zavřít panel
Toto pole je povinné

Víte, že přes vyhledávání najdete i pobočky?
Stačí zadat město nebo adresu.

NABÍDKA DALŠÍCH FONDŮ

Rádi byste dosáhli zajímavého zhodnocení, které nabízí investování na celosvětových finančních trzích, ale nemáte dostatek znalostí a času sledovat jejich vývoj? Stačí si vybrat z naší nabídky podílových fondů.


Doporučené fondy

Teprve s investováním začínáte a nevíte, který fond si vybrat? Náš tým portfolio manažerů pro vás vybral mezi investory nejoblíbenější fondy, které budou vhodným stavebním kamenem vašeho investičního portfolia.

Fond                                                                                           MěnaTyp fonduDoporučený investiční horizontVstupní poplatekVýstupní poplatek
Raiffeisen strategie konzervativní CZK konzervativní 3 roky 0 % 0 %
Raiffeisen strategie balancovaná CZK vyvážený 5 let 0 % 0 %
Raiffeisen fond udržitelného rozvoje CZK vyvážený 5 let 0 % 0 %
Raiffeisen strategie progresivní CZK dynamický 7 let 0 % 0 %

Dluhopisové fondy

Dluhopisové fondy jsou vhodné pro opatrnější investory k naplňování jejich krátkodobých a střednědobých cílů. Jejich výnosy bývají dlouhodobě vyšší než u spořicích účtů nebo termínovaných vkladů, riziko cenových výkyvů je malé.

Fond                                                                                           MěnaRiziková skupinaVstupní poplatekVýstupní poplatek
Raiffeisen fond dluhopisové stability CZK 2 0,25 % 0 %
Raiffeisen fond dluhopisových trendů CZK 3 1 % 0 %
Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí CZK 3 1 % 0 %
Raiffeisen fond high-yield dluhopisů CZK 4 2 % 0 %
Raiffeisen - Euro - ShortTerm - Rent EUR 2 0,5 % 0 %
Raiffeisen - Dollar - ShortTerm - Rent USD 2 0,5 % 0 %
Raiffeisen-Europa-HighYield EUR 4 1,5 % 0 %
Raiffeisen - Euro - Rent EUR 3 1,5 % 0 %
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen EUR 3 1,5 % 0 %
Raiffeisen - EmergingMarkets - LocalBonds EUR 4 2 % 0 %
Raiffeisen - Global - Fundamental - Rent EUR 4 1,5 % 0 %
Raiffeisen - Global - Rent EUR 4 1,5 % 0 %
Raiffeisen - Osteuropa - Rent EUR 4 1,5 % 0 %

Smíšené fondy

Smíšené fondy jsou vhodné pro střednědobé až dlouhodobé investování v horizontu pěti až osmi let. Riziko cenových výkyvů je větší než u dluhopisů a závisí na poměru dluhopisové složky v portfoliu. V dlouhodobějším horizontu je možné očekávat výnos vyšší než u dluhopisových fondů.

Fond                                                                                           MěnaRiziková skupinaVstupní poplatekVýstupní poplatek
Raiffeisen strategie konzervativní CZK 3 0 % 0 %
Raiffeisen fond udržitelného rozvoje CZK 4 0 % 0 %
Raiffeisen strategie balancovaná CZK 4 0 % 0 %
Raiffeisen strategie progresivní CZK 5 0 % 0 %
Raiffeisen - Nachhaltigkeit - Solide EUR 3 0 % 0 %
Raiffeisen - Nachhaltigkeit - Mix EUR 4 0 % 0 %
Raiffeisen - Active - Commodities EUR 5 3 % 0 %
Raiffeisen - Dynamic - Assets EUR 5 2 % 0 %

Akciové fondy

Akciové fondy investují prostředky převážně do akcií a mohou tak dosáhnout v delším horizontu velice zajímavého zhodnocení, s čímž je spojeno i vyšší riziko cenových výkyvů.

Fond                                                                                           MěnaRiziková skupinaVstupní poplatekVýstupní poplatek
Raiffeisen fond globálních trhů CZK 5 2 % 0 %
Raiffeisen fond amerických akcií CZK 6 2 % 0 %
Raiffeisen fond emerging markets akcií CZK 6 2 % 0 %
Raiffeisen fond evropských akcií CZK 6 2 % 0 %
Raiffeisen - Europa - SmallCap EUR 6 3 % 0 %
Raiffeisen - Global - Aktien EUR 6 3 % 0 %
Raiffeisen - Nachhaltigkeit - Aktien EUR 6 0 % 0 %
Raiffeisen - Emerging Markets - Aktien EUR 6 3 % 0 %
Raiffeisen - Energie - Aktien EUR 7 3 % 0 %
Raiffeisen - Eurasien - Aktien EUR 6 3 % 0 %
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien EUR 6 3 % 0 %
Raiffeisen - HealthCare - Aktien EUR 6 3 % 0 %
Raiffeisen - Infrastruktur- Aktien EUR 6 3 % 0 %
Raiffeisen - Osteuropa - Aktien EUR 6 3 % 0 %
Raiffeisen - Pazifik - Aktien EUR 6 3 % 0 %
Raiffeisen - TopDividende - Aktien EUR 6 3 % 0 %
Raiffeisen - US - Aktien EUR 6 3 % 0 %
Raiffeisen - Russland - Aktien EUR 7 3 % 0 %

Ostatní fondy

Fond                                                                                           MěnaRiziková skupinaVstupní poplatekVýstupní poplatek
Raiffeisen roční zajištěný fond CZK 2 1 % 1 %
Raiffeisen zajištěný fond 103 CZK 2 3 % 4 %
Raiffeisen realitní fond CZK - aktuálně není možné nakoupit 3 %*
Raiffeisen fond alternativní CZK 5 2 % 0 %
Raiffeisen privátní fond dynamický CZK 5 2 % 0 %

* V případě odkupu do tří let je účtován poplatek 3 %, po uplynutí této doby 0 %. 

 

Upozornění pro investory

Výše je uveden seznam investičních fondů spravovaných společností Raiffeisen investiční společností a.s., Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H, NN Investment Partners B.V., FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Franklin Templeton International Services S.à r.l., BlackRock (Luxembourg) S.A. nebo BNP Paribas Asset Management.

Úplné názvy investičních fondů a další informace, včetně informací o způsobu vydávání a odkupování podílových listů fondů, poplatcích a rizicích v nich obsažených, Sdělení klíčových informací a statuty fondů jsou pro fondy spravované Raiffeisen investiční společností a.s. k dispozici v češtině a pro fondy spravované ostatními investičními společnostmi v angličtině (statut) a češtině (klíčové informace pro investory) na internetových stránkách www.rb.cz nebo www.investice.rb.cz. Upozornění pro investory s jinou domácí měnou, než je měna fondu: Upozorňujeme na to, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Specifická upozornění k jednotlivým fondům Raiffeisen investiční společnosti a.s. a výkonnostním poplatkům uplatňovaným ve vztahu k nim naleznete v částech webových stránek www.rb.cz věnovaných těmto fondům a zde.

Finanční nástroje typu podílové listy fondu kolektivního investování (resp. investování do nich) nejsou bankovním vkladem a nejsou pojištěny v rámci fondu pojištění vkladů. Obchodování s finančními nástroji je spojeno s řadou rizikových faktorů, které mohou mít vliv na výnosnost nebo ztrátovost investice do daného finančního nástroje. Hodnota částky investované do finančního nástroje a výnos z něho mohou stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Očekávaná výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Raiffeisenbank a.s. neposkytuje daňové/účetní/právní poradenství, a proto odpovědnost spojená s daňovými/účetními/právními důsledky investování do finančních nástrojů zůstává plně na investorovi. Poskytování investičních služeb Raiffeisenbank a.s. není určeno pro osoby ze Spojených států amerických (tzv. US person).