zavřít panel

Víte, že přes vyhledávání najdete i pobočky?
Stačí zadat město nebo adresu.

Možná, že hledáte...

Informace k PRIIPS

Jednotná pravidla pro formát a obsah Sdělení klíčových informací pro investiční produkty, kterými jsou certifikáty, warranty, strukturované dluhopisy či strukturovaná depozita a všechny deriváty.

Dne 31. prosince 2017 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 1286/2014 doplněné Nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/653 (dále jen Nařízení) o sdělení klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou – PRIIPs (Packaged Retail and Insurance-based Investment Products).  

Cílem regulace je zvýšit transparentnost investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou a umožnit investorům pochopit hlavní rysy těchto produktů a rizika s nimi spojená.  

Nařízení stanovuje jednotná pravidla pro formát a obsah Sdělení klíčových informací (tzv. KID dokument) pro investiční produkty, kterými jsou certifikáty, warranty, strukturované dluhopisy či strukturovaná depozita a všechny deriváty.  

Raiffeisenbank a.s. jako tvůrce investičních produktů je povinna Sdělní klíčových informací zveřejnit na svých webových stránkách. Sdělení klíčových informací vytvořených Raiffeisenbank a.s., ale i jinými tvůrci produktů naleznete na internetové adrese https://priips.rb.cz/