zavřít panel

Víte, že přes vyhledávání najdete i pobočky?
Stačí zadat město nebo adresu.

Možná, že hledáte...

RAIFFEISEN ZAJIŠTĚNÝ FOND 103

Nechte si vyplatit 103 % zahajovací hodnoty podílového listu za 3 roky. Fond je určen konzervativním investorům s přibližně 3letým investičním horizontem, kteří hledají příležitost pro umístění svých finančních prostředků.

Podílový fond, který chrání vaše investované finance

Jednoduché investování už od 100 Kč.

Aktivní správa fondu - o investice pečují odborníci s dlouhodobými zkušenostmi

 

Vývoj aktuální hodnoty fondu

Fond je zařazen do rizikové skupiny 2

Nízké riziko
Nížší výnos
Vysoké riziko
Vyšší výnos
1
2
3
4
5
6
7

Podrobné informace o produktu

Základní informace o fondu

První zajištěná hodnota je 103 % za zajištěné období od 2. května 2019 do 31. května 2022.
Druhá zajištěná hodnota je 101,5 % za zajištěné období od 31. května 2022 do 25. listopadu 2022.

Aktuální hodnota podílového listu  
Statut fondu
Statut fondu (platný od 1. 6. 2022)
Oznámení o změně názvu, investiční strategie, zajištěné hodnoty a způsobu jejího stanovení
Klíčové informace pro investory
Aktuální report portfolio manažera
Informace o Raiffeisen investiční společnosti

 

ISIN     CZ0008475860
typ fondu  smíšený zajištěný
měna  CZK
vstupní poplatek  3 % (0 % od 1. 5. do 31. 5.)
výstupní poplatek  4 % (0 % od 1. 5. do 31. 5.)
poplatek za obhospodařování 0 %
výkonnostní poplatek 0 %

*Poplatek, který není v tabulce uveden, není účtován.

Máte o naší nabídku zájem? Nechte nám na sebe kontakt.

Zavoláme vám, jakmile to bude možné. Rádi vám odpovíme na všechny dotazy.

Nepovinné

Upozornění pro investory

Údaje v grafu vývoje aktuální hodnoty fondu zobrazují aktuální hodnotu podílových listů a zahrnují poplatky účtované na úrovni fondu, vyjma vstupních a výstupních poplatků, popř. poplatků účtovaných distributorem. Zdrojem dat je Raiffeisen investiční společnost a.s. Údaje se týkají minulosti, výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem a nezaručuje stejnou výkonnost i v budoucím období. Hodnota investice může kolísat a návratnost původně investované částky není zaručena. Další informace jsou k dispozici ve sdělení klíčových informací a ve statutu fondu.

Může být uplatněn výkonnostní poplatek až 20% z kladného hospodářského výsledku před zdaněním za účetní období, splatný na konci tohoto období.

Zajištěný výnos investice (ve statutu fondu vyjádřen jako zajištěná hodnota podílového listu) nezahrnuje vstupní a výstupní poplatky a jeho dosažení je závislé hlavně na schopnosti emitentů dluhopisů a protistran dostát svým závazkům. Investiční společnost negarantuje dosažení zajištěného výnosu investice a žádná formální záruka za jeho dosažení není poskytována.