zavřít panel

Víte, že přes vyhledávání najdete i pobočky?
Stačí zadat město nebo adresu.

Možná, že hledáte...

Transparentní veřejné zakázky

Jsme členem Koalice pro transparentní podnikání od roku 2011. Ta je volným sdružením, které usiluje o kultivaci podnikatelského prostředí v České republice.

Raiffeisenbank je členem Koalice pro transparentní podnikání. Koalice je volným sdružením usilujícím o kultivaci podnikatelského prostředí v České republice. Vznikla v lednu 2011 a v současnosti sdružuje přes dvacet českých a mezinárodních společností napříč odvětvími. Je otevřena všem subjektům, které sdílejí stejné etické hodnoty a chtějí přispět k vytvoření kultivovaného a transparentního prostředí nejen v oblasti veřejných zakázek.

Kontaktní osobou pro oblast veřejných zakázek je:

Čestmír Ondrůšek

Head of Management Support
Telefon: +420 234 40-1929
Mobil: +420 724 040625
Email: cestmir.ondrusek@rb.cz

Přehled zadávacích řízení, kterých se účastníme

ZadavatelEvidenční číslo zakázkyNázev zakázkyStatusInformace o veř. zakázcePropojení se zadavatelemStřet zájmů
Frýdecká skládka, a.s. 210/410/Ze/2018 Poskytnutí úvěru na financování investičního záměrů - Výstavba VII. Etapy skládky Vybrán jiný uchazeč Poskytnutí investičního úvěru v objemu 15 MCZK ve variantách splatnosti 5 a 7 let  žádné není
Plzeňské městské dopravní podniky a.s.   N/A (jedná se o interní zakázku zadavatele) Provozní úvěr  Vybrán jiný uchazeč   Poskytnutí provozního úvěru do výše úvěrového limitu 45 mil. Kč pro zadavatele na krytí potřeb společnosti v případě krátkodobé finanční nedostatečnosti.  žádné není 
 Město Roztoky  N/A (jedná se o interní zakázku zadavatele)  Poskytování bankovních služeb při správě volných finančních prostředků Města Roztoky Vybrán jiný uchazeč   Uzavření smlouvy o založení a vedení termínovaného vkladu žádné  není
Plzeňský kraj  N/A  Rozšíření bankovních služeb k běžnému účtu Plzeňského  kraje vedeného v Raiffeisenbank a.s. Banka vybrána jako vítěz   Poskytnutí kontokorentního účtu k běžnému účtu žádné   není
 Plzeňský kraj  355989  Revolvingový úvěr Banka vybrána jako vítěz  Poskytnutí revolvingového úvěru do výše max 500 mil. Kč
 
žádné   není
Plzeňský kraj   479849 Investiční úvěr na předfinancování projektů Plzeňského kraje z fondů EU  Vybrán jiný uchazeč  Účelem veřejné zakázky je zajištění disponibilních finančních prostředků pro Plzeňský kraj k profinancování projektů podpořených z fondů EU v rámci stávajícího programového období v letech 2014 a 2015, které se týkají dotovaných silničních akcí zajišťovaných a administrovaných pro Plzeňský kraj jím zřízenou organizací Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace.   žádné  není