zavřít panel

Víte, že přes vyhledávání najdete i pobočky?
Stačí zadat město nebo adresu.

Možná, že hledáte...

Raiffeisen investiční společnost

Raiffeisen investiční společnost poskytuje služby v oblasti kolektivního investování a správy majetku investičních fondů. V současné době majetek obhospodařovaných fondů přesahuje hodnotu 40 mld. Kč.


Raiffeisen investiční společnost a.s. byla založena na konci roku 2012 a v dubnu následujícího roku získala od České národní banky povolení k činnosti. První fondy (Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů a Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí) začala společnost nabízet v létě 2013 a v polovině roku 2014 přesáhla hodnota majetku pod správou 5 mld. Kč. V současnosti řadíme RIS mezi nejrychleji rostoucí investiční společnosti na domácím trhu, jejíž hlavním cílem je být zodpovědným partnerem svým klientům v oblasti investování a podílových fondů.

Raiffeisen investiční společnost poskytuje služby v oblasti kolektivního investování a správy majetku investičních fondů. Rozmanitá nabídka fondů s různými investičními strategiemi umožňuje zhodnocení všem typům investorů. Svou investici zde mohou provádět jak konzervativní investoři a investiční začátečníci (pro ně je určen především Raiffeisen fond dluhopisové stability), tak zkušení účastníci kapitálového trhu (pro něj je určen např. Raiffeisen fond globálních trhů či jiné speciální fondy). Investoři, kteří hledají „zlatou střední cestu“ nebo využívají pravidelné investování, mohou zvolit např. Raiffeisen fond udržitelného rozvoje.

RIS jako první česká investiční společnost umožnila svým klientům investovat do úspěšných zahraničních fondů v rámci tzv. master-feeder struktury. České podřízené (feeder) fondy investují aspoň 85 % svého majetku do rakouských řídících (master) fondů. Tyto řídící fondy působí na trhu i desítky let a jsou kvalitně řízeny kolegy z Raiffeisen Capital Management. Díky tomu se čeští investoři mohou podílet na vývoji rakouských řídících fondů v českých korunách a zároveň mohou využívat specifik českého finančního trhu. Mezi takové fondy z nabídky RIS patří Raiffeisen fond udržitelného rozvoje, Raiffeisen fond high-yield dluhopisů nebo Raiffeisen fond globálních trhů.

Vedení společnosti a kontakty

Personální vybavení investiční společnosti je vytvářeno zkušeným týmem specialistů s letitými zkušenostmi z oblasti kolektivního investování a portfolio managementu, čímž je zajištěno plnohodnotné interní know-how.

Ing. Jaromír Sladkovský, MBA - předseda představenstva a generální ředitel
Ing. Michal Ondruška - člen představenstva a výkonný ředitel
Ing. Lucie Osvaldová - členka představenstva a výkonná ředitelka

Společnost disponuje základním kapitálem ve výši 40 milionů Kč, který představuje 40 ks akcií na jméno v listinné podobě se jmenovitou hodnotou 1 000 000 Kč, 100% vlastníkem akcií je Raiffeisenbank a.s.

Upozornění pro investory

Minulá výkonnost fondů nezaručuje stejnou výkonnost i v budoucím období. Hodnota investice může kolísat a návratnost původně investované částky není zaručena. Úplné názvy fondů a další informace, včetně informací o poplatcích a rizicích obsažených v investici, sdělení klíčových informací a statuty fondů jsou k dispozici v češtině na www.rfis.cz. Specifická upozornění k jednotlivým fondům a výkonnostním poplatkům naleznete v částech webových stránek věnovaných těmto fondům.

Raiffeisen investiční společnost a.s.

Hvězdova 1716/2b
140 78 Praha 4

email: info@rb.cz

www.rfis.cz