Raiffeisen strategie progresivní, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Chcete se účastnit dění na světových finančních trzích? Nemusíte stále sledovat jejich vývoj, stačí si vybrat z naší nabídky podílových fondů.

  • Jednoduché investování - pravidelné investice od 500 Kč nebo jednorázově od 10 000 Kč
  • Vysoká likvidita a snadná dostupnost finančních prostředků
  • Aktivní správa fondu - o investice pečují odborníci s dlouhodobými zkušenostmi
  • Staráme se za vás - máte možnost dosáhnout zajímavých výnosů bez nutnosti sledovat kapitálové trhy

Podrobnosti o produktu

Investice je vhodná zejména pro klienty, kteří očekávají z dlouhodobého pohledu zajímavější výnos a jsou ochotni nést vyšší riziko možných výkyvů. Prostředky fondu jsou investovány především do akcií firem vyplácejících dividendu, což jsou zpravidla velké stabilní společnosti. Fond je vhodný pro investory, kteří věří v dlouhodobý růst akciových trhů a plánují své prostředky investovat nejméně po dobu 10 let.

Aktuální hodnota podílového listu / historie
Statut fondu 
Klíčové informace pro investory / Key Investor Information

Aktuální report portfolio manažera fondu / Product sheet

Základní informace o fondu*

ISIN    (Třída A1) CZ0008475027   
typ fondu dynamický smíšený
měna CZK
vstupní poplatek  0,5 %
poplatek za obhospodařování  1,3 %
výkonnostní poplatek 10 %

*Poplatek, který není v tabulce uveden, není účtován.

Investiční zaměření

Raiffeisen strategie progresivní (původní název: Raiffeisen fond dividendový) investuje převážně do akciových, v menší míře také do dluhopisových, nástrojů v rámci celého světa. Fond se snaží svou investiční strategií o vytvoření zisku nejen z růstu hodnoty cenných papírů, ale také na základě vyplacených dividend. Prostředky fondu jsou investovány především do akcií firem vyplácejících dividendu, což jsou zpravidla velké stabilní společnosti, které část svého vytvořeného zisku vyplácí svým akcionářům. Akciová část fondu bude zaměřena globálně, aktuálně tedy větší část majetku fondu bude investována do Spojených států a Evropy, dále také do rozvíjejících se trhů a Pacifiku.
Fond vznikl 13. února 2017 a svým zaměřením je korunovým dynamickým smíšeným fondem.
Fond byl zařazen do rizikové skupiny 5 podle syntetického ukazatele rizika a výnosu (SRRI).

Jak investovat

  • Stačí se seznámit s Předsmluvní dokumentací a podepsat Komisionářskou smlouvu, na kterékoliv pobočce Raiffeisenbank.
  • Po podpisu smlouvy vám otevřeme tzv. majetkový účet, na kterém budou evidovány veškeré nakoupené podílové listy jednotlivých fondů.
  • Investovat můžete jednoduše pomocí jednorázového nebo trvalého příkazu z běžného účtu.
  • Minimální částka pravidelné investice je od 500 Kč, minimální částka jednorázové investice je 10 000 Kč.
  • Pro zadání platby potřebujete zadat číslo účtu dle zasílané měny investice, specifický symbol dle typu fondu a variabilní symbol, kterým je vždy rodné číslo, popř. přidělené rodné číslo, resp. IČ. Konkrétní údaje potřebné pro zadání příkazu k nákupu podílových fondů naleznete zde.

Související odkazy

Důležité dokumenty
Pololetní zpráva 
Výroční zpráva
Měsíční informace 
Parametry fondů
Oznámení o zahájení nabízení
ZISIF informace pro investory speciálních fondů 
Další odkazy
Informace k MiFID 
Obchodní dny
Informace o Raiffeisen investiční společnosti
Archiv 
Údaje pro zadání platby

 

Upozornění pro investory

Fond není garantovaným produktem. Minulá výkonnost fondu nezaručuje stejnou výkonnost i v budoucím období. Hodnota investice může kolísat a návratnost původně investované částky není zaručena.  Klient nese plně riziko své investice. Další informace jsou k dispozici  ve sdělení klíčových informací a ve statutu fondu.