Raiffeisen fond optimálního rozložení, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Chcete se účastnit dění na světových finančních trzích? Nemusíte stále sledovat jejich vývoj, stačí si vybrat z naší nabídky podílových fondů.

  • Jednoduché investování - pravidelné investice od 500 Kč nebo jednorázově od 10 000 Kč
  • Vysoká likvidita a snadná dostupnost finančních prostředků
  • Aktivní správa fondu - o investice pečují odborníci s dlouhodobými zkušenostmi
  • Staráme se za vás - máte možnost dosáhnout zajímavých výnosů bez nutnosti sledovat kapitálové trhy

Podrobnosti o produktu

Investice se hodí pro klienty, kteří chtějí své portfolio doplnit o široce diversifikovaný fond, jehož nespornou výhodou je odolnost vůči poklesům a nenadálým událostem na trhu. Fond je řízen na základě matematických modelů, které rozhodují o vhodné příležitosti pro nákup a prodej a tím snižují možnost chyby lidského faktoru. Doporučená délka investice je alespoň 5 let.

Aktuální hodnota podílového listu / historie
Statut fondu 
Klíčové informace pro investory / Key Investor Information
Aktuální report portfolio manažera fondu / Product sheet

Základní informace o fondu*

ISIN CZ0008474731
typ fondu smíšený
měna CZK
vstupní poplatek 0 %
poplatek za obhospodařování 1,2 %
výkonnostní poplatek 10 %

*Poplatek, který není v tabulce uveden, není účtován.


Investiční zaměření

Fond je zaměřený na tzv. multi-asset strategii, v jeho portfoliu se můžete setkat s různými typy investičních nástrojů, jako jsou např. akcie, zlato, dluhopisy, ropa či různé měny. Jedním ze základních parametrů výběru je růstový trend. Multi-asset strategie využívá i dalších metod řízení portfolia, které společně vykazují relativně silnou odolnost vůči případným poklesům trhů. Fond vznikl 13. března 2015 a je svým zaměřením korunovým smíšeným fondem.
Fond byl zařazen do rizikové skupiny 4 podle syntetického ukazatele rizika a výnosu (SRRI).

Jak investovat

  • Stačí se seznámit s Předsmluvní dokumentací a podepsat Komisionářskou smlouvu, na kterékoliv pobočce Raiffeisenbank.
  • Po podpisu smlouvy vám otevřeme tzv. majetkový účet, na kterém budou evidovány veškeré nakoupené podílové listy jednotlivých fondů.
  • Investovat můžete jednoduše pomocí jednorázového nebo trvalého příkazu z běžného účtu.
  • Minimální částka pravidelné investice je od 500 Kč, minimální částka jednorázové investice je 10 000 Kč.
  • Pro zadání platby potřebujete zadat číslo účtu dle zasílané měny investice, specifický symbol dle typu fondu a variabilní symbol, kterým je vždy rodné číslo, popř. přidělené rodné číslo, resp. IČ. Konkrétní údaje potřebné pro zadání příkazu k nákupu podílových fondů naleznete zde.

Související odkazy

Důležité dokumenty
Pololetní zpráva
Výroční zpráva
Měsíční informace
Parametry fondů 
Oznámení o zahájení nabízení 
ZISIF informace pro investory speciálních fondů
Další odkazy
Informace k MiFID 
Obchodní dny
Informace o Raiffeisen investiční společnosti 
Archiv
Údaje pro zadání platby

Upozornění pro investory

Fond není garantovaným produktem. Minulá výkonnost fondu nezaručuje stejnou výkonnost i v budoucím období. Hodnota investice může kolísat a návratnost původně investované částky není zaručena.  Klient nese plně riziko své investice. Další informace jsou k dispozici  ve sdělení klíčových informací a ve statutu fondu.