Raiffeisen strategie balancovaná, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Chcete se účastnit dění na světových finančních trzích? Nemusíte stále sledovat jejich vývoj, stačí si vybrat z naší nabídky podílových fondů.

  • Jednoduché investování - pravidelné investice od 500 Kč nebo jednorázově od 10 000 Kč
  • Vysoká likvidita a snadná dostupnost finančních prostředků
  • Aktivní správa fondu - o investice pečují odborníci s dlouhodobými zkušenostmi
  • Staráme se za Vás - máte možnost dosáhnout zajímavých výnosů bez nutnosti sledovat kapitálové trhy

Podrobnosti o produktu

Fond je určen pro investory, kteří chtějí dosahovat nejen kapitálových zisků, ale i ekvivalentního příjmu z úroků a současně jsou méně rizikově averzní. Prostředky fondu jsou alokovány do akcií, dluhopisů a jim obdobných cenných nástrojů s možností globálního investování. Fond je vhodný pro investory, kteří plánují své prostředky investovat nejméně po dobu 8 let.

Aktuální hodnota podílového listu / historie
Statut fondu 
Klíčové informace pro investory / Key Investor Information 
Aktuální report portfolio manažera fondu / Product sheet

Základní informace o fondu*

ISIN CZ0008475506
typ fondu balacovaný/vyvážený smíšený
měna CZK
vstupní poplatek 1 %, od 1.6.2018 0,5 % 
 poplatek za obhospodařování 1,2 %
výkonnostní poplatek od 1.6.2018 10 %

*Poplatek, který není v tabulce uveden, není účtován.


Investiční zaměření

Raiffeisen strategie balancovaná alokuje majetek nejen do akcií, ale také do dluhopisů a jim obdobných nástrojů bez sektorového a geografického omezení. Maximálně 60 % prostředků je investováno do rizikových nástrojů (akcií a jim obdobných cenných papírů), alespoň 40 % prostředků fondu tvoří investice do konzervativních nástrojů (dluhopisů a jim obdobných cenných papírů). Souhrn hodnot cizoměnových investičních nástrojů a zůstatků cizoměnových peněžních účtů, k nimž není aplikováno měnové zajištění do české koruny, může tvořit až 50 % hodnoty majetku fondu. Jednotlivé složky majetku budou aktivně řízeny a upraveny dle situace na trhu.

Fond byl zařazen do rizikové skupiny 4 podle syntetického ukazatele rizika a výnosu (SRRI).

Jak investovat

  • Stačí se seznámit s Předsmluvní dokumentací a podepsat Komisionářskou smlouvu, na kterékoliv pobočce Raiffeisenbank.
  • Po podpisu smlouvy vám otevřeme tzv. majetkový účet, na kterém budou evidovány veškeré nakoupené podílové listy jednotlivých fondů.
  • Investovat můžete jednoduše pomocí jednorázového nebo trvalého příkazu z běžného účtu.
  • Minimální částka pravidelné investice je od 500 Kč, minimální částka jednorázové investice je 10 000 Kč.
  • Pro zadání platby potřebujete zadat číslo účtu dle zasílané měny investice, specifický symbol dle typu fondu a variabilní symbol, kterým je vždy rodné číslo, popř. přidělené rodné číslo, resp. IČ. Konkrétní údaje potřebné pro zadání příkazu k nákupu podílových fondů naleznete zde.

Související odkazy

Důležité dokumenty
Měsíční informace
Parametry fondů
Oznámení o zahájení nabízení 


Další odkazy
Informace k MiFID
Obchodní dny
Informace o Raiffeisen investiční společnosti
Archiv 
Údaje pro zadání platby

 

Upozornění pro investory

Fond není garantovaným produktem. Minulá výkonnost fondu nezaručuje stejnou výkonnost i v budoucím období. Hodnota investice může kolísat a návratnost původně investované částky není zaručena.  Klient nese plně riziko své investice. Další informace jsou k dispozici  ve sdělení klíčových informací a ve statutu fondu.