RAIFFEISEN ZAJIŠTĚNÝ FOND 103

Nechte si vyplatit 103 % zahajovací hodnoty podílového listu za 3 roky. Fond je určen konzervativním investorům s přibližně 3letým investičním horizontem, kteří hledají příležitost pro umístění svých finančních prostředků.

 • Podílový fond, který chrání vaše investované finance

 • Pro libovolný objem investovaných peněz

 • Konec zajištěného období 31. 5. 2022

   

Vývoj aktuální hodnoty fondu

 

Název fondu: Raiffeisen zajištěný fond 103

CP ISIN kód: CZ0008475860

Hodnota: 1,0071 CZK

Typ fondu:  

ISIN: CZ0008475860

Fond je zařazen do rizikové skupiny 2

Nízké riziko
Nížší výnos
Vysoké riziko
Vyšší výnos
1
2
3
4
5
6
7

Podrobné informace o produktu

Základní informace o fondu

Aktuální hodnota podílového listu  
Statut fondu
Klíčové informace pro investory
Informace o Raiffeisen investiční společnosti

 

ISIN     CZ0008475860
typ fondu  smíšený zajištěný
měna  CZK
vstupní poplatek  3 %
výstupní poplatek  3 %
poplatek za obhospodařování 0,60 %
výkonnostní poplatek 20 %

*Poplatek, který není v tabulce uveden, není účtován.

Investiční strategie
Dosažení výnosu fondu a vyplacení 3 % zhodnocení závisí na dosažení investičního cíle fondu, které bude uskutečňováno alokováním majetku fondu do konzervativních (až 100 %) a rizikových nástrojů (až 20 %), přičemž jejich vzájemné procentní zastoupení bude aktivně řízeno s využitím výstupů interního kvantitativního modelu. Fond hodlá koncentrovat své investice zejména do dluhopisů a nástrojů peněžního trhu emitovaných Českou republikou, členským státem nebo centrální bankou státu OECD, renomovanou mezinárodní institucí nebo jinými obdobnými subjekty, nebo zhodnocovat formou vkladů u bank.
Na konci zajištěného období bude fond zlikvidován.

Profil investora
Fond je určen konzervativním investorům s přibližně 3letým investičním horizontem, kteří hledají příležitost pro umístění svých finančních prostředků. Fond je vhodný pro investory se základními znalostmi principů a nástrojů kapitálového trhu. Typický investor by měl být obeznámen s riziky spojenými s investicemi do dluhopisů i akcií (zejména úvěrové, tržní, měnové a koncentrační riziko), měl by být připraven přijmout riziko možné ztráty plynoucí z této investice či nedosažení cílového růstu hodnoty podílového listu.

Rizikovost
Fond byl zařazen do rizikové skupiny 2 podle syntetického ukazatele rizika a výnosu (SRRI).

Upozornění
Po uplynutí zajištěného období je za níže uvedených podmínek podílníkovi vyplaceno zhodnocení 3 % s tím, že má možnost participovat na dalších výnosech fondu nad toto zhodnocení. Úspěšnost ochrany investovaného kapitálu a jeho zhodnocení jsou především závislé na schopnosti emitentů dluhopisů a protistran dostát svým závazkům. Investiční společnost nemůže garantovat dosažení investičního cíle a žádná formální záruka za jeho dosažení není poskytována. Údaje o zhodnocení nezahrnují vstupní a výstupní poplatky.

Jak investovat

 • 1.

  Domluvte si schůzku

  Kontaktujte nás. Domluvte si schůzku se svým poradcem nebo nám na sebe nechte kontakt v kontaktním formuláři níže.

 • 2.

  Seznamte se s dokumentací

  Stačí se seznámit s Produktovými podmínkami (Předsmluvní dokumentace) a podepsat Komisionářskou smlouvu na kterékoliv pobočce Raiffeisenbank.

 • 3.

  Majetkový účet

  Po podpisu smlouvy vám otevřeme tzv. majetkový účet, na kterém budou evidovány veškeré nakoupené podílové listy jednotlivých fondů.

 • 4.

  Zadejte pokyn

  Nákup fondu můžete provést společně s vaším poradcem nebo sami z pohodlí domova pomocí internetové aplikace RBroker dostupné z vašeho internetového bankovnictví.

Máte o naší nabídku zájem? Nechte nám na sebe kontakt.

Zavoláme vám, jakmile to bude možné. Rádi vám odpovíme na všechny dotazy  a v případě zájmu s vámi rovnou sepíšeme smlouvu.

Toto pole je povinné
Zadaná hodnota je příliš dlouhá
Zadaná hodnota je příliš dlouhá
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Zadaná hodnota je příliš dlouhá
Zadaná hodnota je příliš dlouhá
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Zadejte ve formátu +420777666555
Zadejte ve formátu +420777666555
Toto pole je povinné
Zadaná hodnota je příliš dlouhá
Zadaná hodnota je příliš dlouhá
Zadejte platný email
Zadejte platný email
Zadejte platný email
Toto pole je povinné
 
* Vyplněním a odesláním údajů souhlasím s tím, aby Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČO 49240901, zpracovávala mnou vyplněné údaje, a to pro účely nabídky produktů a služeb Raiffeisenbank a.s., která může být učiněna také telefonicky či e-mailem. Tento souhlas uděluji na dobu pěti let. Beru na vědomí, že poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné, mohu souhlas kdykoliv písemně odvolat a že mám právo požádat Raiffeisenbank a.s. o informaci, jaké údaje o mě zpracovává, a o opravu údajů.
 
 
 

Upozornění pro investory

Údaje v grafu vývoje aktuální hodnoty fondu zobrazují aktuální hodnotu podílových listů a zahrnují poplatky účtované na úrovni fondu, vyjma vstupních a výstupních poplatků, popř. poplatků účtovaných distributorem.  Zdrojem dat je Raiffeisen investiční společnost a.s. Údaje se týkají minulosti, výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem a nezaručuje stejnou výkonnost i v budoucím období. Fond není garantovaným produktem. Hodnota investice může kolísat a návratnost původně investované částky není zaručena. Klient nese plně riziko své investice. Další informace jsou k dispozici ve sdělení klíčových informací a ve statutu fondu.