondů vytvořených v různém poměru z akcií, dluhopisů a nástrojů peněžního trhu?  Pak je tento fond určen právě vám.

  • Vhodný pro investory, kteří jsou připraveni investovat své prostředky v horizontu alespoň 5 let
  • Investuje zejména do cenných papírů emitentů se sídlem  v České republice, spojuje v sobě neomezenou dobu trvání fondu s ochrannou investic, která zamyká dosažené výnosy vždy, když hodnota investice vzroste o 5%
  • Vedený v měně CZK
  • Spravuje ho společnost Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

Smíšené fondy jsou vhodné pro střednědobé až dlouhodobé investování v horizontu pěti až osmi let. Riziko cenových výkyvů je větší než u dluhopisů a závisí na poměru dluhopisové složky v portfoliu. V dlouhodobějším horizontu je možné očekávat výnos vyšší než u dluhopisových fondů.

Typ fondu: smíšené fondy
Investiční profil: vyvážený
Měna fondu: CZK
Datum vzniku fondu: 3.11.2010

Upozornění

25.8.2015 došlo ke sloučení podílového fondu Raiffeisen-Czech-Click Fund s nástupnickým podílovým fondem Raiffeisen-Czech-Click Fund II.  Všechny podílové listy zrušovaného podílového fondu byly vyměněny za podílové listy nástupnického fondu.

Další informace a dokumenty ke stažení: