Raiffeisen realitní fond, otevřený podílový fond,
Raiffeisen investiční společnost a.s.

Chcete se účastnit dění na světových finančních trzích? Nemusíte stále sledovat jejich vývoj, stačí si vybrat z naší nabídky podílových fondů.

  • Investice do kvalitních a prověřených nemovitostí
  • Rozložení rizika investice do více realitních objektů zejména v ČR
  • Minimální investice již od 500 Kč, maximální investice do 10 milionů Kč
  • Omezená nabídka podílových listů pouze ve vymezených obdobích

Podrobnosti o produktu

Fond je vhodný pro investory, kteří chtějí získat výhody plynoucí z investic do nemovitostí, ale nemají dostatečný kapitál nebo možnost nemovitost vlastnit a spravovat. Investice je vhodná pro investory s malými až průměrnými zkušenostmi s investováním, kteří plánují své prostředky investovat po dobu nejméně pěti let. Fond není vhodný pro pravidelné investování. Investiční společnost za účelem dosažení maximálního výnosu a zajištění stability fondu vydává podílové listy pouze ve stanovených objemech a období.

Aktuální hodnota podílového listu / Vývoj hodnoty podílového listu / Historie hodnot podílového listu
Statut fondu 
Klíčové informace pro investory / Key investor information 
Report portfolio manažera fondu

 

Základní informace o fondu*

ISIN    CZ0008475100 
typ fondu speciální fond nemovitostí
měna CZK
vstupní poplatek   2 %, od 1.6.2018 1,5 % 
výstupní poplatek  3 % z odkupované částky, pokud byly podílové listy drženy 3 roky nebo méně, poté 0 %; první odkupy lze provést od 1. 7. 2019
poplatek za obhospodařování  1,75 % z nemovitostních aktiv, 0,2 % z ostatních aktiv; od 1.6.2018 1,85 % z nemovitostních aktiv, 0,25 % z ostatních aktiv
NAV k 31. 5. 2018  1,0428 CZK

*Poplatek, který není v tabulce uveden, není účtován.

Investiční zaměření

Raiffeisen realitní fond investuje především do nemovitostních společností a nemovitostí, v menší míře také do nástrojů peněžního trhu a dluhopisů denominovaných v českých korunách. Rozložení investic bude prováděno v souladu s nařízením vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování. Regionálně se fond bude orientovat především na nemovitosti v České republice, další investice mohou být realizovány i v rámci zemí Evropské unie či OECD. Fond bude rozkládat svůj majetek mezi tyto typy nemovitostí: zejména administrativní a maloobchodní centra, retailové parky a logistické objekty. Při výběru nemovitostí bude kladen důraz na vhodné zastoupení renomovaných nájemníků z různých odvětví ve snaze eliminovat rizika koncentrace v jednotlivých sektorech hospodářství. Dále bude kladen důraz na kvalitu objektů, lokality a nájemních smluv.

Jak investovat

  • Stačí se seznámit s Předsmluvní dokumentací a podepsat Komisionářskou smlouvu, na kterékoliv pobočce Raiffeisenbank.
  • Po podpisu smlouvy vám otevřeme tzv. majetkový účet, na kterém budou evidovány veškeré nakoupené podílové listy jednotlivých fondů.
  • Investovat můžete jednoduše pomocí jednorázového nebo trvalého příkazu z běžného účtu.
  • Minimální částka investice je od 500 Kč, maximální částka investice je 10 000 000 Kč.
  • Pro zadání platby potřebujete zadat číslo účtu dle zasílané měny investice, specifický symbol dle typu fondu a variabilní symbol, kterým je vždy rodné číslo, popř. přidělené rodné číslo, resp. IČ. Konkrétní údaje potřebné pro zadání příkazu k nákupu podílových fondů naleznete zde.
  • UPOZORNĚNÍ: Fond není vhodný pro pravidelné investování. Investiční společnost za účelem dosažení maximálního výnosu a zjištění stability fondu vydává podílové listy pouze ve stanovených objemech a obdobích. Mimo takto vymezená období nebude možno do tohoto fondu investovat.

 
Od 5.12.2017 je v Raiffeisen realitním fondu tato nemovitost:

Základní informace o H-Parku
H-Park je moderní retailový park nabízející mix obchodních, skladových a kancelářských prostor o celkové kapacitě cca 7 500 m2. Jsou zde zastoupeny společnosti jako Kärcher, Sapeli, PetCenter, pneuservis FIRST STOP STOREX FST, e-shop s elektronikou T.S.Bohemia, KPP Podlahy XXL, prodejny interiérových dveří a zárubní WaWeinzettl a Šimbera, Vespera showroom, dále specialista na oblast bydlení, stavby a výroby spol. Schachermayer, ProCeram, a jeden ze světových lídrů v oblasti výroby a distribuce zdravotních potřeb Medicco, Plaza fashion store a další. Seznam nájemců a aktuální informace o H-Parku můžete nalézt na stránkách www.hpark.eu.

Oznámení o dosažení stanoveného objemu pro časové období č. 1. S účinností od 15.8.2017 není možno nabývat podílové listy. 

Související odkazy

Důležité dokumenty Další odkazy
Informace o Raiffeisen investiční společnosti
Informace k MiFID 
Obchodní dny
Archiv 
Údaje pro zadání platby

 

Upozornění pro investory

Fond není garantovaným produktem. Minulá výkonnost fondu nezaručuje stejnou výkonnost i v budoucím období. Hodnota investice může kolísat a návratnost původně investované částky není zaručena.  Klient nese plně riziko své investice. Další informace jsou k dispozici  ve sdělení klíčových informací a ve statutu fondu. Fond investuje převážně do nemovitostí, podrobnosti o investiční strategii naleznete v čl. 9 statutu fondu.