zavřít panel
Toto pole je povinné

Víte, že přes vyhledávání najdete i pobočky?
Stačí zadat město nebo adresu.

RAIFFEISEN ZAJIŠTĚNÝ FOND 103

Nechte si vyplatit 103 % zahajovací hodnoty podílového listu za 3 roky. Fond je určen konzervativním investorům s přibližně 3letým investičním horizontem, kteří hledají příležitost pro umístění svých finančních prostředků.

Podílový fond, který chrání vaše investované finance

Jednoduché investování už od 100 Kč.

Aktivní správa fondu - o investice pečují odborníci s dlouhodobými zkušenostmi

 

Vývoj aktuální hodnoty fondu

Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Fond je zařazen do rizikové skupiny 2

Nízké riziko
Nížší výnos
Vysoké riziko
Vyšší výnos
1
2
3
4
5
6
7

Podrobné informace o produktu

Základní informace o fondu

První zajištěná hodnota je 103 % za zajištěné období od 2. května 2019 do 31. května 2022.
Druhá zajištěná hodnota je 101,5 % za zajištěné období od 31. května 2022 do 25. listopadu 2022.

Aktuální hodnota podílového listu  
Statut fondu
Statut fondu (platný od 1. 6. 2022)
Oznámení o změně názvu, investiční strategie, zajištěné hodnoty a způsobu jejího stanovení
Klíčové informace pro investory
Aktuální report portfolio manažera
Informace o Raiffeisen investiční společnosti

 

ISIN     CZ0008475860
typ fondu  smíšený zajištěný
měna  CZK
vstupní poplatek  3 % (0 % od 1. 5. do 31. 5.)
výstupní poplatek  4 % (0 % od 1. 5. do 31. 5.)
poplatek za obhospodařování 0 %
výkonnostní poplatek 0 %

*Poplatek, který není v tabulce uveden, není účtován.

Máte o naší nabídku zájem? Nechte nám na sebe kontakt.

Zavoláme vám, jakmile to bude možné. Rádi vám odpovíme na všechny dotazy  a v případě zájmu s vámi rovnou sepíšeme smlouvu.

Toto pole je povinné
Zadaná hodnota je příliš krátká
Zadaná hodnota je příliš dlouhá
Toto pole je povinné
Zadaná hodnota je příliš krátká
Zadaná hodnota je příliš dlouhá
Toto pole je povinné
Zadejte ve formátu 777666555
Zadejte předvolbu
Toto pole je povinné
Zadejte platný email

Upozornění pro investory

Údaje v grafu vývoje aktuální hodnoty fondu zobrazují aktuální hodnotu podílových listů a zahrnují poplatky účtované na úrovni fondu, vyjma vstupních a výstupních poplatků, popř. poplatků účtovaných distributorem. Zdrojem dat je Raiffeisen investiční společnost a.s. Údaje se týkají minulosti, výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem a nezaručuje stejnou výkonnost i v budoucím období. Hodnota investice může kolísat a návratnost původně investované částky není zaručena. Další informace jsou k dispozici ve sdělení klíčových informací a ve statutu fondu.

Může být uplatněn výkonnostní poplatek až 20% z kladného hospodářského výsledku před zdaněním za účetní období, splatný na konci tohoto období.

Zajištěný výnos investice (ve statutu fondu vyjádřen jako zajištěná hodnota podílového listu) nezahrnuje vstupní a výstupní poplatky a jeho dosažení je závislé hlavně na schopnosti emitentů dluhopisů a protistran dostát svým závazkům. Investiční společnost negarantuje dosažení zajištěného výnosu investice a žádná formální záruka za jeho dosažení není poskytována.