RAIFFEISEN - A.R. - GLOBAL - BALANCED

Fond Raiffeisen A.R. Global Balanced byl 29.4.2015 sloučen s fondem Raiffeisen-Dynamic-Assets.

Informace o sloučení

Typ fondu: smíšený fond
Investiční profil: růstový
Měna fondu: CZ
Datum vzniku fondu: 3.1.2006
Vstupní poplatek: fond není možné nakupovat
Výstupní poplatek: 0%

 

Další informace a dokumenty ke stažení:


Informace k MiFID