Povinně uveřejňované informace

Zde najdete emise cenných papírů a dluhopisů, další oznámení a výsledky hospodaření Raiffeisenbank a. s.

Transparentní účty

Přehled transparentních účtů Raiffeisenbank.

Informace trvale přístupné spotřebiteli

Zde najdete povinně uveřejňované informace o úvěrových produktech dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.

Transparentní veřejné zakázky

Jsme členem Koalice pro transparentní podnikání. Ta je volným sdružením, které usiluje o kultivaci podnikatelského prostředí v České republice.

Oznámení

Oznámení o výplatě výnosu a jmenovité hodnoty z dluhopisů a certifikátů Raiffeisenbank a. s.

Pojištění vkladů

Od 1.1.2016 je vytvořeno nové institucionální zajištění ochrany vkladatelů prostřednictvím Garančního systému finančního trhu. Dosavadní Fond pojištění vkladů se stal jeho součástí.

EMIR

Nařízení EMIR s sebou přináší povinnosti, které se týkají finančních institucí a jejich klientů, zejména v rámci EU. Projděte si naše shrnutí.

Informace o směrnici MIFID

Směrnice MiFID je v České republice implementována do zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.

Emise korporátních dluhopisů

Přehled emisí korporátních dluhopisů klientů Raiffeisenbank a. s.

Emise cenných papírů Raiffeisenbank

Přehled emisí dluhopisů Raiffeisenbank a. s.

Informace k datovým schránkám

Uzavřete s námi Dohodu o elektronické komunikaci a vybrané dokumenty opatřené elektronickým podpisem můžete doručovat do datové schránky Raiffeisenbank a. s.

Výsledky hospodaření

Podívejte se na přehled hospodaření.

Informace k PRIIPs

Nařízení stanovuje jednotná pravidla pro formát a obsah Sdělení klíčových informací (tzv. KID dokument) pro investiční produkty.

Oznámení o konání Valné hromady

Pozvánka na valnou hromadu 24. 4. 2018.

SPOJTE SE S NÁMI V POBOČCE

Navštivte jednu z našich poboček, naši bankéři se o vás postarají.

Všechny pobočky