zavřít panel

Víte, že přes vyhledávání najdete i pobočky?
Stačí zadat město nebo adresu.

Možná, že hledáte...

Pojištění vkladů

V souvislosti se změnami systémů pojištění vkladů, k nimž přistoupila Evropská unie prostřednictvím svých legislativních aktů, došlo rovněž v České republice od 1. 1. 2016 k přepracování dosavadní právní úpravy ochrany vkladů pro případ neschopnosti úvěrových institucí dostát svým závazkům vůči vkladatelům. Cílem je vytvořit komplexnější mechanismus ochrany vkladatelů a dosáhnout další podpory stability finančních trhů.

Počínaje 1. 1. 2016 tak bylo vytvořeno nové institucionální zajištění ochrany vkladatelů, a to prostřednictvím Garančního systému finančního trhu. Jeho součástí se pak stal dosavadní Fond pojištění vkladů.

Výše pojištěného vkladu zůstává nadále ve výši 100 000 EUR (ekvivalentu této částky v měně státu, kde se nachází příslušný účet). Pokud je oprávněným vkladatelem fyzická osoba, může za zvláštních předpokladů (zpravidla se bude jednat o prostředky získané v rámci specifických životních situací) požádat Garanční systém finančního trhu o poskytnutí zvýšené náhrady, maximálně však ve výši dalších 100 000 EUR.

Doba pro zahájení výplaty náhrad vkladů činí 7 dnů.

Bližší informace můžete získat na stránkách Garančního systému finančního trhu www.garancnisystem.cz.

Základní přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů